Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyZasvěcení do Shambally 1024

=========

Co si představit pod pojmem "zasvěcení do Shambally"?

V případě Shambally - si pod slovem "zasvěcení" představte, že vyšší bytosti bytí pomocí multidimenzionální energie => tedy energie proudící z vyšších úrovní vesmíru, "předpřipraví" naše energetické tělo a jemnohmotné smysly k práci s energií, k postupnému duchovnímu vývoji skrze používání energie.

To znamená, že s každým stupněm zasvěcení - tedy působením energie se uvolní naše energetické tělo a energetická centra = čakry - pro volný průchod energie skrze každou buňku těla. S každým stupněm "zasvěcení" se energetické cesty v těle uvolňují více a více, aby skrze tělo mohl proudit silný tok energie. Energie postupně "prorazí" energetické bloky v těle, aby bylo energetické tělo maximálně přizpůsobené práci s energií - a tedy k duchovnímu vývoji.

Dále s každým stupněm zasvěcení jsou předány do těla a aury energetické "symboly" (představte si symboly Reiki), které by byly součástí vašeho těla, a mohly by kdykoliv - když pomyslíte - spustit uzdravovací proces. Avšak "symbolů" energie Shambally jsou tisíce a tisíce, stanou se součástí našeho těla a můžeme je kdykoliv "použít" k jakémukoliv účelu - v zájmu dobra a lásky.

Zasvěcení do základní Shambally 1024 je rozděleno do čtyř stupňů. Každým stupněm získáme do aury určité množství energetických symbolů, řádu stovek; ten, který má pracovat se zvířaty obdrží další zvířecí symboly pro léčení zvířat - ještě se mi nestalo, že by je někdo nedostal.

Tyto symboly nemusíme znát, jelikož vaše práce s energií bude vždy probíhat za účasti "nanebevzatých Mistrů" a ti budou dohlížet na zcela bezpečném průběhu působení energie, či uzdravování. Naučíte se spolupracovat s bytostmi z vyšších úrovní vesmíru, s bytostmi 5D i vyšších úrovní bytí.

Dle vašeho jména a data narození je třeba nejprve zjistit, zda do Shambally můžete být zasvěceni, a také s jakými minimálními časovými intervaly mezi jednotlivými stupni. Toto je třeba znát, aby vaše tělo přijalo vše, co s každým jednotlivým stupeň zasvěcení má celistvě přijmout a vstřebat a poté se ještě stihlo připravit na stupně další. Zde bývá mnoho chyb, takže si pečlivě vyberte svého učitele - svého zasvěcovatele.

Díky práci s energií můžete se postupně naučit dorozumívat telepaticky s jinými bytostmi z vyšších úrovní, a to si pište, že to jde, vést s nimi dlouhé dialogy, a ne pouze monology :-), stačí chtít.

Když spustím energii zasvěcení - dokáži z energie "číst", co právě probíhá v těle zasvěcovaného. Toto jsem dříve neuměla, až prací s Akašou a průběžnou praxí, přišlo to shůry samo, jako dar.
Přišlo to, když jsem přešla vibraci 300.000.000 Bj, a měla již rok a půl odblokované všechny energetické implantáty, které blokovaly každou šroubovici DNA z celkových 12 šroubovic DNA.
Tudíž se mi mohly šroubovice samovolně aktivně čistit
a aktivovat ty zakódované, zmanipulované.

=========

Správné chápání Shambally – zasvěcení

Zasvěcení do Shambally je tu proto, abychom „urychlili“ svůj duchovní vývoj z hlediska:

 • Navyšování energetických vibrací fyzického a energetického těla
 • Uzdravování a pročištění potlačených emocí současného života
 • Uzdravování a pročištění ne zcela doléčených nemocí na úrovni energetického těla; nebo problémů, které se na energetické úrovni v těle teprve vytvářejí.
 • Zprůchodnění energetických cest v těle, pro volné proudění energií po celém těle.
 • Případné uzpůsobení 6. A 7. čakry pro budoucí duchovní vývoj – toto provádí „Mistři ze Shambally“ – ze skutečné dimenze či úrovně Shambally – skuteční „nanebevzatí“ Mistři.
 • Souhlasem k zasvěcení dáváme souhlas „Mistrům ze Shambally“, aby nám pomohli s naším duchovním vývojem – tedy vše, o čem zde píši.
=========
 • Se záměrným navyšováním energetických vibrací energetického a fyzického těla (pozemských těl) zároveň souběžně dochází k duchovnímu vývoji, tedy:
 • Pročištění nitra člověka – Mistři nám pomáhají zpracovat naše „nízké“ emoce, jako je např. hněv, vztek, strach, atd...
 • Rozšiřování vědomí – v tomto případě znamená, že přibývají „pravdy“, které sami vnímáme, a přibývá „moudrosti“, které se nám duchovním vývojem postupně – skrze prožitky – dostává.

