Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyÚrodná oáza v poušti Gobi

=========

Význam tohoto podobenství

Mýty a legendy hovoří o tom, že úroveň Šambala leží pod Himalájemi, "v úrodné oáze pouště Gobi"; avšak v jiném rozměru, než je úroveň naše. Tedy na zcela odlišných energetických vibracích bytí, a proto nemůžeme toto místo vidět.

Úroveň bytí Šambala - hlavní město "nebeského" království Agharta, je na vysokých energetických vibracích, tedy v "jemné sféře bytí". Je to nejvyšší "dimenze", na kterou může člověk z pohledu ze Země dosáhnout. V sekci "Dimenzionální portál" jsme si vysvětlili důvod. Okolí tohoto "království" je vyprahlé, plné různých nízkých astrálních bytostí, dalo by se říci plné duchů - jež hlídají cestu do srdce úrodné oázy Gobi.

Je na místě říci, že cestou do Šambaly potkáte i Olgoje Chorchoje - bájného mongolského červa.
Cestou do Šambaly, či do 5D úrovně bytí potkáte mnohem více "bájných bytostí". Však odtud - vibracemi vzhůru - tyto bytosti pocházejí, zde mají svůj původ.
Tato cesta je mnohem zajímavější, než si myslíte, a to můžete zároveň "jít do Šambaly či do 5D" a zároveň sedět doma, a rozhodně se nemusíte ničeho bát.

Jakmile nastoupíte "očistnou" cestu poznání, budete se k této oáze čištěním, nově nabývanou moudrostí a navyšováním energetických vibrací přibližovat. Je to zajímavé, někdy dobrodružné putování, plné nového poznání, někdy silně očistné - jako krkolomná pouť vyprahlou pouští k té úrodné oáze. Je to výprava do čistoty nitra našich srdcí, kdy absolutním poznáním celého vašeho příběhu bytí na Zemi od "prvopočátku", očistíte vaše nitro do hloubky, až dojdete k vibrační (multudimenzionální) bráně do Šambaly či přímo do 5D.

Úrodnou oázou v poušti se tak stanete vy sami. Tím, že budete "očištěni" od všech nánosů karmy; ovládacích, manipulačních, negativních emočních vzorců; naprosto od všech břemen, která jste ve sférách 3D a 4D na sebe za celou věčnost bytí v dualitě nasbírali, stane se vám vaše okolí obrazem vašeho čistého nitra.

Ve vás samých a vašem okolí se "zrcadlením" bude objevovat pouze zdraví, láska, dobrota... Nic negativního k vám nebude moci přistoupit blíže, protože budete "čistí". Život v dualitě budete pozorovat pouze z povzdálí, již nebudete jeho součástí. Vstoupíte do svobody, kde tvořit budete myšlenkou, budete si vytvářet pouze dobré. Stanete se tak "úrodnou oázou v poušti nevědomých", a svými energetickými vibracemi budete automaticky ozařovat vaše okolí, které se tak bude také čistit - ač nevědomým navyšováním energetických vibrací svých těl.
Pokud vás požádají, můžete jim býti nápomocni v jejich cestě do jemných sfér bytí.

Úrodná oáza poté nebude pouze v poušti Gobi, ale bude všude tam, kde budete vy - očištění, moudří, vysvobození.
Kdekoliv na světě.
Budou takto přibývat s každým človíčkem "úrodné oázy" na Zemi.
Po desítkách, po stovkách...

Až nás takových bude velký počet - zde myslím, že se jedná o počet 144.000 lidí - toto číslo je často uváděno v souvislosti s evolucí vědomí na 5D vnímání. Až nás bude tento počet - navzájem se energeticky "chytneme" či spojíme, vytvoříme silnou energetickou síť, a "vyhoupneme" na 5D vibrace postupně všechny lidi dobré vůle i s celou naší planetou Zemí.
Poté bude celá naše planeta úrodnou oázou lásky a dobra.
Zlo již zde nebude mít místa.

Postupně tak každý dokončíme svá poslání, která jsme kdysi přišli do úrovně hmoty vykonat.

strom
jiří machala | ivett ivankiva | © 2010 - 2024