Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyMayský kalendář

=========

Rok 2011 - 2012 - 2015 - 2032

=========

Mayský kalendář nepočítá jako obvyklé kalendáře s astronomickými cykly, ale popisuje změny duchovních energií času. Seriozní student Mayského kalendáře nesedí a nečeká, co se stane, ale pátrá, jak přispět ke schopnosti dosáhnout zásadního duchovního pokroku. Proto bychom se měli soustředit na to, co Mayský kalendář říká o současném okamžiku a ne o roce 2012 a dalších transformačních letech, tedy naše současné duchovní osvícení a pokrok k vyšším vibracím lásky. Popisuje tedy vývojové cykly vesmíru.

Mayský kalendář se v historii skoro přesně shoduje s daty vědců o vzniku vesmíru, obdobích historických atd... Přirozený výběr pana Darwina se zaměřuje na fyzický vývoj, namísto Mayský kalendář na vývoj vědomí.

Mayský kalendář je tedy kostrou času evoluce vědomí.

Současné galaktické podsvětí můžeme nazvat i obdobím Apokalypsy, ale také Zjevení. Příroda již udeřila, moderní lidé cítí krizi, atd... Země a lidstvo se zbavuje starých a omezujících modelů, toto je nesmírně očišťující a zároveň se otevíráme nových vyšším energiím lásky. Země se očišťuje od všeho negativního, co ji škodí; od nízkých vibrací. Očišťují se i lidé, dopadají na ně těžkosti a problémy, jak nikdy v minulosti. Jen osvícení vědí, vnímají a konají.

V roce 2011 se na Zemi začalo vracet sjednocené celomozkové vědomí a my budeme čím dál více spojeni s Galaxií (dualita bude sjednocena, levá a pravá hemisféra mozku vyrovnána, věda bude souznít s přírodou...). I my se musíme naučit rezonovat s přírodou a být s ní v přímém spojení, na stejné vibraci.

Když se podíváme na noční oblohu na okraji naší Galaxie, u souhvězdí Orionu a Plejád (tyto jsou osídleny bytostmi vyšších vibrací lásky) - spatříme tam jakoby prázdné místo, jakýsi otvor. Je nazýván "Galaktickým středem", odsud jsou k nám na Zemi vpouštěny vyšší a vyšší vibrace k lidskému osvícení vědomí, očištění těl a transformaci vědomí.

Lidské fóbie z katastrof brzdí a blokují lidskou mysl, snižují inteligenci. Měli bychom se na konec kalendáře těšit.

Civilizovaná vesmírná společnost uvrhla kdysi planetu Zemi do "vesmírné karantény", do izolace, z důvodu vzniku duality na Zemi, vzniku zla. Zemi je od té doby zablokován přístup k jiným zalidněným planetám. Buď Země procitne a začne být mírumilovná, nebo zanikne. Zánik ovšem nenastane, neboť evoluce je řízena shora a tudíž k vzestupu do vyšších vibrací již dávno dochází a do svého cíle zcela dojde. Velcí světový vůdci vědí o této karanténě a využívají ji k moci a zároveň udržují lidstvo v nevědomosti. Nyní je Země pro ostatní vesmírné civilizace velkým objektem zájmu a pozorování, a rokem 2011 - 2012 došlo k opětovnému vstupu Země do vesmírné společnosti. My tyto civilizace nejsme schopni vidět, jelikož rezonujeme na nízkých vibracích, oni na vysokých. Bytosti na vysokých vibracích vidí do vibrací nízkých. Bytosti na nižších vibracích však do vyšších vibrací bytí nevidí.

Proto se naučme souznít s přírodou, naučme se zvyšovat energetické vibrace fyzického těla, přizpůsobme se vyšším vibracím, které jsou na naši Zemi postupně vpouštěny... Ale jelikož "není čas" je nám dáno mnoho možností - jako například energetický systém Shamballa, při jehož zasvěcení jsou nám navyšovány energetické vibrace těla, urychleno zpracování negativ v podvědomí, očista těl a na požádání Mistrů éterické Shambally. Taktéž práce s Akašou velice urychlí náš vývoj. Avšak nejen tyto metody.

=========

Moje automatická kresba k události 21.12.2012

automaticka_kresba_2012

Kresba ukazuje, že celá naše planeta je před datem 21.12.2012 "uzavřena" ve tmě (v karanténě), ale i v tomto období již vzkvétá vibracemi dobra a lásky, což ji povznáší na cestě vpřed. Povznáší se dále na vyšší a vyšší energetické vibrace, i s lidmi, kteří ji v tom pomáhají; a stále diskutované datum je spjato s úspěšným přechodem Země přes hranici z temnoty do vibrací dobra a lásky (z karantény). Ač stále Země pronásledována temnotou, která o Zemi stále bojuje, vzkvétá a stále postupuje vpřed do vysokých vibrací lásky.

