Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyPlazmatické implantáty

==========

Blokády v bráně 5D

Možná jste již někde četli či slyšeli o PLAZ-MATICKÝCH ENTITÁCH:

  • CHOBOTNICE YALDABAOTH
  • DVA ČERVI
  • CHIMÉRA
  • plaz-matické BOMBY

Tyto entity jsou "TEMNÝMI STRÁŽCI" těsně před branou do 5D.
Nelze skrze ně projít do 5D úrovně, naprosto blokují vstup skrze bránu, blokují vstup do úrovně Shamballa, která je branou do 5D úrovně. Branou do úrodné oázy v poušti Gobi.

Jakmile však odstraníte ze svého těla všechny "energetické implantáty" a "astrální paraziti v DNA", získáte přístup až k úrovni těchto strážců před branou, protože k nim vystoupáte po vibracích vzhůru.

Mezi vámi a těmito temnými strážci již nebude žádná překážka,
a tím budete moci skrze tyto entity lehce projít.
Tim, že k nim po vibracích vystoupíte, bude ve vaší plné moci tyto entity "rozpustit" pro Váš vstup do Shambally, do 5D.

Tyto implantáty musí být plaz-matické, jelikož jsou na velice vysokých vibracích, těsně před vibrační branou do 5D = 7.777.777.777 Bj. Na této vibraci již astrální entita nevydrží, vibrace by ji spálily.
Tyto implantáty bychom proto mohli nazvat "implantáty smrti", jelikož zde končí jakákoliv duše mrtvé bytosti a vrací se zpět do další inkarnace.

Světlo na konci tunelu, tedy ráj po smrti bylo dosud pastí. Nebeská brána do "ráje" byla do současna stovky tisíce let zavřená a každá bytost po smrti se musela dále inkarnovat do dalšího života. Dimenze 3D a 4D byly pro lidskou duši dosud vězením v matrixu, v systému. Nyní pro většinu lidí tento koloběh reinkarnací končí, a odcházíme i s fyzickými těly do 5D, do "ráje".

Když jsem byla loňské léto na tři týdny přenesena s kolegou
za bránu do 5D, setkala jsem se s těmito "temnými" strážci,
a po průchodu do 5D jsem se setkala i se dvěma Světelnými strážci v bílém a mým Průvodcem po 5D sféře.
Po třech týdnech jsem však byla vrácena do své tehdejší reality, bylo mi pouze ukázáno, co budu následující rok zpracovávat,
a co mě před 5D branou a za ní, čeká...

Pokud cítíte, že moje cesta je i vaší cestou, mohu vám "jízdu" vibrační branou do 5D ukázat, abyste i vy stanuli
před branou do 5D, případně vešli...

... i s vašimi uzdravenými fyzickými těly.

jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2024