Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyKronika Akaša

=========

Také známá jako Akašické záznamy, Kniha osudu, Kniha hříchů, Kniha života, akašické pole, vesmírná paměť...

Akaša má své specifické energetické inteligentní vibrace; je to nadčasová, energetická substance - energetický vír té nejvyšší inteligence a nejvyššího vědění o všem, všude a vždy v nekonečnu věčnosti. Je si vědoma sama sebe. Též ji můžeme nazývat akašickým polem, kosmickou pamětí vesmíru či kosmickým informačním polem. Je to jakési časoprostorové kontinuum, jež proniká vším; je všude kolem nás.

Akášické záznamy jsou energetické záznamy o všech duších a jejích minulých životech; o zvířátkách, o budovách, pamětihodnostech, městech atd. a to od nepaměti věků... o zrodu a zániku veškerého tvoření. Je to jakýsi energetický otisk všeho. Z akašického pole vše vychází i do něj se poté vrací.

Ať se toto nekonečné vědomí nazývá jakkoliv, vždy v něm budou skryty události minulé, současné i budoucí. V tomto vědomém poli neexistuje čas, všechny události se zde dějí tady a teď, ač je na Zemi vnímáme jako minulost, současnost a budoucnost.

Díky akašickým záznamům můžeme nahlédnout do prvotní příčiny každého problému, který chceme trvale vyřešit, ať jsou to finance, vztahy nemoc, cokoliv...

Naše duše je čistá a při každém zrození sebou přenáší energetické KARMICKÉ bloky z minulých inkarnací. Tyto energetické karmické bloky nám ztěžují život, mají tendenci opakovat se stále dokola, v čím dál silnější míře, a většinou je nelze ze života odstranit. Jakoby byly naší součástí. Volají tak ke svému trvalému uzdravení či odstranění.

Z pohledu lidského života nemůžeme najít příčinu svého problému, pokud pramení z životů bývalých. Z pohledu akašických záznamů, tedy rozšířeného stavu vědomí, z pohledu věčnosti, z pohledu věčné duše "vidíme" vše, příčina je najednou velmi jasná. Zjednodušeně řečeno - duše je věčná - zrodí se na Zemi - opotřebuje tělo - oblékne nové a pokračuje dále tam, kde přestala v minulém životě (příklad: pokud skončilo fyzické tělo jako utopené - musí vyplavat a pokračovat v životě, bez tohoto pochopení se problém vrací stále dokola - buď přímo, nebo symbolicky). Toto je správný pohled na jakýkoliv problém, na jakoukoliv nemoc.

Akašická kronika nám tedy nabízí trvalé vyřešení problémů => pročištění či uzdravení energetických karmických bloků => pročištění karmy, nalezení a pročištění podvědomých vzorců současného života či zděděných problémů. Tím můžeme směrovat svůj život ke štěstí, díky uzdraveným energetickým blokům. K vyléčení určitého problému tedy stačí poznání a pochopení prvotní příčiny problému "přečteného" z akašických záznamů. K vyléčení se též otevřením záznamů spustí silná akašická energie, která napomáhá energetický problém, který se nachází v našem těle i podvědomí, trvale vyléčit. Je to takové nenásilné čištění energetických karmických či podvědomých vzorců, skrze poznání a pochopení.

Pomocí akašických záznamů lze trvale pročistit veškerou karmu či energetické podvědomé vzorce a bloky, a to jejich pochopením prvotní příčiny problému, kterou zjistím z akašických záznamů duše. Tedy vy pouze ode mne dostáváte informace, a já vás učím správnému pohledu a pochopení těchto informací.

Lze zde tedy nejenom zjistit příčinu problémů a jejich následné trvalé uzdravení, ale pochopíme, odkud pochází naše pozitivní či negativní vlastnosti či nadání, talenty, fobie, nutkání, atd... a tím je zároveň uzdravíme / vyčistíme.

Můžeme zjistit, proč nás přitahují určitá místa či určití lidé, aniž bychom je třeba znali. Zjistíme, jaký karmický problém jsme kdy s kým řešili a tím i pochopení, jak ho nyní trvale dořešit či uzdravit. Tato poznání přináší každé duši velký posun na úrovni vývoje naší duše.

Akašická energie, která léčí již v průběhu "čtení" ze záznamů je velice silná energie napomáhá v duchovní očistě našeho těla pro současnou probíhající transformaci - přechod do vyšších vibrací bytí.

Přístup k akašickému poli bychom neměli považovat za svůj šestý smysl, nýbrž za první - nejzákladnější náš smysl, který je naší duši vlastní. Každý, kdo začne s akašickými záznamy přímo pracovat, bude povznášet bytosti ve své blízkosti na vyšší úroveň vibrací, což přináší nutnou očistu těla pro postupný přesun do vyšších vibrací existence.

V současném životě je nám dána možnost napravovat chyby minulosti skrze náhled do akašického pole. Nemusíme tedy čekat, až naše současná inkarnace skončí, abychom teprve poté mohli zhodnotit, kde v životě jsme v prožitých situacích uspěli dle plánu, a kde ne. Je nám nyní dána možnost poznání a očištění všeho, pokud jsme na to připraveni; dokončení dokončení našich problémů a úkolů tak, aby naše současná inkarnace na Zemi byla tou poslední.

Společně se Zemí vědomě stoupáme až postupně vystoupíme do vyšších úrovní bytí páté dimenze, kde již nejsou žádná omezení, jako v dimenzích duality 3D a 4D.
Zbaveni své temné stránky, nemocí, negací, smrti...
budeme tvořit, a již začínáme tvořit,
novou Zemi - ráj na Zemi.

Baví vás tento web?

kniha
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2024