Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyAstrální paraziti - nemoc a neúspěch

==========

ASTRÁLNÍ PARAZITI V DNA
= CHYBNÉ GENY V DNA
= NEMOC NAPROGRAMOVANÁ V DNA

Příčiny nemocí a mimo jiné například i neúspěch, nekvalitní vztahy, atd... lze ve vyšší sféře, tedy na vyšších energetických vibracích těla, v jemnějších sférách bytí, ve kterých se již někteří nacházíme; chápat z jiného úhlu pohledu, kde "staré přestává platit", a je třeba se s problémy vypořádat jinak.

Na nižších vibracích bytí či v nižší sféře jste se učili, o "psychických příčinách nemocí" - aneb "vše je ve vaší hlavě".

Když uvedu příklad, kdy problémy s dýcháním byly způsobeny "osobou z okolí, která nás omezovala", a tím nám způsobila nemožnost "svobodně dýchat". Tímto pochopením a pozitivním myšlením se problém upravil.
Srdeční problémy byly způsobeny nedostatkem citů, zvýšeným stresem; úpravou stavu problém zmizel.
Játra - sídlo potlačeného hněvu - stačilo pochopením a "vybitím" hněvu a vzteku uzdravit.
Problémům se zuby bylo možno svižnějším rozhodováním se a pozitivním prožíváním různých změn, většinou předejít.
Více o této problematice si přečtete na podstránce
Psychické příčiny nemocí.

Když však začnete navyšovat energetické vibrace svých těl, zjistíte, že vše je "trochu jinak". Zažehnané zdravotní problémy se vyššími energiemi rozdráždí, a je třeba jednat. Pouhé původní recepty z nižší sféry zde však již nepomohou, ale i tak je nezbytné je dodržovat, a s nimi pracovat. Na vysokých energetických vibracích máme nové možnosti uzdravování, které jsou kvalitnější, účinnější a trvalé. Na vyšších energetických vibracích se vám otevírají další možnosti dokonalého uzdravení fyzického těla.

Stejně tak je to se vztahy, s penězi, s prací... Zde již nelze zasahovat pouze do podvědomí. Svoji práci na sobě sama musíme prohloubit, pochopit a zajít ještě "níže", než do podvědomí.

Jestli jste si prostudovali sekci Energetické implantáty, bude vám tato problematika jasnější.

Navýšenými energetickými vibracemi se z těla začínají vytlačovat "energetické implantáty - astrální paraziti, jež jsou součástí lidské zmanipulované DNA, coby chybné geny v lidské DNA".

Tyto "potvůrky" způsobují člověku například srdeční problémy, vyrážky, popáleniny, křeče, vnitřní horko, pocení, třes a pnutí svalů, angíny, bolesti dásní, pálení žáhy, ušní problémy, oční problémy, žaludeční problémy, rakovinné bujení, mozkové příhody, bolesti zad, kloubů, únavu, spavost ... Zde bych mohla sepsat dlouhý seznam zdravotních problémů.
Psychické problémy též souvisí s těmito astrálními parazity.

Lidstvo má tyto "parazity" ve svých tělech, ve své DNA, od prvopočátku, kdy došlo ke "znásilnění lidské DNA" za účelem manipulace a zotročení člověka. Na nízkých energetických vibracích je nelze zjistit, nelze je odstranit. Jakmile však navýšíte svoje energetické vibrace - pokud jste vnímáním citlivější, budete toto i vnímat - začnou se tyto "paraziti" z těla vytlačovat. Zároveň je možno je i vidět těmi, jež zrakově vnímají energie.

Člověk má toto v sobě již od útlého dětství, škodí mu to, avšak zpracovat to lze až při navýšení energetických vibrací těla na určitou vibraci. Pokud však k navyšování energetických vibrací těla v životě člověka vůbec dojde.

Pokud člověk energetické vibrace nenavyšuje, tito astrální původci nemocí se postupem času v těle rozpadávají a hnijí, a tento "odpad" se projeví na fyzické úrovni, ve formě nemocí.

