Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyDimenze Šambala

=========

Dimenze Šambala, éterická Šambala či úroveň bytí Šambala je vlastně "VSTUPNÍ BRANOU DO 5D" => tedy chceme-li energetickými vibracemi vystoupat do páté úrovně bytí, dozajista projdeme vibracemi Šambaly.

Mýty a legendy hovoří o tom, že úroveň Šambala leží pod Himalájemi, "v úrodné oáze pouště Gobi"; avšak v jiném rozměru, než je úroveň naše. Tedy na zcela odlišných energetických vibracích bytí, a proto nemůžeme toto místo vidět.

Bytosti z vyšších úrovní bytí vidí do nižších úrovní, ale naopak toto nelze. Proto do naší "vysněné 5D" nevidíme. Bytosti z 5D nás však vidí.

Legendy i naučná literatura hovoří o tom, že v Šambale žije "poslední zbytek" bytostí, jež byli původními obyvateli - to znamená bytosti, jež nebyli svrženy do třetí úrovně - úrovně iluzorní smrti, ale dokázali "zůstat svými", "nespadnout z vysokých vibrací" a tím zůstat "ve svém domově"; na rozdíl od nás, jež jsme byli svrženi "z ráje" = z vysokých energetických vibrací úrovně bezpodmínečné lásky.
Tito původní obyvatelé nazývají se "Elohim", a pomáhají nám v našem vzestupu, jsou v každém okamžiku s námi a vysílají k nám potřebné energie a informace.

Dalšími obyvateli jsou mimo jiné "nanebevzatí Mistři" - jež prošli lekcemi v 3D úrovni smrti, a zdárně vzestoupili => většina v době atlantské před 26.000 lety, kdy byli k tomuto vzestupu naposledy vhodné podmínky. K tomuto jevu dochází dle Mayského kalendáře každých 26.000 let, kdy naše Sluneční soustava udělá úplný kruh kolem galaxie Mléčné Dráhy; a je nejblíže Galaktickému středu.
Mimo tyto roky je vzestup jednotlivců velice složitý, ale je možný. Nejsou k tomuto však vhodné galaktické podmínky.

Pro srovnání, zhruba do doby před 250.000 až 300.000 lety je datována událost, kdy bylo poprvé násilně zasaženo do dokonalé lidské DNA a bylo sehráno symbolické biblické svržení z ráje.

V současných letech máme tento vzestup zjednodušený, jelikož stoupá do vyšších vibrací 5D úrovně i celá planeta Země a tím má "druhá strana" složitější tomuto vzestupu lidstva zabránit, např. tak jako se stalo v Atlantidě.
V době atlanské vzestoupilo velice málo bytostí, úspěšný vzestup byl tragicky zmařen.

V době atlantské se při velkém masakru zhroutila multidimenzionální brána, a to z pohledu člověka ze Země do vyšších sfér, tedy i do 5D. Zůstala na tisíce let zaslepena.
Podrobnější informace se dočtete na stránce Dimenzionální portál

Dalšími obyvateli Šambaly jsou lidské bytosti, jež zvládli nyní úkol práce na sobě, a zdařilo se jim "přejít" výší energetických vibrací svého těla sféru 4D - astrál. Tam pokračují na svých úkolech a případně pomáhají těm, jež na svém vzestupu v současném období pracují. I oni mohou nám "posílat" nám potřebné informace pro náš vzestup.
Jejich fyzická těla jsou již nesmrtelná.

=========

Vrátíme se k podobenství pouště Gobi.
Překlikněte si na stránku Úrodná oáza v poušti Gobi

obr001
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2023