Tyto tři „pravdy“ k sobě slučitelně patří, jelikož se „dějí“ zároveň.

=========

PŘECHÁZÍME DO 5D S NAŠÍM FYZICKÝM TĚLEM – TEDY JE VELICE DŮLEŽITÉ OČISTIT „NEDUHY“ FYZICKÉHO TĚLA – ABY „UNESLO“ VYSOKÉ ENERGIE – VYSOKÉ ENERGETICKÉ VIBRACE ÚROVNĚ 5D. TEDY SVÉ TĚLO PŘEDEM TAKTO PŘIPRAVOVAT, A NAVYŠOVAT ENERGETICKÉ VIBRACE TĚLA – SAMOSTATNĚ – RYCHLEJI, NEŽ BY SE „SAMO DĚLO“ PŮSOBENÍM SILNÝCH ENERGETICKÝCH VIBRACÍ, KTERÉ NA ZEMI Z VESMÍRU PŘICHÁZEJÍ.

Mnoho lidí netuší, že přecházíme ze 3D do 5D i s fyzickým tělem – navyšováním vibrací těla. Čím dál vyššími a vyššími energetickými vibracemi se začne v určité etapě – výšce energetických vibrací našich těl – rozvíjet DNA na plnohodnotnou – což znamená, že postupně proběhne „přeměna“ našeho těla na krystalickou úroveň. Dalo by se říci – na trošku lehčí a trošku průhlednější úroveň => z pohledu nezasvěceného člověka, který se odmítá měnit a změnit. Takže těmto jedincům můžeme zcela „zmizet“ z dohledu, pokud zůstanou na nízkých energiích 3D úrovně vědomí.

Avšak zůstat na nízkých vibracích 3D je v této „transformaci“ nemožné, protože vystupujeme na vyšší úroveň i s celou naší planetou – tedy jsou navyšovány z galaktického středu, z fotonového pásu, vibrace naší Země; a ti, kteří nebudou schopni se těmto vyšším a vyšším frekvencím přizpůsobit a podřídit – zůstanou v koloběhu inkarnací i nadále, někde na „jiné planetě“ 3D úrovně – matérie.

My vystupujeme nyní vědomě z tohoto koloběhu, pokud dokonáme poslání naší současné inkarnace. Proto se všichni snažíme – nejen pro sebe; čím více nás je a bude, tím více nových duší „probudí“ se ze spánku 3D úrovně vědomí.

Zde doporučuji přečíst knihy „Celestinské proroctví“ všechny díly. Shlédnutí filmu nestačí, je velice stručný.

A ještě pro zajímavost

 • Každá lidská bytost má v realitě 3D aktivní v každé buňce těla
  2 vlákna DNA, mnoho lidí malou část třetí, výjimky mají aktivní šroubovice tři.
 • Abychom mohli vystoupat na 5D vědomí, je třeba zaktivovat nejdříve 12 vláken DNA a následně 1024 vláken DNA
 • Nanebevzatí Mistři, kteří nám ve vývoji pomáhají, mají
  1024 vláken DNA
=========

S každým zasvěcením do nového stupně ode mne získáte certifikát, manuály k práci s energií a zároveň zápis ze zasvěcení - z energie zasvěcení "vyčtu", co právě probíhá zasvěcením ve vašem těle.

=========

Slýchávala jsem občas, že Shamballa je "DIVNÁ", protože po ní je člověku špatně. Co s tím?

Toto je opět nesprávné pochopení Shambally - zasvěcení, nebo i samotného uzdravování.

