Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyCesta z pekla,

východ ze systému

==========

Z pekla až do Shambally

NAŠE PŮVODNÍ DOMOVY NENAJDEME V HORIZONTÁLNÍ ROVINĚ. V HORIZONTU JSME NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ !!!

MUSÍME ve svém bytí ZMĚNIT VERTIKÁLNÍ VIBRAČNÍ ROVINU směrem vzhůru, TAM JE NÁŠ PŮVODNÍ DOMOV !!!

Každý musí najít sám sebe – rozpomenout se – kým byl před zapomněním – tedy jako já – můj domov obsadila cizí temná rasa, přivlastnila si ho a zotročila mne. A dělo se mi neustále dokola jedno a totéž - zotročení, manipulace, samé pády, neshody, problémy,
boj o domov, snaha vytvořit útulný domov...
Co vy?

*****

Popíšu na této stránce události, které se mi začaly dít, jakmile jsem se zbavila posledního energetického implantátu.

Jednoho dne přišla na mne očistná chřipka - našla jsem si zapomenutý implantát, a tak musel skrze chřipku z těla ven. V jeden z těchto dnů jsem měla po probuzení tak bolavé tělo, jako kdybych do něčeho plnou parou vrazila. Vnitřním zrakem jsem nahlédla, co se mi děje na energetické úrovni: vnímala jsem se, v koutku schoulená tím nárazem, u dřevěných zetlelých vrat, kovem tepaných, ohněm zčernalých. Vstala jsem a pootevřela jsem vrata na této energetické úrovni svým vnitřním zrakem, a viděla v dáli krásnou krajinu a kopule chrámů. Nešlo mi však vraty projít. Něco mě drželo, nějaké okovy…

V tu dobu chřipky jsem nemohla nic, jen ležet; oči mě pálily, z nosu mi tekla rýma. Měla jsem prasklé oba koutky úst, hodně to bolelo; nemohla jsem pořádně jíst, ani mluvit. Sledujte symboliky, které vkládám do textu této stránky.

Už dlouho jsem měla sepsanou hromádku odkazů od svých klientů, ke shlédnutí či poslechu. Byla nejvhodnější chvíle v tomto chřipkovém stavu alespoň odposlouchat mluvená videa na těch odkazech. Do té doby jsem měla v úmyslu seznámit se s prací Davida Ickeho. Byla vhodná chvíle odposlouchat alespoň dabované přednášky.

Začala jsem poslouchat jedenáctidílnou přednášku z podzimu 2016, kdy byl David Icke v Praze. V práci Davida jsem se naprosto našla. Jen s tím, že pán do detailu zkoumá systém, a já cestu z něho ven. A zazněla věta: "Kde je ta pomyslná zeď ze systému?" Aha, bylo mi jasné, do čeho jsem na energetické úrovni plnou parou vrazila. Byly to vrata ze systému na svobodu.

Od doby, kdy jsem přešla vibraci 300.000.000 Bj - to se mi otevřelo vidění vnitřním zrakem, jsem mohla nahlížet na energetickou úroveň - na příčiny událostí, které se mi děly v běžném životě.

Jelikož tato energetická úroveň, kde se nachází "východ ze systému", je již poblíž úrovně 5D, běží zde čas jinak, než ve 3D na Zemi ve hmotě. Četla jsem, že za jeden den v 5D uplynou dva až tři měsíce času pozemského ve 3D. Proto zhruba až za měsíc času pozemského přišly další události.

Můj partner si všiml, že mu zničeho nic padají z ruky náramky, z řetízků přívěsky, ač řetízky pevně drží na krku. Uvědomila jsem si, že se mi děje totéž. I prstýnek mi v noci ve spánku spadl z prstu a válel se u postele. A to musím dodat, že prstýnek mám na prstu dost těsný... Hurá, pomyslela jsem si, padají okovy,

OTEVÍRAJÍ SE POUTA MINULOSTI !!!

OTEVÍRAJÍ SE SVĚTELNÉ BRÁNY !!!

Toto mě pobídlo nahlédnout opět na energetickou úroveň, co se nám v životě odehrává. Ta kovaná zetlelá vrata, která jsem již viděla, a mohla jsem minule pouze nahlédnout, co je za nimi – nyní se mi otevírají a já jimi procházím. Za branou je vyprahlá poušť, a v dálce je nějaké město a kopule chrámů, "úrodná oáza".

Mohu se nyní volně pohybovat. Otáčím se zpět, a dívám se na tu zeď z druhé strany – přes zeď kývají hlavami draci, hydry, a šlehají po mne oheň. Zlobí se, že jsem prošla. Chrlí po mne oheň, aby mě dostali zpět. Chtějí mě dostat. Vím, že mě nedostanou, protože energetické implantáty, které mě držely v systému jsem ze sebe vyčistila. Nemohou na mne. Potřebuji projít tou vyprahlou pouští, a dostat se do té úrodné oázy (zřejmě úroveň Shamballa).

Ta vyprahlá poušť – jsou problémy, které jsem v systému měla a žízeň po nich je vyřešit. Nikdy to nešlo, až nyní by to mělo jít. Zahnat žízeň a uhasit horko – projít pouští a dořešit problémy – a dostanu se do Shambally – předúrovně 5D, čili poslední úrovni 4D – astrální posmrtné sféry.

