Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyShamballa

=========

správné chápání Shambally

1) Shamballa je nejvyšší duchovní dimenze, dosažitelná člověku ze Země. Je to dimenze skutečných nanebevzatých Mistrů, chrámů, dokonalosti, lásky... Není tedy v naší skutečné realitě, ale v jiné - vyšší energetické úrovni, má jinou energii, než na kterou jsme zvyklí. Je vytvořena z vysokých energií Světla, má také mnoho svých obyvatel. Jsou to plně vědomé bytosti, vysoce duchovně i energeticky vyspělé, mají svůj záměr a své poslání. Stejně jako my jsme přišli na Zemi, vyřešit každý své individuální i společné úkoly, tak i oni pracují na svých, duchovně náročnějších cílech.

Shamballu - tuto dimenzi, nalezneme skrze naše nitro. Je vlastně místem uvnitř našeho nitra; místem, které když nalezneme - nikdy již neztratíme - nikdy se ho nevzdáme, pokud jej poznáme - pokud se pokoříme trvale Lásce, Světlu a vyšším pravdám. Pokud pochopíme, že naše nitro je "zrcadlem" či "odrazem" a vytváří vše, co je kolem nás. Pak skutečně prožijeme, že výpravy do našeho nitra jsou napínavější, než složité cestování a hledání ve vnějším světě. Ve vnějším světě Shamballu - úroveň - dimenzi - nenajdeme. Pouze skrze "hledání" v našem hlubokém nitru, v podvědomí. Tato slova jsou lehčí k chápání, když se lidské vědomí posune na vyšší úroveň vnímání, na vyšší energetické vibrace těla, blíže 5. úrovni vědomí.

Prostřednictvím Shambally - energie - jsme spojeni také s energií bytostí vyšších dimenzí Světla, kteří nám svojí láskou a Světlem pomáhají v duchovním vývoji a vzestupu. Tyto bytosti nám pomáhají při naší cestě vpřed, vedou nás správnou cestou naším životem. Pomáhají nám zpracovávat naše negativní vzorce v pozitivní a kdykoliv jsou nám ku pomoci, pokud se s nimi naučíme komunikovat, případně jejich přítomnost vycítit. Do éterické Shambally lze též astrálně cestovat, avšak toto téma vynecháme, a budeme se věnovat skutečnému nalezení této úrovně i s naším skutečným fyzickým tělem. Nikdy ovšem nenajdeme éterickou Shamballu ve vnějším světě, dokud v sobě nepřeměníme veškeré negativno v bezpodmínečnou lásku. Rychlejším způsobem navyšování vibrací a zpracování negativních bloků, vzorců chování - a nejen toho - je postupné zasvěcení do jednotlivých stupňů Shambally.

Bytosti Shambally jsou na tak vysoké duchovní úrovni, že pro ně není problém materializace kdekoliv na Zemi.

Dimenze Shamballa je prostor vědomě vytvořený duchovně zralými bytostmi, které pochopili všechny dosavadní lekce z minulých rozměrů bytí. Je to rozměr, kam se bytost v případě poznání, pochopení a zpracování svého nitra vědomě přenese. V tomto rozměru neexistuje čas tak, jak jej známe tady na Zemi. Neexistuje tam žádná prodleva mezi vysláním myšlenky a jejím uskutečněním, neboť si tam daná bytost tvoří cokoli chce v přítomném okamžiku a to pouhou myšlenkou. A toto se v tomtéž okamžiku uskuteční. Může si tam v jediném okamžiku vytvořit svět podle svých představ, potřeb a přání - samozřejmě v zájmu Vesmíru. Stejně tak, jako my poslední roky prožíváme, že síla myšlenky je velice rychlá, že se naše myšlenka velice rychle mění v realitu našeho života.

=========

2 a) Shamballa je také "cesta" duchovního vývoje. Buď můžeme použít duchovní vývoj osobnosti těžkou a dlouhou dřinou na sobě a zpracovávat svoje negativa sami, navyšovat energetické vibrace svého těla sami... Tento způsob duchovního růstu je velice zdlouhavý a náročný. A právě zpracováním těchto negativ ve vlastním nitru se člověku otevírá nejen dimenze 5D vědomí, do které se nyní i se Zemí "přesouváme".

=========

2 b) Zasvěcení do "základní" Shambally 1024 tento duchovní vývoj člověka velice urychlí, což je v současné době člověku hodně moc nápomocné. Pomůže člověku zpracovat negativní vzorce chování, očistit těla člověka, najít bezpodmínečnou lásku... Zasvěcením do energetického systému člověk navíc získá možnost léčit energií Shambally. A nejen to. Získáte možnost vědomě komunikovat s bytostmi ze Shambally i vyšších dimenzí, kteří nám jsou a budou kdykoliv v čemkoliv nápomocni. Stačí si požádat o vyřešení určitého problému. Na čím vyšším stupni zasvěcení (či vibracích) člověk je, tím snáze se jeho myšlenky stávají realitou. Navíc tak každého z nás Shamballa - energie - nanebevzatí Mistři - "vedou" skrze sny, skrze symboly a symboliky, a napovídají nám, co je třeba v našem životě právě vyřešit, abychom postoupili o "stupínek" výš... energeticky či o stupínek níže - do hloubi našeho nitra.

=========

3) Shamballa je mocná energie plynoucí k nám z vyšších dimenzí či úrovní bytí. Číslo 1024 označuje počet vláken DNA vyšších bytostí dimenze Shambally - nanebevzatých Mistrů, kteří nám tuto svoji energii zprostředkovávají. Energie Shambally je a bude stále aktuální, jelikož jsou k nám vysílány stále silnější a silnější mistrovské symboly - či frekvence - vibrace - Shambally - a to nejen od bytostí, které kdysi na naší úrovni také žili, vytrvali, a tím do vyšších úrovní bytí vědomě vystoupali.

Síla této energie je kouzelně mocná a člověku velice prospěšná. Dokáže cokoli, je úžasná a nedá se zneužít. Stačí jen chtít a nechat se vést.Člověk se díky zasvěcení - (či pouze prací na sobě samém, která je však zdlouhavá a těžká - myslím tím bez zasvěcení) - stává multidimenzionální bytostí. která vědomě spolupracuje i telepaticky komunikuje s vyššími úrovněmi bytí. Avšak pouhým zasvěcením nezískáme vše. Pouze vytrvalá práce s energií a spolupráce s Mistry přináší své ovoce. Tedy přesněji řečeno - zasvěcení do Shambally je "vstupenkou", která nám tuto cestu velice usnadní, avšak za nás, bez našeho záměru a snažení - nevykoná.

=========

Vice se dozvíte na straně "Shamballa zasvěcení"

Jsou pro vás tyto informace srozumitelné?

krajina
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2023