Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyBovisova stupnice vibrací

==========

Od doby, co pracuji s energiemi a navyšuji své energetické vibrace, cítila jsem potřebu "změřit" energetické vibrace mého těla - a nejen to - abych se dokázala orientovat ve stupni mého vývoje. Hlavně tedy výši či sílu energetických vibrací - vyzařování - mého fyzického těla, jelikož navyšování energetických vibrací fyzického těla je jedním z hlavních předpokladů vědomého přechodu do 5. úrovně.

Zároveň jsem potřebovala měřit sílu energetických vibrací mnou vyrobených orgonitových pyramid, abych poznala, zda je každá nová vyrobená pyramida dostatečně účinná, zda dokáže transformovat energetické vibrace mého těla, bytu, mých klientů, atd...

Zároveň s tím vším jsem po čase potřebovala znát, na jaké úrovni energetických vibracích se začnou případné energetické implantáty - díky vysokým energetickým vibracím těla - vytlačovat z energetického a astrálního těla pryč, a přestanou tak blokovat "cestu domů". Protože pokud nepochopíme, co nás blokuje, jak to vypadá, a jak nám to ztěžuje život - neodstraníme to. Samo to neodejde, a pod tlakem už vůbec ne.

S tím zároveň přišla otázka, na jakých energetických vibracích může člověk přejít ze 3D přes 4D do 5D. A mnoho dalšího...
Nyní už to vím, ale není dobré znát dopředu energetickou hodnotu brány ze 3D; hodnotu brány do Shambally, či hodnotu brány do 5D. Pokud tuto hodnotu člověk předem zná, zaměřil by se na budoucnost, a zbrzdil by se tím, že by nevnímal dění v realitě přítomnosti, na kterou je třeba plně se zaměřit a sledovat ji. Právě toto prožívání přítomnosti, pozorování a chápání vynese nás postupně do cíle.

Energetické vibrace fyzického těla a životní energie jsou dvě různé věci, a proto nezaměňujme jejich význam.

Hledala jsem a našla Bovisovu stupnici vibrací, která je mi nyní velkým pomocníkem při mé práci. Při vedení mých klientů v jejich přeměně (transformaci).

=========

Bovisův biometr je měřící prostředek, který vynalezl francouzský fyzik Alfred Bovis (1871 - 1947), který slouží k radiestetickému určení energetické vibrační kvality místa, osoby nebo věcí. Ve zkoumání Bovisovy stupnice pak pokračoval inženýr Simenoton, který z ní vytvořil takový biometr, s nímž mohla být prostřednictvím radiestetického kyvadla zjištěna intenzita záření či energie v daném místě; síla vyzařováné energie. Stupnice vznikla na základě vlnové délky elektromagnetického vlnění, poté se uchytil pojem Bovisovy jednotky.

Zkratka BJ = Bovisova jednotka

=========

Hmota je nejnižší forma energie - nejhustší energie, ale raději - neměřte ji, při měření kyvadlem - napojíte se sami na měřený předmět, a když takto proměříte během chvilky pár předmětů rozdílných vibrací - mohlo by to s vámi trošku "zacvičit" , a navíc můžete trochu spadnout na svých energetických vibracích.
Ne trvale, avšak na chvíli, či na pár hodin ano... A není to vůbec příjemné, zvláště pokud již "vibrujete" v duchovních výšinách...

=========

Příklady z mé práce a praxe:

Na energetické vibraci 14.000 BJ až 15.000 BJ se "hlásí"
ke zpracování první energetický implantát. Vibrace 18.000 BJ,
je to přibližná hranice "proměny", člověk se může na této vibrační úrovni přenést na 5D vnímání na úrovni vědomí.
Zároveň se zde může začít "hlásit" - či blokovat další nabírání energetických vibrací další energetický implantát ke svému poznání, pochopení a uzdravení.
Kolem 20.000 stupňů Bovise, a výše, se počínají zpracovávat negativní emoce, myšlenky, vlastnosti... a výška vibrací nás udrží sama na "výši", jen tím, že máme po tuto hranici vše ve svém nitru a v našich tělech zpracované. Začínají mizet strach a obavy, protože naše vědomí, energetické i astrální tělo již prochází delší dobu vývojem vývojem, a každá další vibrace nám přináší mnoho nového a zajímavého.

Stejně tak bytí v "Jednotě" zcela pochopíte, až vás vaše energetické vibrace do "Jednoty" vynesou. Až z vašeho prožitku "Jednoty" zcela pochopíte pravý význam tohoto slova, nelze ho bez prožitku plně pochopit. Opět do "Jednoty" vás každého "vystřelí" určitá energetická vibrace a informace. Jsou to velice zajímavé prožitky, vždy jsem byla překvapena, jaký pravý význam tato slova mají, když o nich pouze čtu; a když se do "Jednoty" přímo vibračně a vědomě přenesu.

