Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyShamballa 1024, 2002, 12D, 3110

a výše... a výše...

=========

Shamballa 1024

V této základní Shamballe jsou vyššími bytostmi - nejen pomocí jejich energie - ale i jejich osobní pomocí - zprůchodněny naše energetické cesty v těle, každá naše tělesná buňka začíná "souznít" s multidimenzionalitou bytostí z 5. úrovně vědomí. Jsou nám odseknuta" karmická pouta minulosti. Jsou odseknuty veškeré vazby s lidmi, se kterými ještě nebylo něco dořešeno. Prvním stupněm proběhne jakési odpuštění všech hříchů a pročištění podvědomí od hrubých bloků. Ať z minulých životů, tak ze života současného. Znamená to, že člověk se osvobozuje od negativní minulosti a je třeba si "naprogramovat" do podvědomí vše pozitivní - pozitivní budoucnost, aby i život člověka se změnil k lepšímu. Proto - hlídejte si myšlenky na každém kroku, každým dalším stupněm se vaše sny budou plnit rychleji a rychleji. Využijte ještě času, který máte, než se "dostanete" na vysoké energetické vibrace těla, kde myšlenka se v co nejrychlejším tempu mění v realitu. Učte se vědomě "přát si pomocí síly opakované myšlenky" - v budoucnu budete rádi, že máte bystrou mysl, která ovládá toto "umění" ve směru vašich snů a přání - pozitivních věcí... Vše, co vzejde člověku do mysli, a čemu myšlenku věnujete svoji pozornost - vše má tendenci přeměnit se v realitu. Nyní budete na cestě poznávání, a čím více kroků vpřed uděláte, a čím více pustíte minulost - tím dříve a rychleji bude vaše mysl tvořivou hnací silou která, za pomoci vesmírných zákonů, v souladu s vesmírnými zákony - má potenciál měnit myšlenku v realitu. Tedy bez jakéhokoliv vnějšího úsilí, pomocí myšlenky, přivoláte k sobě žádané.

Odseknutím karmických pout - mohou - ale nemusí - zesílit v realitě problémy, které máme k dořešení. Zesílením se "hlásí" ke svému poznání, pochopení a dořešení. Některé dořešíme v průběhu prací se Shambalou; některé nám zůstanou k vyššímu poznání - tedy si žádají podrobnější práci, podrobnější poznání - "toto já zprostředkovávám" za pomoci Akašických záznamů. O tomto blíže dočtete se v menu na straně
"Čtení / nahlížení do akašických záznamů".

Každý stupeň této základní Shambally je také navýšením energetických vibrací těla. Také případně vizemi, které souvisí s duchovním vývojem jedince. 3. stupněm je tělo energeticky zprůchodněno tak, aby skrze něj mohl procházet silný proud energie pro uzdravování ostatních, uzdravování sebe sama, uzdravování planety Země a případného předávání jednotlivých stupňů dále. S každým stupněm se může měnit vnímání reality, naše vědomí se rozšiřuje - skrze nová poznání, vidíme a cítíme, co jsme dřív neviděli a necítili; naše intuice je silnější, stejně jako naše jasnozřivost.

Posledním,mistrovským stupněm je dokončeno předání všeho, aby bylo "zasvěcení" kompletní a úplné. Přesný význam slov
"zasvěcení do Shambally"
je často zaměňováno - prostudujte si jej.

Po 4. stupni lze s celým energetickým systémem uceleně pracovat v mnoha oblastech života. Samozřejmě můžete zasvěcení předávat dále - toto je často novým zájemcům a čerstvě zasvěceným - zatajováno - ač nechápu proč - zřejmě z komerčních účelů. Avšak duchovně vyspělá osoba, znalá ezoterických a tajných nauk by měla znát zákony Universa, v souladu s nimi žít, a tím tedy i vědět, že "KONKURENCE NEEXISTUJE" !!! Existují pouze podvědomé bloky a strach z neúspěchu. Takže pokud uvidíte, že se někdo bojí konkurence, či nemá klientelu - nezná zákony Univerza. Pokud chce tyto věci vyučovat, a vést další v cestě ke Světlu - měl by toto znát, a v souladu s těmito zákony i žít.

S každým stupněm může, ale i nemusí přijít očista těla - jak z fyzického hlediska, tak z psychického. Člověk se uzdravuje na všech úrovních a to tak, že nejprve jsou uzdravovány současné "neduhy" a pak se tělo léčí zpětně - je uzdravováno vše, co zůstalo kdy nedoléčeno v současném životě, na co nestačily léky, či co teprve začínalo "bujet" na energetické úrovni těla.

Zároveň nám základní Shamballa (a i další verze) pomáhá zpracovat negativní myšlenkové vzorce a návyky v pozitivní, pokud s touto změnou souhlasíme, a vědomě to chceme. Člověk se mění ve směru bezprostřední lásky a míru. A pokud plníme svoji "dharmu", tedy svůj životní úkol, jsme na naši cestě podporováni bytostmi shora a naše sny se plní... Pokud nevíme kudy se dát, jsme podpořeni a nasměrováni, pokud o to požádáme.

