Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyZpětný chod událostí

==========

vpřed do minulosti, zpět domů

Sleduji, jak v současném okamžiku prožívám minulost; jak se v současném okamžiku minulost "lomí" a "ukusuje části budoucnosti", stává se budoucností... vše v přítomnosti.

Na základě stručné znalosti dávné minulosti z Akaši předvídám budoucnost a v přítomném okamžiku očekávám takto předvídané události. Skrze symboliky mi přicházejí podrobnosti o dávné minulosti.

Naše Země putuje v čase zpět událostmi dávno zapomenutými.

Nikdo z nás nemůže Zemi předběhnout, a stanout v 5D dříve, než ona. Země se čistí z těchto dávných událostí, a stejně tak se očišťujeme my. Nemůžeme však Zemi předběhnout. Jediné, co můžeme udělat - kráčet krok za krokem s naší planetou, obrněni trpělivostí, vnímat symboliky, abychom chápali, čím procházíme. Chápáním těchto událostí se čistíme. Ti, co putují za námi, nebo ještě na cestě nejsou, mohou nás kdykoliv dohonit, nikoli však předběhnout, pokud budeme stále chápat, jakými událostmi procházíme. Chápáním toho, v jakém časovém okamžiku minulosti a zároveň budoucnosti se v současnu nacházíme. Tím se čistíme zároveň se Zemí.

Veškeré čištění naší planety, naší sluneční soustavy, nás samých, se děje z naší prožité minulosti v současném životě, zpět do minulosti až k samotnému "Počátku / Svržení z ráje".

Zároveň se zobrazí veškeré paralely všech životů a žádají si pročištění.

Dimenze symbolik je údajně dimenze 6D. Z probíhajících událostí a symbolik v nich skrytých, čtu informace o zpětném ději dávného příběhu "Pádu" lidských Světelných bytostí, do 3D - dimenze smrti. Naše planeta těmito událostmi zpětně prochází - tedy vrátila se k bodu, kdy lidstvo bylo svrženo - a průchod Země těmito událostmi je pro ni očistný. Je očistný pro nás, pokud tyto události v chápeme. Jsou to ty současné chřipkové stavy.

Naše Země putuje v čase zpět událostmi dávno zapomenutými, a my žijeme také události dávno zapomenuté, ač ve zpětném chodu a v symbolických situacích. Procházíme v našich současných dnech událostmi, které se sehrály před 250.000 až 300.000 lety.

Země se vrací do okamžiku, kdy lidstvo bylo "svrženo z ráje" - tedy se vrací do úrovně 5D, do těchto událostí. Jsme na přelomu a my již můžeme zažívat někdy krátkodobé, někdy delší "pobyty" v 5D úrovni bytí. Je to "tam" úžasné. Nové chápání událostí, neočekávané zvraty událostí, jejich nadšené chápání...

Přesně do okamžiku těchto 250.000 až 300.000 let zpět je datován život "Evy a Adama, když byli vyhnáni z ráje". Úžasně tento "důkaz" souhlasí s mými informacemi, které mám
od ledna 2014 z Akaši.

Vracíme se přesně tou cestou, kterou jsme kdysi byli "hnáni, vyhnáni, napadeni, uvězněni ve 3D". Jak tuto cestu dle symbolik v realitě chápeme dopodrobna, čistíme se z těchto dávných událostí, a tím postupujeme v navyšování energetických vibrací, a blížíme se k úrovni Shamballa, která je branou do 5D".

==========

Zkusím zde nyní vysvětlit "zpětný běh událostí":

Představte si, že jste úspěšně vykonali maturitní zkoušku na střední škole; zároveň přijímací zkoušky na vysokou školu a začali se účastnit výuky. Začíná se vám otevírat svět netušených možností, plánujete si šťastnou budoucnost a máte mnoho plánů a cílů. Najednou přijde nějaký nečekaný negativní zvrat, neočekávaná událost, poškodí se vám mozek a vše naučené zapomenete; zapomenete i na svoji minulost, svůj původ...
Někde hluboko v podvědomí však tyto vzpomínky zůstanou a vy je budete vnímat, cítit. A zadáte si za svůj cíl vystudování střední školy zakončené úspěšnou maturitní zkouškou. Stále budete podvědomě k tomuto cíli cítit nutkání, a tak si za svým cílem půjdete.
K cíli však vede jediná cesta. Je to cesta, kterou jste dříve "spadli" skrze nečekaný zvrat a poškození mozku, do zapomenutí. Osud vás povede touto cestou zpět ke studiu na vysoké škole. Touto cestou jste však tehdy "padali do záhuby", a tak na každém kroku "vzhůru" jako byste potkávali sebe sama, všechny události, které vás tenkrát postihly. Projdete zpětně bodem, kdy jste vše zapomenuli, a začnete se rozpomínat. Vaše vnitřní vedení bude o to silnější. Dále projdete zpětně událostí poškození mozku, pochopíte tuto dávnou událost, a mozek se na základě pochopení problému s poškozením mozku začne uzdravovat... atd...
Toto je jedna věc k pochopení zpětného chodu událostí.

Za druhé:

... stránku připravuji...


strom
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2024