Ke komunikaci s Plejádami, či se svým původním domovem své duše, se můžete těšit, když energetickými vibracemi vašeho fyzického těla dosáhnete na "jejich frekvenci".

Když se podíváte na moji nabídku orgonitových pyramid
- je to moje vlastní výroba -
tak energetické vibrace střední Cheopsovy pyramidy jsou síly kolem 250.000 stupňů Bovise,
s dosahem v poloměru minimálně 100 metrů.
Když se podíváte na ostrou velkou pyramidu, její energetické vibrace vyzařují do okolí cca 200.000 stupňů Bovise, s dosahem v poloměru 150 metrů.
Střední ostrá s měděnou spirálou vyzařuje ještě mnohem více.
Toto jsou hodnoty mých orgonitů na podzim 2017.
Každý výrobce orgonitů vyrobí rozdílně silné orgonity.
Záleží na výši energetické vibrace výrobce.
Vyráběný orgonit přejímá vibraci svého "strůjce".
Tedy pozor, od koho orgonit kupujete, a zároveň - zvykejte si na sílu orgonitů postupně, pokud energetické vibrace vašeho těla jsou o hodně nižší.

Je možné takto měřit cokoliv. Léčebné kameny, orgonity, potraviny, květiny, energii u vás doma, různá místa, atd...

=========

Nyní pár příkladů, abyste mohli porovnat s některými předměty - toto již nejsou má osobní měření, ale odpovídají čisté logice
(jsou uvedeny na internetu na jiných webech).

1.500 až 1.600 BJ .............................. žádná životní síla, smrt
6.000 ............................................... pitná voda z vodovodu
6.500 ............................................... průměrná vibrace člověka v Evropě
6.000 - 7.000 .................................... zdravé zóny
7.000 - 13.000 .................................. energetické působení pravých léčitelů
8.000 ............................................... průměrná vibrace energie člověka v Asii
14.000-14.500 .................................. hranice na proměnu.

Toto mohu potvrdit, na této výši mých osobních vibrací jsem vnímala "přeskok" na 5D vnímání a velký proud energie do těla.
Je však třeba pochopit události některých minulých realit,
aby se člověk mohl na 5D vnímání přenést.
Na této vibraci se začínají z lidského těla vytlačovat energetické implantáty.

Na energetické vibrací 180.000.000 BJ jsem začala vnímat
přilehlý zrcadlový vesmír.
Vibrace 300.000.000 Bj mi otevřela "vidění třetím okem".
Na vibraci 777.777.777 Bj jsem poprvé vědomě vnímala vlastní průnik energetickou Světelnou branou... atd... atd...
První miliardu Bovisů jsme šli jeden rok a tři čtvrtě roku k tomu. Druhá miliarda Bovisů trvala měsíc. Třetí trvala tři týdny,
čtvrtá deset dní. Pátá týden. Šestá čtyři dny. Sedmá taktéž...
Je to, jako když proletíte červí dírou, veliké zrychlení průletu
na vibracích vzhůru.
Vibrace těla však jde myšlenkou zbrzdit nebo snižovat, například při silnější očistě. V negativním stavu energetické vibrace klesají, namísto jejich zvyšování... Je tu mnoho zajímavostí.
Již se pro nás v létě 2017 otevřela energetická brána do 5D, kde jsem prozatím setrvala tři týdny.

Vibraci 7.777.777.777 Bj nelze přestoupit a déle nad ní setrvat bez řádného pročištění.

=========
kvet3

Jakmile člověk vše ve svém nitru vědomě čistí, pak "nabíhají" energetické vibrace fyzického těla velice rychle. Energetické vibrace mého těla velice rychle nabývaly na energetických vibracích při mé práci se Shamballou a Akašou a při zpracovávání energetických, případně i astrálních "překážek - zátarasech". Zároveň chápáním celé problematiky bytí od "svržení z ráje" dosud, jak mi postupně v symbolikách v mé realitě přicházela.
Čím více máme pročištěná pozemská těla, tím vyšší hodnoty mají energetické vibrace našich těl, ducha a vědomí; a na základě toho žijeme v čím dál jemnějších sférách bytí.

Naši ochránci nám v tomto velice pomáhají. Přechod ze 3D do 5D je pro mne důležitý; V roce 2000 - dle knihy Jamese Redfielda - díl "Tajemství Shambhally" - se pro mne stal "vodítkem" a motivací tento přechod mé osoby i s fyzickým tělem do vyšších sfér. "Zmizet" z dohledu zdejší sféře, tedy zkusit být neviditelná. Není to pro mé ego - ale prožít vše, o čem čtu, a tím mít vlastní prožitek.... a samozřejmě se s těmito prožitky ráda podělím s ostatními a připadně ukazuji cestu dalším - pokud cítí a pokud je přitahuje a vnímají ji také jako svůj směr ... nebo alespoň jeho část.