Ta vyprahlá poušť je oblast, či sféra, skrze kterou nyní projdu a než dojdu do té úrodné oázy - dimenze Shambally – dořeším za sebou ve fyzické úrovni vše, co jsem se systémem měla nedořešené. Do éterické Shambally již dojdu „čistá“, zbavena problémů, pročištěná, dočištěná!!!

Bylo mi před lety v Akaše řečeno, že až se dostanu do Shambally, projdu tam tvrdým výcvikem tvoření myšlenkou. Už se těším.

Dějí se mi v tomto časovém úseku ve fyzické úrovni zajímavé věci.
Letí ke mne problém, který chce být vyřešen, a vzápětí za ním letí ke mne jeho vyřešení. Jsem jen pozorovatel, a zprostředkovatel „ve hmotě“. O nic neusiluji, jen pozoruji. Dávám myšlenkou impulzy k dořešení toho či onoho, a vzápětí vše samo ke mne letí. Je to až moc nápadné, že by to uniklo mé pozornosti.

Asi čtyři dny po posledním vhledu opět nahlížím do energetické úrovně, abych zjistila, kde se nacházím. Jsem stále na té poušti, jsem volná, mohu svobodně tančit, ač poušť je vyprahlá, neúrodná, nepřívětivá. Přichází mi info, že by na poušti měli být "zlí duchové, olgoj chorchojové", aby zabránily člověku v cestě kupředu. Stejně, jak je psáno v bájích. Avšak energetické implantáty, které by ke mne přitáhly pozornost "zlých duchů", jsem již předem odstranila, tudíž mi nic nehrozí. Vůbec mě ty bytosti pouště nevidí. Začíná mi být jasné, že jsem si cestu skrze tuto poušť předem „očistila“ od případných „vetřelců“, jež by mě chtěli stáhnout zpět do 3D, odstraněním všech energetických implantátů z mého těla. Vše mi úžasně zapadá.

V dálce je ta úrodná oáza, ale mne je dobře i na té poušti, nic mi tu již nehrozí. Vnímám vlahý vánek z té úrodné oázy.
Přibližuji se blíže a blíže k úrodné oáze. Vidím kolem oázy velkou řeku, která oázu obtéká, a také chrání od vyprahlé pouště.
Je to očistná řeka před vstupem do oázy – do dimenze Shambally – do svého otevřeného srdce pračisté lásky. Kdo má v těle další druh energetických implantátů, touto řekou nemůže projít, tato řeka ho pohltí, a duše se musí vrátit zpět do 3D úrovně smrti. Jsem v naprostém úžasu, začínám chápat smysl energetických implantátů v lidských tělech v obšírném měřítku.
Pokud tyto energetické implantáty v těle již nemáme, "zlí duchové - bytosti číhající v řece" nás nechají láskyplně projít, ani si nás nevšimnou.

Na druhém břehu řeky je již první „nebe“ – dimenze Shamballa. Je to dimenze, kam nejdál mohla dosud dojít zemřelá duše po svém životě ve fyzickém těle. Poté se musela inkarnovat do dalšího pozemského života. Brána do 5D byla zavřená.

My nyní již můžeme vstoupit do dimenze Shambally i s fyzickým tělem.

Co to znamená? Že jsme přešli vibrace astrálního posmrtného světa !!!

Že jsme došli k předúrovni 5D – do Shambally, do úrodné oázy v poušti Gobi !!!

Je to naprosto báječné !!!

Mí klienti budou těmto všem sepsaným slovům naprosto rozumět. Ti příchozí teprve porozumí.

Nedá mi to, a ohlížím se zpátky, abych se podívala na tu zeď a vrata, ze kterých jsem nedávno vyšla. Zamrazilo mne!
Vidím hřbitov... a nad zdí hřbitova hlavy saní
chrlící oheň a jed ze svých tlam...

*****

Abyste šli také svoji cestou přímo do Shambally či do 5D, je třeba mít "zaryté" toto přání ve své mysli, v podvědomí. Nejprve se tak vše odehrává na energetické úrovni, a poté se přání plní v úrovni fyzické.

Tato sepsaná stránka plně vysvětluje, jak je myšleno, že "žijeme ILUZI, žijeme HOLOGRAM, jsme ODRAZ ČI ZRCADLO" dění, které probíhá na energetické či astrální úrovni. Můžeme ho měnit myšlenkou či přáním právě zde, na této energetické úrovni.
V rámci možností se přání poté zhmotní do úrovně fyzické.

Nic nelze změnit násilím v úrovni fyzické, je třeba myšlenkou měnit nejprve na úrovni energetické.

Vnitřním zrakem sleduji jednu z pěti dimenzí, které je mi umožněno vidět současně. Moji fyzickou včetně.

*****

Zde je odkaz na první díl přednášky Davida Icke, dalších deset dílů si najdete. Určitě si vše poslechněte,
vřele doporučuji:

David Icke - Turné celosvětového probuzení 1/11

*****

shamballa
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2024