Pokud je nám „špatně“, tak odcházejí z našeho nitra potlačené emoce (hněv, vztek, lítost, strachy, atd... – tedy zde po psychické stránce. Po stránce fyzické – nejprve se např zdravotní problém začne uzdravovat v energetickém těle, a poté – začíná uzdravování i ve fyzičnu.

Každá vyšší a vyšší vibrace – tedy každý nově přijatý stupeň zasvěcení – je energeticky silnější, než předchozí, a naopak. To znamená, že nižší stupně Shambally – jejich vibrace – každá léčí něco jiného – na některé „neduhy“ postačují nižší energetické vibrace, na jiné problémy je třeba energie silnější. Každá vibrace určitého stupně začne tedy tělo uzdravovat postupně...

A často se stává, že když začneme léčit nějaký problém, tak se situace nejprve na pár dní zhorší – toto funguje jak např při chřipce, tak i při léčení Shamballou.

Tedy Shamballa není „divná“, jen najisto „uzdravuje“ neduhy v našich pozemských tělech, a proto je potřeba začínat po zasvěcení s čím dál vyššími energetickými vibracemi – či stupni – opatrně, abychom si nezpůsobili silnou „očistu“ – „silné uzdravování“ našeho těla – jak fyzického, energetického, emocionálního...

Tedy „podivnost“ Shambally spočívá v tom, že postupně uzdravuje čím dál silnějšími frekvencemi, a projeví se to krátkodobým zhoršením zdravotního stavu. Čím více zdravotních problémů či potlačených emocí máme – tím častěji můžeme tato „očistná období“ očekávat. Neuzdravuje se vše najednou, ale na „etapy“, s postupným navyšováním energetických vibrací..

Je možné, že energetické vibrace prvního stupně začne uzdravovat určitý problém, druhý a třetí stupeň nám bude fajn, a po čtvrtém stupni se opět může projevit zhoršení, jelikož máme ve svém těle něco, na co zabírají právě energetické vibrace, či frekvence, čtvrtého stupně. A tak dál, do nekonečna...

Jakmile se člověk rozhodne pro zasvěcení - tělo se začíná připravovat - všechna těla člověka začínají se připravovat. Multidimenzionální energie nejsou omezeny prostorem ani časem, a tak se tělo začíná připravovat „ideálně“ – tedy energie připravuje tělo již několik dní předem, aby zasvěcení, či jakákoliv práce s energií – aby vše proběhlo v naprostém pořádku.

Shamballa takto zcela „uzdraví“ problémy, které pocházejí pouze ze současného života, a trošku „odebere“ hrubých problémů, které pocházejí ze životů minulých, či které jsme zdědili z některé rodové linie našich předků.

Zde doporučuji znát či mít při ruce nějakou knihu o psychických příčinách nemocí – protože pro trvalé uzdravení je třeba změnit i emoční přístup ke všem věcem, a při uzdravování je dobré znát příčiny jednotlivých zdravotních problémů, abychom si negativním přístupem po uzdravení problém opět nepřivolali.

Pokud má problém příčiny v životech minulých či v rodových liniích u předků – je třeba na problém, který právě uzdravujeme energií a emočně – skrze psychických příčin nemocí – se spustí problém např z minulého života – v tomto případě nelze problém zcela vyléčit Shamballou , ale je zde nutné nahlédnout – skrze Akašu – na prvotní příčiny nemocí – kde hlavně poznáním a pochopením dochází k uvolnění problému z podvědomí, a poté může nastat trvalé uzdravování. Toto podrobně rozepíšu na těchto stránkách, v menu „ Akaša“ a „Nahlížení / čtení z Akaši“.

Tedy stručně řečeno, Shamballou se mi uzdravily „neduhy“ získané v současném životě, a při pozitivním myšlení zůstaly takto uzdraveny; na další „uzdravování“ jsem použila velice účinnou metodu poznání prvotních příčin skrze nahlédnutí do akašické „knihovny“, avšak nejdůležitější je odstranění energetických implantátů z těla.

Slovem “problémy“ myslím ve smyslu práce s Akašou – zdraví, finance, vztahy, atd...

Většina "problémů zdravotních" má příčínu v energetických implantátech.
Touto "většinou" mám na mysli cca 70% zdravotních problémů.

