Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyRoztříštěná duše / složená realita

==========

Žijeme své životy, a ani nás nenapadne, že části našeho vědomí jsou "roztříštěny" v různých sférách Univerza, v jiných vesmírech, v minulých a paralelních životech.

Problémy, které žijete, a nedají se dořešit, a stále se nám v životě donekonečna opakují jsou vlastně problémy jiných částí vašeho vědomí v jiných světech, o kterých nemáte ani nejmenšího tušení. Nemáte tušení o těchto jiných světech, a už vůbec nemáte potuchy, že části vašeho vědomí jsou roztříštěny po celém vesmíru.

Toto se stalo kdysi dávno, kdy došlo ke zhroucení dimenzionální brány explozí, a naše části žijí jiné životy, stejně tak, jako vy žijete svůj život zde, v této realitě.

Mnoho vašich takových částí žije v nejnižších vibracích 3D, v různých světech. Mají různé problémy, a tyto problémy máte v životě i vy, podobné, nebo symbolicky podobné. Těmito problémy ve svém životě "slyšíte volání o pomoc" části vašeho vědomí v jiném světě. A vy mu pomůžete, sami sobě pomůžete, když otevřete prvotní příčinu toho problému, který vnímáte. Většinou zjistíte, že všechny tyto vaše oddělené části vědomí mají své tělo již po fyzické smrti, a ztratili se v astrálu, a stále dokola tam nevědomě opakují svoji smrt. Stejně tak se vaše problémy odvíjí stále dokola. A jakmile to pochopíte, můžete tyto části vašeho vědomí spojit se sebou samým, až nakonec budete celiství, a můžete takto celiství putovat do vyšších úrovní bytí.

Čím vyšší energetické vibrace bude mít vaše tělo, tím větší možnosti uzdravení a úspěchu budete mít.

==========

Čím více bude vaše vědomí vyvinuté / rozšířené, tím více začnete chápat pojem "složená realita". Vaše vědomí bude tento pojem chápat víc a víc.
Paralelní životy, složená realita - vše se děje najednou.
Neexistuje čas v takové formě, jak ho vnímáte nyní. Začnete chápat, jak je možné, že vše se děje najednou. Budete chápat i to, že k vašemu současnému životu existují i paralelní životy, kde realita je stejná jako tady, jen události jsou trochu jiné. Pokud takový život poznáte podrobněji, budete překvapeni, jak jsou všechny vaše paralelní životy podobné až stejně, jen odchylkami se liší. A ty odchylky vám též způsobují ve zdejším, současném životě, další problémy. A vy poznáte, jak je jednoduché tyto problémy zlikvidovat z vašeho života. Lehce, spontánně.

A poté budete postupovat na vibracích výše a výše, a zjistíte, že jste potkali jednu nebo dvě duše (i více), na různých vibracích bytí, v současnu. Některé nejsou tak duchovně vyspělé, jako vy, a tak je musíte nechat jít jejich cestou, protože by vás stahovali zpět na vibracích dolů, a drželi by vás ve 3D. Ale také potkáte vyspělejší duše, než jste vy, a budou vám naprosto podobné, až to bude k neuvěření. A můžete se s nimi spojit a být si vzájemnými partnery, ale nemusíte spolu být, záleží na vás, jak se rozhodnete.
Budou to však vaše "zrcadla", bude vás udivovat, jak jste stejní. Fyzicky i duševně. Jako byste naráželi na sebe sama, někdy až komické situace. Můžete se spojit až ve vyšších sférách, pokud některé budou ve svém duchovním vývoji pozadu, a mohli by vám nevědomě při vašem duchovním vývoji škodit.

Tam, kde budete vzájemně povznášet jeden druhého, tam se zabydlete a zůstaňte.

Je to úžasné a zároveň smutné, protože tu duši, která by vás táhla zpět, budete někdy muset nechat jít, jinak by vám mohla nevědomky ublížit. Akaša vám samozřejmě vydá informace o části této duše. Dozvíte se vše, co budete pro danou chvíli potřebovat znát.

Vaše pravé druhé já má však stejné negativní stránky, jako máte vy, a tyto stránky se vám prozatím nedaří zpracovat, a vadí vám na vás samých; stejně tak je na tom vaše druhé já, a zde na tyto stejné "negace" budete u partnera "narážet", a stejně tak i on na vaše. Zde toto může způsobovat konflikty mezi vámi, dokud oba tyto negace nezpracujete.
Nebo alespoň jeden z vás, protože druhý vám bude naprosto stejným zrcadlem.

Toto své totožné druhé já najdete většinou až na vyšších energetických vibracích...

cervidira
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2023