Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyNavyšování energetických vibrací fyzického těla

==========

Z galaktického středu na naši sluneční soustavu v současném období proudí maximálně silné energetické vibrace. Ocitli jsme se, a tedy i se Zemí, nejblíže středu naší galaxie "Mléčné dráhy".
Naše sluneční soustava se nachází na konci jednoho z ramen galaxie Mléčné dráhy. Naše planeta rotuje nejen kolem své osy, ale zároveň po své dráze kolem Slunce; naše celá sluneční soustava rotuje nejen kolem slunce, ale zároveň v rámci galaxie, i s celou galaxií... Celá galaxie rotuje vesmírem... Trvá několik set tisíc let, než se naše Země vrátí do určitého bodu, ve kterém se v historii, v rámci těchto vzájemných paralelních rotací, nacházela.

Nebudu zde rozepisovat podrobnosti, ty najdete v knihách o "cyklech mayského kalendáře".

V současném období jsme tedy, po mnoha tisících letech, nejblíže středu naší galaxie = galaktickému středu. Zde myšleno "leteckou čarou". Valí se na naši Zemi (i celou naší sluneční soustavu) silné energetické vibrace. Tyto vibrace jsou velice nápomocny duchovnímu vývoji a duchovnímu vzestupu naší planety a celého lidstva.

Jelikož se v této době - v souvislosti s datem 21.12.2012, kdy Země vystoupila z karantény - setkává všech 9 vývojových stupňů cyklů mayského kalendáře v jednom bodě, vzestupuje do vyšších energetických vibrací bytí celá naše Země, a vzestupuje i celá naše sluniční soustava. My jako lidstvo nyní máme možnost vzestoupit do vyšších a jemných úrovní lásky zároveň s naší planetou Zemí.

Pro náš úspěšný vzestup však musíme každý vědomě na sobě něco udělat. Čím více nás bude, tím lépe, protože tak vezmeme sebou své blízké, i lidi dobrého srdce, které o vzestupu nic netuší.

Je třeba začít přijímat vyšší a vyšší energetické vibrace z vesmíru, a to prací na sobě, očištěním minulosti ze svého nitra, očištěním energetických implantátů, které mají našemu vzestupu zabránit. Je třeba zabývat se duchovní prací na sobě sama, a chápat historii naší bytosti od samého "Počátku", než jsme jako lidstvo byli "svrženi z ráje". Individuální historie každého z nás je psána v naší DNA a v našem podvědomí. Poznáním a chápáním naší historie se postupně zcela očistíme, a tím přijímáme do svého těla vyšší a vyšší energetické vibrace.

Kdo na sobě nepracuje, automaticky energetické vibrace svého těla nenavyšuje.

Kdo se věnuje práci na svém důkladném "očištění" a vědění, rozšiřování vědomí, navyšuje tak energetické vibrace svého fyzického těla. Čím vyšší energetické vibrace těla člověk má, tím více NEVĚDOMKY "ozařuje" jako vysílač své blízké ve svém okolí, či své klienty, nebo své kolegy v práci. Tímto "ozařováním" se tito "nevědomě ozařovaní" také čistí, a navyšují též nevědomě energetické vibrace svého těla. A takto nevědomě "ozářená" bytost s navýšenými energetickými vibracemi ozařuje své okolí, a tak to jde stále dál, a nevědomky se očišťují a navyšují energetické vibrace další a další lidské bytosti.

Ti, jež mají vysoké energetické vibrace se postupně energeticky "chytají", a tím se tvoří energetická vysokovibrační síť, která "vyhoupne" do vyšších jemných úrovní bytí maximum lidských bytostí, jež jsou takto též účastny vzestupu s naší planetou Zemí.

Je dúležité vědět, že pouhým vyzařováním z vesmíru energetické vibrace svého těla nenavyšujeme, pokud tomu nejsme nápomocni, či pokud nás v našem okolí neozařuje jiná lidská bytost, jež se vědomě účastní vzestupu, nebo která je nevědomě "ozařována" lidskými bytostmi ve svém okolí.

Je však třeba vzít v úvahu, že na každého čeká řada energetických implantátů v těle, jež mají lidským bytostem vzestup do 5D úrovně bytí znemožnit a zmařit. Proto je třeba na odstranění těchto implantátů pracovat, jinak bychom "zamrzli" na určité výši energetických vibrací, na "mrtvém bodě". Prozatím nemáme žádný způsob pro hromadné odstranění těchto implantátů, a tudíž bychom se museli inkarnovat znovu a znovu, dokud by nepřišla další vhodná doba pro duchovní vzestup.

Proto kladu očistě energetických implantátů v těle maximální důležitost pro další postup každého jedince do vyšších úrovní bytí.

Průchod nebeskou branou mezi 4D a 5D byl před nedávnem zpřístupněn, a projít do 5D úrovně můžeme dle své vlastní "čistoty" - očištění se od minulosti a energetických implantátů. Nezáleží ani tak na výši vlastní vibrace, jako na úrovni pročištění svého těla, podvědomí, DNA...

Když však projdeme branou do 5. úrovně, část cesty v 5D vibracemi výše a výše je ještě "vibrační vězení", kde je člověk stále připoután k dualitě, dokud tato pouta ve svém nitru zcela nepročistí.

Líbí se vám tento web?

zeme
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2023