Zároveň předem i sny Vám sny ukazují, co je potřeba v blízké době - např z minulých životů řešit; nebo odchází z podvědomí to, co není pro Vás z minulých životů důležité pro Vaši práci na svém nitru - a odchází to již samo... to je běžné.

Poslechněte si:

=========
srdce

Původní text této strany:

=========

1. stupeň

Zasvěcovaný obdrží telepaticky do své aury určité množství symbolů: základní, léčebné = lidské a zvířecí, mistrovské, transformační... S tímto stupněm získá člověk schopnost - možnost - léčit - uzdravovat - pomocí energie Shambally, a to jak osoby, tak zvířata. Jak osobně, tak i na dálku. Taktéž se musí dotyčný nejdříve ujistit, zda léčená osoba může být léčena pomocí Shambally. Více o léčení se dozvíte v menu "Energetické léčení" a v manuálech k práci s energií.

S každým použitím energie ve vás část zůstane a působí ozdravně i na vás.

Zasvěcením do tohoto stupně se začnou člověku odstraňovat hrubé podvědomé bloky, jsou "odseknuta" karmická pouta - je možno to cítit v různých částech těla přechodnou bolestí - podvědomé bloky a karmická pouta jsou ukryta v těle, v hlouby podvědomí jsou ukryté vzpomínky, které nám ztrpčují život - a zvýší se energetické vibrace těla. Zároveň s vyššími vibracemi těla se vám začnou s pozitivním myšlením plnit rychleji vaše sny (tedy pozor na negativní myšlení).

S každým stupněm zasvěcení budete (a nemusíte, třeba i usnete) vnímat vlny energie, brnění, mravenčení, teplo, před očima různé obrazce, barvy či přímo určité vize - zde záleží individuálně na každém člověku, každý jsme jiný.

Já osobně jsem si vždy před zasvěcením říkala: "Vydržím vzhůru, vydržím vzhůru" a vydržela. A mám mnoho zajímavých a neuvěřitelných zážitků. Pozor na: "Musím zůstat vzhůru" - musím je příkaz a podvědomí nepřijímá příkazy. Rovněž: "neusnu" - podvědomí nerozezná zápor a převede si do "usnu" :-) .

=========

2. stupeň a další stupně

zvyšuje vibrace fyzického těla, zvyšuje množství "symbolů" v auře a těle. Též s předchozím stupněm pomáhá zpracovávat negativní podvědomé vzorce, ale i tak na sobě musí zasvěcený vědomě pracovat. Shamballa je pouze nápomocna.

Zkoušela jsem se v tomto stupni přenést i s fyzickým tělem do éterické Shambally, ale jakmile se povedlo, vykoplo mě to zpět. Prostě jsem v sobě neměla zpracované to, co jsem zpracovat měla. Ve snu jsem dostala odpověď na otázku: "Proč"? Proč ještě nemohu i s fyzickým tělem do éterické Shambally.

S každým dalším stupněm je proud léčivé energie při léčení silnější (tedy můžeme pociťovat, že je léčení kratší). Léčenému se dostane to, co potřebuje. Tím tedy skrze vás proudí energie do léčeného člověka silněji, než ve stupních předchozích.

Já sama jsem vzala 1. a 2. stupeň zasvěcení zvlášť, abych zjistila, co se ve kterém stupni děje, ale většina může být zasvěcena do 1. a 2. stupně současně. Druhý stupeň pro mě nebyl prožitky natolik zajímavý, vnímala jsem opravdu jen navyšování energie v těle a proudění energie. Ovšem záleží na uvážení a intuici zasvěcovaného, jak sám se rozhodne. Většině lidí pauza mezi 1. a 2. stupněm nic nepřinese.

Kdyby se o vás pokoušely nějaké negativní entity, a našeptávali vám, ať něco špatného provedete - nenechte se - nevšímejte si jich - třetím stupněm jste před nimi chráněny - třetím stupněm jste "oddáni" straně Světla, tedy máte i potřebnou ochranu.