Stává se, že někdy přicházíme o svoje staré známé a do cesty nám přicházejí noví přátelé. To proto, že se měníme a tím k sobě podvědomě přitahujeme jiné lidi, kteří se více podobají nám a našemu novému pohledu na svět.

Základní Shamballa je tedy pro lidstvo vstupenkou a zároveň zrychleným vlakem pro rychlejší duchovní vzestup. Mnohokrát uslyšíte slova, že za peníze za zasvěcení si nic nekoupíte. Je to velký omyl. Zasvěcení do Shambally - je spolupráce s Mistry ze Shambally - a jejich pomoc nám, se zrychleným vývojem, zrychlenou transformací našich těl a vědomí na přestup do 5D. Vše najdete na tomto webu - další případné otázky každému ráda zodpovím. Nebo mi můžete poslat námět ke zveřejnění dalších informací. Velice ráda zodpovím vše, na co budu znát odpověď. Žiju tím, co jsem se naučila; a učím to, co jsem prožila. O tom trochu podrobněji napíšu v menu na straně "O nás".

=========

Stalo se, že energie Shamballa - tedy pokračování základní Shambally 1024 bylo lidmi "nakouskováno", "zaškatulkováno" a to do mnoha verzí typu Shamballa a plno čísel za ni. Je zbytečné si s tím "motat" hlavu. Přijetím zasvěcení do základní Shambally 1024 (o významu tohoto čísla píši na tomto webu) získáváte "nástroj", se kterým můžete pokračovat sami, takřka do nekonečna. Je zajímavější - alespoň pro mne - postarat se sám s pomocí duchovních průvodců, pomocí vyslané prosby k nim, o nabytí vyšších a vyšších energetických vibrací těla. Tedy o přijetí dalších mistrovských symbolů od skutečných nanebevzatých Mistrů.

Alespoň tak to původně bylo, když pan Bubník přinesl zasvěcování do Shambally 1024 do Čech a na Slovensko. Pocházím z této linie, z roku 2010, kdy jsem zasvěcení do základní Shambally přijala, a dle původních instrukcí se stále řídím. Nic neměním, jen pozoruji.

Poté, v letech 2011 a 2012 vznikl na internetu chaos čísel a typů Shambally energie, že se v tom "neznalý" nevyzná.

Udělala jsem si tabulku ke kyvadlu, a naměřila si, že jsem do těchto dalších verzí zasvěcena, že jsou mojí součástí, aniž bych šla skrze zasvěcovatele do těchto verzí Shambally. To dokazuje, že je pokračování základní Shambally "roztrháno" a prodáváno, jako něco "jiného".

Shamballa 2002

Mohu zde s čistým svědomím napsat, že tato "verze" vám zajistí vyšší energetické vibrace, než získáte v základní Shamballe. Nedá se do ni zasvětit, aniž byste byli zasvěceni do základní Shambally. Pokud se tak stane - chybí Shamballa základní, tedy nebudete mít to, co kupujete.

Shamballa 12D a 3110

Co jsem tak sledovala na jiných webových stránkách, někde nabízejí nejdříve zasvěcení do Shambally 12 D a poté následuje Shamballa 3110. Jinde je to naopak a tak vzniká dilema. Mě osobně při osobním stahování přišla postupně a samovolně nejprve Shamballa 12 D a teprve potom Shamballa 3110. Při osobním stahování lze toto snadno zjistit dle tabulek, které zasílám k manuálům. Už jen pro tento rozpor bych se nenechala zasvětit do těchto dvou verzí. Nevím, blíže jsem to nestudovala ani nezkoumala. Vše je řízené shora, tak budu důvěřovat vesmíru a jeho vedení...

=========

Přicházejí ke mne lidé - "mne ta Šambala nějak nefunguje, a to už bych měl mít přes dva roky čtvrtý stupeň základní Shambally". Ptám se tedy - jak jste byl zasvěcován? "No, paní nás zasvěcovala asi šest lidí dohromady. Nejprve do 1. a 2. stupně. A o měsíc déle nás všechny dohromady zasvětila do 3. a 4. stupně". Aha - chyba! Je třeba zjistit, zda dotyčný může být zasvěcen, a pokud ano, do kolika stupňů najednou. Je třeba zjistit minimální časové odstupy mezi jednotlivými stupni, aby se zasvěcení správně "chytlo" do těla a aury, a tělo se stihlo připravit na stupeň další. Většina zájemců může první dva stupně zasvěcení naráz. Pánovi jsem zjistila, že po dva roky pracuje s půl druhým stupněm Shambally. Jistě, že se nemohl třetí a čtvrtý stupeň "chytit", když chyběla polovina druhého. To samé je třeba zjistit při třetím i čtvrtém stupni. Pokud tělo člověka není připraveno - zasvěcení se "nechytne".

