Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyKudy do 5D ?

=========

Co si představit pod pojmem vývoj vědomí, přesun do 5D... ?

Každý máme svoji jedinečnou cestu vývoje, něčím však je nám společná, a něčím jiným rozdílná. Popíši zde cestu, kterou jsem ušla já; cestu, kterou šel pan James Redfield - autor knih "Celestinské proroctví" a dalších jejích pokračování, jež najdete na mém webu v menu "Celestinské proroctví".
Soupis série těchto knih najdete na konci stránky o Celestinském proroctví.

Zveřejnila jsem tuto sérii knih, protože mi byla a stále je úžasným "vodítkem" při zdolávání překážek na mé cestě. Díky panu Redfieldovi jsem v každém mém úseku vývoje věděla, kde se nacházím; informace, které popisuje jsou něčím podobné v jeho a mém vývoji; a zároveň tedy budou společné i pro vás, jež tato slova nyní čtete.

Základním prvkem "transformace" je navyšování energetických vibrací těla. Toto je důležitý aspekt, díky kterému se s každým navýšením osobních vibrací povznesete o "kousek výše", aniž byste to třeba zpozorovali. Jak popisuji v menu "Shamballa zasvěcení", neodlučitelně k navyšování energetických vibrací těla musí docházet k pročištění nitra člověka. Tedy každá nová vyšší vibrace nám přináší "pročištění" podvědomí, pozemských těl a "zmutované" DNA. Musíme zpracovat naše „nízké“ emoce, jako je např. hněv, vztek, strach, atd..., musíme zpracovat a "vymazat" nízké karmické vazby, které nás pojí s minulými životy či paralelními realitami; a zároveň i s jinými lidmi. Musíme se naučit zacházet se svoji myslí, a používat pouze pozitivní myšlenky, protože vše, co zobrazí naše mysl, vše se zobrazí v realitě.

Dalo by se říci, a z pohledu vyšší úrovně vnímání to tak i vidím, že poznáváním "minulých životů" a jejich zpracováváním a "pročištěním", spojíme každou naší část "duše či vědomí" do jednoty - do celku. Naše problémy, které máme, jsou "voláním našeho jiného já z jiných světů o pomoc" (minulých a paralelních realit). Podrobným poznáním prvotní příčiny současného problému - "vymažeme" podstatu problému - problém se stane lehce řešitelným, a tím "osvobodíme" naši část, v jiné realitě, která prožívala tuto "prvotní příčinu", kterou my jsme vnímali jako náš nevyřešitelný problém.
O tomto tématu si přečtěte více na "Roztříštěná duše"

Když toto všechno "smažete" a zůstanete "bez problému", naprosto "čistí", zároveň se při takovém záběru práce dost hodně zapotíte, a zůstanou vám nové poznatky a prožitky o tom, jak funguje část bytí; rozšíříte si vědomí mnoha dalšími pravdami, naučíte se průběžně vnímat jemnohmotné energie. A toto je další neodlučitelná část vývoje - poznání moudrosti a bytí v ní. Bytí v tom, co jste se naučili, čeho jste se zbavili, atd...

Vesmír se sám stará o to, aby lidstvo nabíralo čím dál vyšší energetické vibrace svých těl. Jsou na nás vpouštěny silné očistné energie, a kdo nejde cestou poznání - buď silou vibrací projde pročištěním, které se mu děje nevědomě, a nevědomě prožívá např nemoc, která je součástí "čištění" určitého problému. Anebo vysoké vibrace, a tím vzniklou nemoc neunese, a musí to vzít "oklikou" skrze smrt, kdy může pokračovat v dalším procesu v této a vyšší sféře. Zde hovořím o těch, kteří mají čisté srdce, a žijí v souladu s láskou a dobrem.

Ti, jež druhým způsobují zlo a rozsévají kolem sebe nelásku, zřejmě jednoho dne odejdou do posmrtné dimenze, aby se dále inkarnovali tam, kde budou mít dostatek času
pro svůj vývoj k dobru a lásce na jiné planetě ve 3D.

Jednoho dne, když člověk navýší své osobní energetické vibrace na určitou frekvenci, může se telepaticky spojit s bytostmi z vyšších světů 5D, z domovů našich duší. Pokud budete vnímavími, můžete udržovat spojení s ochránci z vašich původních domovů, kteří vám mohou kdykoliv pomoci, když je o pomoc požádáte. Tato frekvence, kdy je možno dojít "k signálu", není až tak vysoká, není podmíněna naprostým pročištěním vaší minulosti, a tak trénujte v sobě jemnohmotné vnímání - budete ho dozajista v nedaleké budoucnosti potřebovat.