=========

3. stupeň

Opět navyšuje energii zasvěcovaného, zvyšuje energetické vibrace těla a navyšuje počet základních symbolů v auře a těle. V tomto stupni pozor na myšlenky a záměry, uskutečňují se velice brzy. Já na zasvěcení do tohoto stupně budu vždy ráda vzpomínat, bylo pro mne úžasně mystické. Jsem od dětství dost citlivá na energie, proto vše vnímám dost silně. Cítila jsem, jak mi energie proráží každou buňku v těle, byla to síla. Až se dostala do hlavy a nemohla korunní čakrou ven. V tomto stupni mi byla tedy "otevřena" korunní čakra (přímo v éterické Shamballe v Chrámu, pamatuji si to). Moje mysl to všechno pozorovala od stropu Chrámu, jak Mistři pracují na mém éterickém těle, a moje fyzické tělo zůstalo doma v posteli :) . Když jsem si po zasvěcení vše uvědomila, byl to pro mě nejmystičtější zážitek v životě. Jen jsem nemohla hned po ukončení zasvěcení ani hnout s fyzickým tělem, jak mi najednou připadlo těžké, omezující a neforemné. Ale to po chvíli pominulo. Když člověk dosáhne určitého duchovního stupně vývoje, otevření korunní čakry je zcela normálním jevem. Mě se to přihodilo při zasvěcení do 3. stupně.

Léčení druhých v tomto stupni je někdy jako smršť energie, která vámi bude procházet. Záleží na léčené osobě, v jakém stavu se nachází. Také záleží na vás, jak často energii používáte. Časem si zvyknete.

Opět je třeba v tomto stupni na sobě pracovat, pokud člověk svůj duchovní vývoj myslí naprosto vážně. Komunikace s Mistry éterické Shambally, s Vyšším Já, Anděly, Archanděly či jinými bytostmi se pro vás mnohé stane naprosto běžná.

Také např. ve snu obdržíte odpovědi na to, co právě budete v bdělém stavu řešit. Pokud nebudete umět svůj sen dekódovat, klidně mi napište.

Řekla bych, že v tomto stupni se již člověk stává multidimenzionálním a je propojen s mnoha sférami vesmíru.

=========

4.stupeň

Zde obdržíte poslední "dávku" základních symbolů a další mistrovské do své aury. Zasvěcením do tohoto stupně se Shamballa 1024 stává celistvou a můžete s ní uceleně pracovat. Můžete předávat Shamballu dalším lidem - můžete zasvěcovat. Opět je tu nutné ověřit si, zda může být dotyčný zasvěcen a s jakými minimálními časovými intervaly mezi jednotlivými stupni. Můžete si sami stahovat další mistrovské symboly ze Shambally, do nekonečna. Veškeré informace dostanete postupně v manuálech pro každý stupeň. Je zbytečné shánět Shamballu 2002, 12D, 3110 atd..., jak se někde dočítáte na jiných webech - sami si stáhnete ideální množství mistrovských symbolů, které jsou pro vás vhodné. Proto ani toto zasvěcení sama nenabízím, ale na požádání mohu zasvětit dále. O tomto se dočtete více v menu "Shamballa,1024,2002,12D,3110"

Původně byla do Čech přinesena Shamballa 1024, ostatní další verze jsou jen navýšením mistrovských symbolů základní Shambally 1024. Při samostatném stahování mistrovských symbolů se budete cítit stejně či podobně, jako by vás zasvěcovala jiná osoba a postupně takto získáte další "verze" Shambally samovolně a zadarmo. Přicházejí sami ve stejném pořadí, jako při případném zasvěcení do dalších verzí Shambally.

Jelikož každý jsme jiný, každý jsme individuální osobnost, zážitky ze zasvěcení jsou u každého jiné, někdo usne, jiný vnímá mnoho jevů. Opravdu záleží na každém jednotlivci.

=========

Také tato energie pomáhá při našem vzestupu do vyšších dimenzí. S rokem 2012 se naše Země přesouvá do vyšších vibrací z rozměru 3D přes 4D do rozměru 5D. V rozměru 5D již nebude současná medicína tolik efektivní, (pouze chirurgická ošetření, a i to se postupem času stane zbytečným. Jelikož vstupujeme do vyšších vibrací, kde na nemoci zabírá spíše léčba energií těchto vyšších vibrací..

=========

S každým zasvěcením do nového stupně ode mne získáte certifikát.

kvet
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2024