=========
maya

Upravený přepis videa (Kiesha Crowther - Little Grandmother):

Žijeme v magické době. V nejúžasnějším čase, který kdy byl na planetě Zemi. Země se znovuzrodí ve své plné slávě svého nebeského Já.

Změna již začala. A my budeme mít možnost dosáhnout v ní osvícení. Máme málo času, abychom změnili to, jací jsme.

Jsou tisíce knih o roce 2012 a dozvěděli jsme se z nich mnoho různých věcí. Ale vy víte, že národ Mayů, jediný národ, který kdy dříve prožil úplný posun, promluvil teprve před několika měsíci. A Mayové říkají: "Nemějte strach. Radujte se ve svém srdci." Protože to bude krásné. Budeme mít příležitost postoupit ve vývoji lidstva, stát se osvícenými. A když jste osvícení, všechny věci dávají smysl. A vy žijete ze srdce.

Víte, že nyní užíváme 5 - 10 % svého mozku? Velmi brzy nám bude darováno plné užívání.

Nyní máme strach jen proto, že ty věci nechápeme. Jakmile budeme osvíceni, všechny věci se vyjasní. Není čeho se bát.

Alejandro, praotec všech mayských národů, řekl, že jediné zdi, které kolem sebe uvidíme padat, jsou zdi, které nás držely ve vězení, a měli bychom se radovat a být nadšeni a šťastni, že z něho vycházíme.

To, čemu věnujete svou energii a své emoce, se stane realitou. To je dar všem lidem. Ať je to cokoli, stane se pro vás realitou. A v příštích pár letech se změní mnoho věcí. Vaše myšlenky se budou měnit v realitu čím dál rychleji.

Možná se zatím bojíme, protože nevíme, co přijde, a tak žijete ve strachu. Ale když budete přebývat ve svém srdci, budete nadšeni tím, co přichází. Pak budete žít v radosti. Opakuji, není čeho se bát, plánujte pozitivní budoucnost. Brzy poznáte, že celý svět se změní na něco mnohem krásnějšího.

Čeho byste se báli? Přichází nebe na Zemi. A my můžeme žít v nebi. Je to naše volba. Zůstanete-li ve svém srdci a budete láskou, budete osvíceni a postoupíte s matkou Zemí do něčeho vyššího. To říká národ Mayů, který prožil už dříve podobnou změnu.

V těžkých dobách temnoty je pro nás velmi důležité zůstat ve svém srdci. Shromážděte své rodiny, prostě jen buďte v lásce a zůstaňte klidní. Nenechte se překonat strachem. Všechno bude v pořádku. Až zase vyjde slunce, uvidite novou Zemi. A všechno bude dávat smysl. Stanete se osvícenými. Postoupíte kupředu k novému lidstvu, kterému vládne láska.

Planeta Země je vystavena vysokým energetickým vibracím, které se budou i nadále zvyšovat. A přijde skutečné nebe/Shamballa. A my ho uvidíme a budeme v tom stavu i žít.

Ten posun již začal. A víte, že v posledním roce se energie více než ztrojnásobila.

Obrovská množství energie přicházejí na planetu Zemi. A přicházejí v krátkých intervalech, aby nám daly čas strávit tyto nové energie. Někteří z nás pociťují vedlejší účinky příchodu těchto nových energií. To proto, že naše těla se snaží tyto energie zpracovat a strávit je.

Až dojde k velkému posunu, na planetu Zemi přijde ohromné množství energie. A jestli nevěnujeme ani trochu času tomu, abychom si na ně zvykli, lidské tělo zemře.

Ale opravdu už to začalo, matka Země a lidská těla nyní mají více vibrující energie než předtím.

Příliš mnoho lidí na Zemi si myslí: "To je jenom historka, kterou si vyprávějí domorodci už dlouho." Ale my si neuvědomujeme, že se to skutečně děje, teď. Svět se mění. Naše těla se mění. Mění se i struktura DNA. Je to reálné. My zažijeme tento posun. My jsme ti, kteří budou během té změny naživu. A skutečně je na nás, abychom změnili způsob, jakým žijeme.

Jestliže se nezměníme a stále budeme žít ze své mysli a ze svého ega, budeme odstraněni, protože zabíjíme matku Zemi. Matka Země bude dále žít v univerzální lásce. Ale je na nás, zda půjdeme s ní nebo ne. Vše, co se po nás chce, je, abychom byli v lásce. To je vše. Je to tak snadné. A vaše duše vás vždy povede správným směrem. Vždy.

zdroj: www.google.cz/imgres

oripas
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2024