Budete hledat dále, a možná vás srdce dovede k poznání problematiky energetických implantátů, blokování a plné aktivaci DNA. Jakmile přijde vhodná doba, energetické implantáty vyjdou na základě navýšených vibrací těla a postupně se vám začne aktivovat všech 12 vláken DNA. O tom jste již určitě mnohé přečetli. Nepospíchejte s tím, vše přijde v pravý čas. Jakmile implantáty vyjdou, DNA se ještě více zaktivuje, a pocítíte silný proud energie, který do vás půjde velkou silou. V tu dobu budete "přeneseni" na vyšší úroveň 5D vnímání. To poznáte, když na vzestupu pracujete vědomě. Najednou vše uvidíte z jiného pohledu. Třeba vám i pár dní potrvá, než budete schopni existovat ve 3D i 5D vnímání najednou.

Uvídíte, jak lehce jste se nechali "ošálit" bytím v realitě 3D. Budete se na tyto reality, či minulé životy, dívat jakoby z výšky, a zjistíte, jak byl život ve 3D těžký, avšak to byla pouze iluze. Poznáte pravý význam těchto slov, protože ve 3D si je nedokážete představit, protože neznáte život jinde, než ve 3D.

Možná ještě budete dočišťovat nedořešené "zbytky" karmy či podvědomých vzorců, ale zde již člověk nabývá energetických vibrací velice rychle. Budete si netrpělivě měřit výšku vašich energetických vibrací, budete měřit zaktivovanou DNA, až bude aktivována a rozvinuta kompletně.

Zjistíte, že síla myšlenky funguje velice rychle. Na něco pomyslíte, a přijde to k vám skoro okamžitě...

Také zjistíte, že odešel strach a další negativní emoce z vašeho nitra. Že jste spokojení, a nic vám nechybí. Rozhodně je dobré znát zákony podvědomí, zákony vesmíru, zákony úspěchu, zákon karmy i dharmy, protože bez jejich znalostí nemusíte tvoření myšlenkou zvládat tak, jak by bylo dobré.

Až toto zvládnete - ač jste mohli mít toto již dávno naučené, zjistíte, že životem jen s lehkostí proplouváte, a vesmír vám přihrává vše, co potřebujete. Bez nejmenšího úsilí. Silou vaší mysli.

Je dobré naučit se číst ze symbolik, které jsou všude kolem vás, avšak prozatím je nevidíte. Vesmír k nám promlouvá skrze symboliky, je dobré řeč symbolik vnímat, a umět z nich číst.

Možná se i začnete rozpomínat na své poslání...

Budete navyšovat dále své energetické vibrace, a čekat, až se vědomě, fyzicky, energeticky povznesete na vibrace, kde přímo uvidíte bytosti vaší světelné rodiny - které vás s láskou ochraňují celou tu dobu... jen je nevidíte. Budete však navyšováním energetických vibrací žít v čím dál jemnějších sférách bytí.

Zcela si pročistíte všechna vaše pozemská těla - fyzické, astrální (emoční a myšlenkové), karmické a energetické.

Také zjistíte, že jste "překročili" smrt =>
=> astrální sféru 4D = posmrtnou sféru = všechny úrovně bytí ve 4D; i s vaším fyzickým tělem; že to byl jen "chybný" kód v DNA, chybný gen, jež vás držel ve 3D a 4D = úrovni zrození a smrti, a ten je zrušen. Začnete vnímat svůj současný život, každou maličkost v něm, až do "přesunu" na 5D realitu; a přijde pochopení vašeho současného života, coby vašeho posledního - již ukončeného minulého života
v úrovní 3D.

Několik mých klientů při našem sezení zažilo, že jsem nechtěně přeskočila z vnímání 3D na 5D. To se mi nesnadno chápou otázky a vyprávění klienta, a dávám mu - pro něho - nesrozumitelné odpovědi, jak je právě vnímám já na vyšším vnímání 5D. A navíc, když jsem napojena na Akašu, a stane se mi tento "přeskok", tak to opravdu nemá chybu :-).

Je však třeba brát v úvahu, že naše vědomí je díky novému vnímání a chápání, o hodně dříve přeneseno na úroveň 5D, než naše tělo fyzické. Našim úkolem je, navyšovat energetické vibrace fyzického těla - bereme si ho sebou do 5D. Musíme "vyčistit" karmické tělo; zároveň tělo astrální (myšlenkové a emoční) a energetické. Jakmile všechna svá těla takto "sladíme", může nastat náš "přesun" na novou realitu 5D, kde již můžeme svobodně, bez "bloků" tvořit námi žádané.