Paní zasvěcovala šest lidí najednou. Jak ale mohla poznat, že každému proudila energie zasvěcení správně? Vždyť nemohla poznat ve svých dlaních, jestli se někomu z těch šesti lidí zasvěcení nezastavilo... Stejně tak nemohla dle cítění energie vnímat, zda "běží" všem šesti zasvěcení do trojky a čtyřky...
a tak dál...
Takových smutných situací se vyskytuje mnohem více, než správných zasvěcení...

*******

Objevil se nový problém, a celkem závažný. Zasvěcuje zde nějaká rozvětvená linie, kde první zasvěcoval, který je "navrchu" měl původně zasvěcení do dvou stupňů Shambally 1024, aniž by o této chybě věděl. Začal s těmito dvěma stupni zasvěcovat. Co to znamená? Že při zasvěcování nemohou skrze zasvěcovatele "projít" vyšší stupně, než má on sám. Tedy celá jeho klientela má dva stupně základní Shambally, aniž by to tušila, a s tím zasvěcuje mnoho dalších takto dál... To je dost závažný problém, zkontrolujte si své zasvěcení.

*******

A máme tu další problém, zasvěcovatelku, která si mylně myslí, že zasvěcuje své klienty se svými třemi stupni do stupňů čtyř!!!

*******

Ověřte si, že váš zasvěcovatel má pročištěny energetické implantáty a tím vám dokáže předat zasvěcení s vyššími energetickými vibracemi (a ne pouze se základními),
a zda dokáže zjistit, zda vašemu zasvěcení nezabrání určitý energetický implantát, pokud ho již vaše energetické vibrace z vašeho těla vytlačují.
A pokud ano, zda vám ho dokáže z těla "odstranit".

*******

Pokud je někdo zasvěcen "neoprávněně", tedy pokud je zasvěcen a z karmických důvodů být zasvěcen neměl, v tomto případě takto zasvěcenému stupně zasvěcení samovolně ubývají... atd...

=========

Já hledala Shamballu od roku 1998, a našla ji až v roce 2010. Věděla jsem, co hledám. Měla jsem mnoho načteno z knih. Na internetu je takový chaos, že by se dalo říci, že Shamballa je módní trend a ne cesta duchovního vývoje.

Prověřte si každého, komu chcete dát svoji důvěru. Vyžadujte odpovědi na své otázky. Máte na to za své peníze plné právo. Žádejte vysvětlení všech vašich otázek - dopodrobna. Požadujte manuály k práci s energií.

Ověřte si, zda má vámi vybraný zasvěcovatel opravdu všechny čtyři stupně!!!

Shamballa 12D

Mohu zde s čistým svědomím napsat, že tato "verze" vám zajistí vyšší energetické vibrace, než získáte v základní Shamballe a Shamballe 2002, případně Sh 3110. Nedá se do ni zasvětit, aniž byste byli zasvěceni do základní Shambally, a Shambally 2002, případně Sh 3110... Pokud se tak stane - chybí Shamballa základní, a po ní následující. Tedy nebudete mít to, co kupujete. Mne zasáhla v průběhu této verze velmi silná očista potlačených negativních emocí a zároveň se mi přeléčili nemoci, kterými jsem prošla v minulosti současného života. Byla to opravdu síla!

Shamballa 3110

Mohu zde s čistým svědomím napsat, že tato "verze" vám zajistí vyšší energetické vibrace, než získáte v základní Shamballe, a verzích výše popsaných. Nedá se do ni zasvětit, aniž byste byli zasvěceni do základní Shambally, Sh 2002, případně Sh12D. Pokud se tak stane - chybí Shamballa základní, tedy nebudete mít to, co kupujete.

Tedy všechno to, a ještě více dostanete skrze zasvěcení do základní Shambally, a budete si ve svém dalším vývoji pokračovat sami.

Kristova Shamballa

A tak bychom mohli pokračovat dále, do výšin energetických vibrací... Ono ani tak nejde o to, zda si zasvěcení různých verzí koupíme, a necháme to na někom jiném. Jde o to, aby to bylo všechno správné, a abyste skutečně dostali, co jste si koupili. A abyste rozuměli tomu, co kupujete, a dostali veškeré instrukce a návody k práci s energií, k osobnímu vývoji.

Energie Shambally bude stále aktuální, neboť k nám jsou a budou vysílány stále nové a nové symboly - bytosti vyšších úrovní bytí nám stále mají touhu pomáhat s naším duchovním růstem, takže kdykoliv - na požádání - tuto pomoc dostanete.

Jsou vám užitečné tyto informace?

kvet2
=========

Knihy o Shamballe:

  • Tajemství Shambhaly - James Redfield
  • Šambala - Alois Bauer
  • Šamballa - Trungpa, Čhögham
  • Bratrstvo Šambaly - Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri
  • Zářící Šambala - Nicholas Roerich
  • Šambhala - Tajemství duchovní říše - LePage Victoria
  • Šambala 1 - Energetika Země
  • Šambala 2 - Duchovní struktura světa

a další, a další...

jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2023