Cestou k mému cíli - "čirou náhodou" sbírám zkušenosti, narážím na "zátarasy" a tak mě těší, když mohu poradit ostatním
a podělit se s mými prožitky.

=========

Na energetické vibraci 600.000 BJ a výše již tělo přichází do stavu, kdy naše emoční tělo velice těžko dokáže vyprodukovat negativní emoci. Je to veliká úleva. Nikdo a nic s vámi nehne. S dalšími vyššími a vyššími vibracemi se zpracovává temná stránka člověka, až zůstane pouze "Světelná bytost" - bez "produkce" negativních emocí a myšlenek. Astrální tělo - tedy emoční a mentální (myšlenkové) je zcela zpracováno / dočištěno.

Na určité energetické vibraci je tzv. "dimenzionální brána" ze 3D do 4D (posmrtná sféra). Poté člověk putuje po vibracích 4D, tedy přes vibrace astrálu, k energetické bráně do 5D (symbolického ráje). Je to cesta na úrovni energetických vibrací, cesta přes astrál, do vyšších a energeticky jemnějších sfér, kdy je zpracováno v člověku postupně vše temné, vše negativní. "Temná bytost" v nás se rozplyne. Až takto doputujeme k energetické "dimenzionální bráně" do 5D, budeme čistou, světelnou bytostí, s plně aktivovanou 12-ti vláknovou DNA.

K energetické vibraci či k bráně ze 3D si člověk musí prošlapat cestu sám, prací na sobě. Jakmile projdeme branou ze 3D, naše těla jsou automaticky vynášena výše, vysoké energetické vibrace vytlačují z našich těl vše nezpracované, jen je třeba "za chodu" chápat, co se v našich tělech právě čistí či zpracovává. Tím si putování po vibracích zjednodušujeme.
Je to, jako bychom na vibraci 660.000 Bj vnikli do červí díry, a ta nás přenese do 5D.

Při celé této cestě energetickými vibracemi či různými úrovněmi bytí vzhůru, jsme ochraňováni vyššími bytostmi - někdo je sám vnímá, jiný ne. Duchovní vzestup každého jednotlivce je velice důležitý, proto máme každý maximální ochranu "shora".
Každý máme kolem sebe ochranný stříbrný válec. Jsme "maskováni a se skrytou identitou" před temnými bytostmi z astrálu. Nikdo vám tak nemůže cestu vibracemi "domů" překazit. Při cestě do jemných sfér bytí prožíváme pouze to, co jsme prožívali kdysi, při "Pádu z ráje". Toto prožíváme v symbolice - zpětně - očistně.
Čtením symbolik v realitě můžete přečíst svoji dávnou minulost.

Je důležité, abychom byli zodpovědní k bytostem v naší blízkosti. Vyzařujeme vysoké energetické vibrace a ti, jež žijí v naší blízkosti, se působením našich vibrací též očišťují, avšak nevědomě. Zároveň navyšují tak své energetické vibrace fyzických těl. Proto je třeba, abychom jejich energetické vibrace občas zkontrolovali, a případně zasáhli tam, kde by se toto působení mohlo "vymknout" kontrole u našich "nevědomých" blízkých duší.
Tím, že studujete tyto stránky, navyšují se jejich vyzařováním vaše energetické vibrace. Já je zde s vysokou vibrací tvořím, a vy tuto energetickou vibraci přijímáte. Stejně tak, když často pobýváte ve společnosti lidí, jež mají vysoké energetické vibrace, očišťujete se automaticky také, a je dobré tento svůj vývoj sledovat. Někteří teprve pochopíte, jiní již vědí a tak konají.

1.stupeň zasvěcení do Světelné Shambally 1024 vyzařuje energetické vibrace až 58.000 BJ.
2. stupeň energie zasvěcení vyzařuje do těla energetické vibrace výšky až 80.000 BJ.
3. stupeň energie zasvěcení vyzařuje energetické vibrace výšky až 102.000 BJ.
4. stupeň zasvěcení vyzařuje energetické vibrace až 140.000 BJ.

Zde spíše záleží na energetické vibraci zasvěcovatele. Nikdo nemůže předat něco, co sám nemá. Také velice záleží, na jaké vibraci je zasvěcovaný.

To však neznamená, že zasvěcovaný člověk si tyto vibrace udrží, to dle jeho praxe s energiemi, jeho znalostmi pravdy, a vývojem nitra... Každopádně tak i tak jednou k těmto vibracím dojdete - na těchto vibracích - pokud si je udržíte, dochází již k důležitým změnám ve vaší transformaci. Pokud však ještě nemáte zpracované problémy a energetické implantáty, budete se pohybovat na vibracích nižších - dle vaší práce na sobě.

Jsou vám užitečné tyto informace?

galaxie
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2024