Stáváme se tak svobodnými, a vlastními tvůrci vlastního bytí. Nejsme již ovládáni a omezeni spojením s realitami 3D životů od doby, kdy byla Země zotročena. Zhruba 250.000 pozemských let jsme čekali na tento čas, jelikož při první příležitosti - v Atlantidě - se vysněná cesta zpět ke svobodě do 5D z velké většiny nezdařila. Avšak nyní máme o hodně příhodnější podmínky k tomuto kroku.

Představte si, že se celá zeměkoule nyní vrací - v symbolice - zpátky v čase - a na Zemi probíhají přesně tak - zpětně - všechny vaše minulé či paralelní životy. Avšak v symbolice.

Minulé či paralelní životy, které znáte, a které již takto v čase zpětně "proběhly", můžete karmicky pročistit a navždy se od nich odpojit. Většinou se vám v životě opakují stále dokola, dokud je nepochopíte. Pochopením se většinou rozplynou. V životech, které zpětně právě probíhají - a pokud je již předem znáte - můžete sledovat zpětný sled událostí, které kdysi dávno proběhly a jejich součástí jste ve 3D úrovni byli. Tyto životy - pokud je znáte - musíte jimi ještě "zpětně" projít, avšak tím, že je znáte, můžete vyrušit negativní běh událostí tehdejších životů.

Je dobré tuto symboliku zpětného dění chápat, číst v ní, a počkat na váš čas, kdy budete zpětně vyneseni do 5D,
konečně po 300.000 pozemských letech; stejně tak, jak jste tehdy z 5D do 3D úrovně "odešli", se nyní vracíte. Já jsem byla dlouhou dobu mé cesty poznání vedena číst v této symbolice zpětných událostí minulosti, a tím jsem - vnímáním několika realit najedou - lehce prošla na "Počátek". Na "Počátek", těsně než jsem "spadla" (či byla svržena) z nesmrtelné 5D do 3D úrovně smrti.

Nyní čerstvě "stojím " pár kroků za branou ze 4D do 5D, a sleduji, co mi vesmír nabídne za další "úkol k řešení".

Ve trojici jsme byli vedeni, překročili jsme svoji prvotní smrt proti proudu času a stanuli v prvních okamžicích nesmrtelné sféry 5D.
Cítíme se jako v říši divů :-).
Co jsme dříve potkávali nabývá nyní jiného rozměru, a usvědčuje nás, že jsme vkročili do cíle jednoho z našich úkolů.

Dříve byla "nebeská brána do 5D uzavřená - zatarasená", lidstvo bylo uvězněno ve 3D a 5D = v koloběhu zrození a smrti. Brána je několik dní přístupná, a my jsme s částí týmu přešli "na druhou stranu".

Pro přestup do 5D ani tak nezáleží na výši energetické vibrace těla, ale na "čistotě" podvědomí, genů a všech našich čtyř pozemských těl.

Co bude dál? Ukážou další dny...

Je to vzrušující a zajímavé zároveň. Sleduji dění
několika realit najednou. Sleduji dění složených realit.
Mám trochu problém zapojit se do hovoru s těmi, jež nemají
o ničem duchovním ani tušení, a ani nemají zájem něco takového přijmout a chápat. Jsou plně zaměřeni do reality omezení
a ovládání, že si nedokáží připustit něco jiného, lepšího, svobodného. V takové společnosti většinou mlčím, a pozoruji bytí duší, jejichž čas ještě nepřišel, či odmítají něco takového přijmout, a já nemohu pomoci.
Mnoho lidí mi často nerozumí, když chci vyjádřit něco pouze z jejich prožívané reality 3D; jsem ovlivněna bytím v jemnějších sférách, a toto se stalo moji neodmyslitelnou součástí. Používám tak často nevědomky slovní obraty, které jsou pro vnímání vědomí ve 3D nesrozumitelné.

