Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyCeník

=========

Aktuální kurz banky 1 € = 22,46 Kč

Platný ceník zasvěcení do "Světelné" Shambally 1024

1. stupeň .............. 1.200 Kč / 54 €
2. stupeň............... 1.200 Kč / 54 €
3. stupeň............... 1.200 Kč / 54 €
4. stupeň............... 1.200 Kč / 54 €


Celkové předplatné na všechny čtyři stupně 3.600 Kč / 160 €
=> ušetříte 1.200/ 54 € Kč

Tedy za cenu tří stupňů budete mít stupně čtyři

Sobě ušetříte touto platbou korunky, mně ušetříte účetní práce

Jako bonus vám udělám "vstupní diagnostiku" energetických vibrací vašeho těla a stavu vytlačovaných energetických implantátů z vašeho těla
= tedy připravených k vyčištění

V cenách je započtena kontrola funkce čaker a jejich případná harmonizace,
aby energetický systém v těle byl při zasvěcení naprosto průchodný.

Platba 1. a 2. stupeň současně cena 2.000 Kč / 89 € => ušetříte 400 Kč / 18 €

Jako dárek přidávám zjištění stavu
a harmonizaci čaker na dálku energií Shamballou

Platba 3. a 4. stupeň současně cena 2.000 Kč / 89 € => ušetříte 400 Kč / 18 €

Jako dárek přidávám též zjištění stavu
a případnouharmonizaci čaker na dálku energií Shamballou

Pro zasvěcení do energetického systému Shamballa mě musíte nejdříve kontaktovat, dle jména a data narození zjistím, zda můžete být zasvěceni.

Ceník se vztahuje na zasvěcení osobní i zasvěcení na dálku.
O platbu prosím týden před domluveným termínem.

Pokud chcete certifikáty zatavené v laminátu - zažádejte si u mě, zašlu poštou (ne každý jej požaduje).

E-mailem obdržíte certifikát dva až tři dny po zasvěcení.

=========

Nahlížení do Akaši / čtení z Akaši

1 sezení = cca 150 minut ............. 1.350 Kč / 60 €

Při jednom sezení zpracujeme podrobně jednu příčinu problému.

Pokud je problém zakotvený ve více příčinách, převádím další sezení do jiného termínu. Není dobré vědět všechny příčiny najednou, pro zabránění silnějšího uzdravovacího procesu. Většinou vyřešíme problém během dvou hodin. Pokud jde o finance či vztahy, taktéž rozděluji práci do více sezení dle potřebného času. Je to náročná práce na vnímání /pro mne/, očistný proces /pro vás/ i na čas.

Při zjišťování jiných zajímavostí z akašické kroniky cena stejná, jako je uvedeno výše.

Téma poslání, původ duše ............ 1.170 Kč / 52 €

Platba týden předem. Přes internet pracuji s klienty přes skype, důležité je hlasové spojení nebo písemné spojení on-line.

Při práci s Akašou mě musíte nejprve kontaktovat, dle jména a data narození zjistím, zda můžeme spolu s Akašou pracovat.
Zároveň musím otestovat, zda mě v napojení na Akašu nebudou blokovat energetické implantáty,
které se vám navýšenými energetickými vibracemi vašeho těla, vytlačují z vašeho těla.
Pokud ano, je třeba je nejprve odstranit.

=========

Zjištění a odstranění energetických implantátů

Zjištění, vyrušení a následné kontroly po cca třech až čtyřech týdnech => dle počtu a druhů aktuálně zpracovávaných energetických implantátů.
Práci rozkládám na více sezení, dle aktuálního stavu zpracovávaných energetických implantátů.
Odblokování celé série energetických implantátů trvá
cca jeden až jeden a půl roku.
Takovéto "kontrolní" sezení + zadání nové práce trvá
max. 1 hodinu.
Nadstardartní čas sezení je doúčtován zvlášť.
Každá započatá půlhodina 150 Kč / 6,50 €.

Implantáty základní řady celkem ................ 5.500 Kč / 245 €
+ vstupní diagnostika - placená předem ......... 900 Kč / 40 €


nebo platba v měsíčních zálohách:
vstupní diagnostika......................................... 900 Kč / 40 €
odblok čtyř E.I. "na zkoušku" ........................ 1.200 Kč / 53 €
1. záloha ................................................... 1.000 Kč / 45 €
2. záloha ................................................... 1.000 Kč / 45 €
3. záloha ................................................... 1.000 Kč / 45 €
4. záloha ................................................... 1.000 Kč / 45 €
doplatek .................................................... 1.000 Kč / 45 €

placeno měsíčně

"Vstupní kontrola či vstupní diagnostika" = zjištění energetických vibrací a stavu vytlačovaných energetických implantátů ve vašem těle a v DNA, na jejímž základě začneme spolu pracovat.

S těmito implantáty automaticky pracuji u nových i stálých klientů.
Jakmile jsou energetické implantáty vyššími a vyššími energetickými vibracemi vytlačovány z těla => nastává vhodná doba k jejich odstranění.
Jakmile s prací začneme - automaticky se zvyšují energetické vibrace těla, a tím jsou vytlačovány další implantáty.
Většinou tedy zpracujeme všechny implantáty (cca 28 druhů) během roku.

Implantáty blokované vibrace do 5D celkem .... 3.500 Kč / 144 €
nebo platba zálohově:

1. záloha ..................................................... 1.000 Kč / 45 €
2. záloha ..................................................... 1.000 Kč / 45 €
3. záloha ..................................................... 1.000 Kč / 45 €
4. záloha ..................................................... 1.000 Kč / 45 €

Jakmile spolu překonáme blokovanou vibraci a převedu vás přes "propast", poté je nutné, abyste již sami ovládali práci s kyvadlem.

=========

Harmonizace čaker na dálku

670 Kč / 30 € za 2 až 2,5 hodiny = kompletní harmonizace

=========

Běžná konzultace

350 Kč / 16 € za každou hodinu

=========

Další služby dohodou...

kvet
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2023