Nejedná se o negativní temné entity, které se na člověka z různých důvodů "chytí", ale žijeme s tím po mnoho inkarnací, je "to" naší součástí na energetické a astrální úrovni těla, spojeno s námi "genově". Pokud těmto parazitům necháme kvalitní negativní prostor, dáme možnost bujení těchto astrálních organismů až do fyzické úrovně našich těl.

Postupným navyšováním energetických vibrací lze tak zcela zlikvidovat veškeré příčiny zdravotních problémů na energetické úrovni, což vede k uzdravení na úrovni fyzické.

Podobně je to s astrálními parazity ohledně partnerských vztahů, a vztahů všeobecně. Astrální parazit v člověku je většinou bytost představující "temnotu a zlo", a to záměrně. "Zrcadlením" nám do života vchází pouze lidi, jež nám zrcadlí astrální parazity v nás. Když udělám výjimku, a použiju hada, coby astrálního parazita v nás, jaký je had ve skutečnosti? Je jedovatý, prská jed, uštkne svým jedem, atd... a právě toto se nám "zrcadlí" do našich vztahů. Partner je tedy na nás (nechtěně) jedovatý, paralyzuje nás svými jedovatými slovy, je zrádný, a mnoho dalšího. Když si představíme tři desítky astrálních parazitů v nás, jež udávají takovéto programy do našich vztahů, musí vám být naprosto jasné, že harmonické vztahy najdete pouze tehdy, když ze sebe tyto "programy" astrálních parazitů naprosto zlikvidujete. A všechny astrální parazity také. Nehledě na to, že zde je i určitým způsobem udáno, zda partnera najdete či budete muset zůstat v životě sami.

Když si umanete, že najdete svého duchovního partnera, je třeba všechny tyto astrální parazity ze svého těla "vyhostit" a navýšit energetické vibrace svého těla na maximum. Svého duchovního partnera totiž potkáte až vystoupáte na výši energetických vibrací těla, kde jste ho při "prvotním Pádu" navždy ve věčnosti inkarnací ztratili.
Všechny ostatní partnerské vztahy, které prožíváte, jsou osudové - karmické. S duchovním partnerem nemáte žádnou karmu. Pouze jste byli kdysi dávno rozděleni.

Toto téma astrálních parazitů nelze z určitých důvodů plně zveřejnit, tedy ani jednotlivé "astrální parazity", protože bez navýšených energetických vibrací těla, se znalostí těchto astrálních parazitů, by v těle nastal pouze chaos a zmatek. Proto se zde již nebudu podrobněji o tomto tématu zmiňovat, úplné "očištění a uzdravení" od těchto "věcí" najdete u nás.

Věřte, že toto téma lze přirovnat ke kvalitnímu sci-fi; avšak jeho zpracováním se vám v životě překvapivě a trvale uleví jak zdravotně, tak v partnerských vztazích, ve financích. To i proto, že skrze astrální parazity a energetické implantáty můžete být manipulováni a zotročováni svým okolím a státem.

Pokud by se někomu nelíbilo, že je astrální parazit s člověkem svázán genově, může si nahradit původ této vazby tak, že tyto astrální bytosti se s člověkem spojily na astrální úrovni, když se "propadla dimenzionální brána" v Atlantidě, člověk se tak propadl do nejnižších sfér bytí, zároveň do úrovně smrti, a zde se na něho nachytaly ze strachu tyto "bytosti". Od té doby jsou s člověkem spojeny dodnes.
Nevím již, ve které knize jsem o tomto zachytila zmínku, myslím, že to byla jedna z knih "THOVT".

Tuto variantu je také možno k vysvětlení použít, jelikož je nám - lidstvu - předkládána nepravda, abychom se nerozpomněli na svůj původ, a aby nám byla zamezena "cesta domů", do úrovně Světla a lásky, do 5D. Je nám zakázáno poznat pravdu od doby, kdy byla lidská DNA znásilněna a zotročena.

Skrze očistu astrálních parazitů z těla, aury a z DNA se budete přibližovat bráně do 5D úrovně.

Pokračujte na: Plazmatické implantáty

Jsou pro vás užitečné tyto informace?

chobotnice
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2023