Je velice náročné vracet se zpět do 3D úrovně bytí či úrovně vědomí

=========

Co se stane při přesunu ze 3D do 5D

* 40% lidí si okamžitě vytvoří realitu takovou, v jaké žili ve 3D (vytvoří si znovu přesně to, co právě bylo přesunem do nové reality - zničeno)
* 40 % lidí si neuvědomí, že má před sebou volbu a bude mít pocit, že výzva prázdna je pro ně příliš silná a okamžitě upadnou do spánku či do jakéhosi mentálního bezvědomí. V něm setrvají do chvíle, než je nějaký vnější podnět zvenčí znovu vzbudí
* 15% lidí padne do zmatku, který se projeví podrážděností, frustrací a dezorientací
* Pouhých 5% lidí pochopí novou příležitost stanout v přední linii stát se nositeli světla nového tvůrčího cyklu jak pro sebe, tak pro celé lidstvo...

(z knihy: 2012 a galaktický střed)

=========
oripas

"Poslové úsvitu" => Vyšší inteligence k nám promlouvá:

Výňatek z knihy...

Duše se probudí. Bude znát každý aspekt sebe sama. A každý aspekt podstaty duše bude současně znát svůj celistvý obraz.

Už jste někdy pomysleli na to, že jsou některé části vás samých, které jsou ve tmě a nevědí, jak jinak nalézt světlo než skrze vás? Ony také chtějí světlo. Chtějí řešení a odpovědi.

To, co možná cítíte, nemusí nutně být záměr temných sil, ale jejich emoční make-up (strach některé vaší části): strach, který vibruje z nedostatku informací.Části vás samých, které jsou neinformované, přicházejí k vám, aby byly informovány. Jak se informujete? Vydáváte světlo, sdílíte světlo. Říkáte: „..Mám záměr, aby se mé ostatní osobnosti také zúčastnily, a aby se jim také dostalo světla.“

Společnou charakteristikou členů Světelné rodiny je jejich účast v mnoha verzích inteligentní neboli složené reality.

Mnohé z forem, které jste si zvolili k inkarnaci, vám budou připadat velmi cizí a mohou pro vás být děsivé; a přece i tak jste rozvíjeli svou duši.

Neinkarnujete se jen v rámci jednoho druhu, jste cestovatelé. Jako členové Světelné rodiny znáte vnitřní zisk. Přicházíte jako vyslanci, aby mohly reality splynout a stát se informovanějšími, aby se všichni zúčastnění mohli zbavit strachu. Součástí vaší práce je seznámit se s jinými osobnostmi, splynout s nimi a procítit, jaké to je.

Jak rostete a vstupujete do těchto vyšších říší pochopení, prorazíte něco, co vypadá jako betonové bloky – vrstvy sebe samých, které jste potlačovali. Myslete na frekvenci, která omezila pozemský experiment na radiovou stanici. Pozemský experiment má zapnutou radiostanici už tři sta tisíc let. Stále ty samé melodie. Lidstvo v experimentu nebylo schopno změnit nastavení a poslouchat pořady v jiném pásmu, takže byla vysílána stále stejná frekvence.

To vytvořilo jakousi karanténu – neprodyšné uzavření planety. Tvořivé kosmické paprsky vyslané Prvotním Stvořitelem a Původními plánovateli frekvenčním štítem pronikají, bombardují Zemi.

Musí tu ale být někdo, kdo je dokáže přijímat.

Bez přijímače tyto tvořivé kosmické paprsky způsobí jen chaos a zmatek. Jako členové Světelné rodiny přicházíte do systému, abyste přijímali paprsky vědění. Pak budete znalosti šířit, spolu s novým životním stylem a novou frekvencí, mezi zbytkem populace, abyste změnili celou planetu.

Jako členové Světelné rodiny jste zde, abyste v sobě zakotvili frekvenci, abyste ji zpřístupnili celé planetě. Vy zmíněný proces žijete, a pak ho vysíláte planetě. Nejzazší tyranie ve společnosti není ovládání stanným právem. Je to ovládání psychologickou manipulací vědomí, jehož pomocí je realita definována tak, že ti, kdo jsou uvnitř si ani neuvědomují, že jsou ve vězení. Neuvědomují si ani, že existuje něco jiného mimo to, v čem jsou.

My představujeme to, co je mimo vše, o čem vás učili, že jedině existuje. Jsme tam, kam se občas odvažujete vydat, tam, kde bychom chtěli, abyste přebývali. Mimo místo, o němž vám společnost řekla, že tam můžete žít. Bylo vám odepřeno vědění pomoci ovládání frekvence. Ovládání frekvence omezuje počet stanic, které si můžete naladit. Jako členové Světelné rodiny musíte ukotvit nové frekvence přes statický chaos a vnést je do fyzického světa. Zatímco se dozvíte o své osobní historii a objevujete stereotypy neúčinného chování, které musíte zlomit a změnit. Planeta pulzuje vlastními stereotypy chování. Vy jako planeta máte zopakovat historii velice dramatickým způsobem.

Přišli jste, abyste změnili frekvenční omezení a vnesli sem frekvenci informace. Až budete informovaní, pokročíte za nutnost mít strach. Když si připadáte, že jste neinformovaní a nemáte kontrolu nad situací. Každý z vás sem přišel, aby v sobě cosi probudil – ve vašich genech, v DNA – a každý z vás na to reaguje. Proto neustále hledáte, ve všech směrech vašeho života. Jakožto narušitelé systémů a potenciální Strážci frekvence jistě půjdete do oblastí, kde je vaši specializace nejvíce třeba.

Mnoho bytostí, které se inkarnovaly jako členové Světelné rodiny, přišlo do Spojených států, protože to je země, kde můžete dosáhnout největšího pokroku. Je to shodou okolností současně také země, kde popření je všudypřítomné. Věříte, že žijete v zemi svobodných a v domě statečných, a přece žijete v nejsystematičtěji ovládané experimentální společnosti na planetě. Forma tyranie, která tu byla zavedena, je docela zajímavá, protože je to tyranie beze zdi.

Jako země a kolektivní vědomí Spojené státy dosud nedospěly k uvědomění, že něco není v pořádku. Protože se všichni tolik bojí systém ve Spojených státech opustit, budou k tomu muset být donuceni. Je to zkažený, nefungující systém, který si neváží života ani Země.

Vědomí se musí změnit. Je to součástí Božského plánu, a tuto příležitost je nutno nepromeškat.

V příštích několika letech se této zemi začne šířit pocit propojenosti a spolupráce v rámci komunit, takže se budete moci přestat separovat, pokud jde o politickou ideologii. Tato separace byla naplánována. Valná většina politické manipulace, k níž neustále dochází, zejména ve Spojených státech, je záměrně cílena na vaši separaci. Vidíte, jak se separuje New Age? Říká se ledacos, aby vám to zabránilo objevit, co máte společného. Až na to lidé přijdou, začnou se zlobit. Zrodí se nová hrdost a nový pocit integrity, protože tak je to pro tuto dobu určeno.

Moderní technika je jednou z největších zbraní kontroly frekvence. Byla vám prodána různá zařízení pro vaše pohodlí a zábavu a všechna se týkají kontroly frekvence. Velmi vám doporučujeme, abyste se zbavili svých televizorů. Jsou to primární nástroje k manipulaci vašeho vědomí na každodenní bázi.

=========

Lidské bytosti se musí naučit číst energie. Je třeba se spoléhat na jiné formy vnímání, abyste vymezili svou zkušenost. Jedna z forem, kterou jste odepsali – je cítění. Cítění, vaše vědoucí, intuitivní, psychické já bylo rušeno ovládáním frekvence na této planetě. Takže nikdo z vás je nemohl najít.

Jako členové Světelné rodiny máte záměr propojit dimenze. Vaším úkolem je vtáhnout do této reality jiné dimenze, přimět svou nervovou soustavu, aby zvládla odlišné molekulární fluktuace. Učíte se vnímat prostřednictvím centra cítění a budete učit ostatní, jak mají dělat to, co vy už dokážete. Vy ukazujete cestu. V příštích několika letech bude vaše porozumění a vibrace s frekvencemi přicházejícími k vám, jako když zapnete své vlastní rádio... Získáte přímý telepatický kontakt s mateřskými loděmi, které k vám vysílají.

Přijde čas, kdy vás ani nenapadne jít na sezení s médiem, přijímajícím informace, protože budete mít s informacemi vlastní přímé spojení.. . Bohatství informací, které k vám bude přicházet, bude velmi uklidňující - bude vám vysíláno, abyste věděli, co se děje. Až získáte více důvěry, budete schopni manifestovat si před sebou světelnou entitu, která se fyzicky ukáže a začne vás vyučovat.

=========

Významy slov

separace => oddělování, odlučování, izolace
integrace => sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek
fluktuace => stálá změna, pohyb, kolísání; náhodné kolísání hodnoty nějaké veličiny kolem rovnovážné polohy; častá změna

=========

Zdroj významu slov: http://www.slovnik-cizich-slov.net
Zdroj textu: Poslové úsvitu č. 6 a 7 – ztracené město
https://www.youtube.com/watch?v=1mobXN2rX5U

duha
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2023