Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyDimenzionální portál do 5D

=========

Jak je ve mnoha zdrojích psáno, Shamballa je nejvyšší duchovní dimenze, dosažitelná člověku ze Země. Je to předstupeň či předúroveň před dimenzí 5D.

Chápejte to tak, že při navyšování energetických vibrací se dostanete do bodu, či na určitou vibrační úroveň, a dostanete se do slepé uličky. Dojdete na vibrační stupeň, kde nebude další cesty dál. To se však může stát, pokud nebudete mít o tomto informace. Dojdete do úrovně Šambally, a dál to nepůjde. Bude tam jakýsi konec cesty.

Šamballa je vlastně nejvyšší úroveň "astrálu" - tedy úrovně 4D. Dále cesta nevede, je tam prasklina, díra v portálu, nejde přestoupit dál, pokud nemáte příslušné informace.

Prakticky se toto stát nemůže, protože s navyšováním energetických vibrací "vzrůstá moudrost ve vašem vědomí", tedy máte na této vibraci dostatečné znalosti, abyste "zacelili díru" mezi nejvyšší 4D úrovní a 5D úrovní. Tedy pro svůj průchod dál tyto úrovně propojíte.

Tento problém zažívají i duše zemřelých, když splní své úkoly v astrální úrovni. Nemohou jít dál "do ráje", do úrovně 5D. Buď si zvolí další inkarnaci pro svůj růst, ve vyšší 4D se na další inkarnaci připravují a vrací se zrozením zpět do 3D. Anebo se učí ve 4D úrovni, aby nabyli vědomostí a moudrosti, jako lidská bytost směřující do 5D úrovně. Musí tedy na sobě pracovat, ač nemají fyzické tělo. To však nevadí, když si jsou vědomi svého stavu a znají svoji další cestu.
Musí se očistit na úrovni energetického, astrálního (tj. mentálního a emočního) těla a těla karmického, aby mohli následovat své přání vejít "do nebe", "do ráje".
Tedy též navyšují energetické vibrace svých těl, nevadí, že fyzické tělo už nemají.

V dávných dobách, přibližně před 250.000 až 300.000 lety, byla na jiné planetě "znásilněna" lidská DNA "temnými bytostmi" a lidstvo bylo svrženo na tisíce let z ráje. Do třetí úrovně, do úrovně života a umírání, jak ji znáte dnes, ve které žijete dnes.

Je zajímavé, že do této doby bylo datováno i svržení Adama a Evy z ráje. Tedy odsud vychází "hřích", o kterém hovoří bible, který je třeba poznat, pochopit a svým způsobem, poznáním a pochopením "očistit".

Na té planetě došlo k boji o lidskou DNA, a tento boj skončil katastrofou. Planeta se výbuchem rozletěla na kusy. Lidstvo - svržené lidstvo, které ztratilo nesmrtelnost, tedy "spadlo do 3D", bylo přemístěno na planetu Zemi, jak ji znáte dodnes. Samozřejmě s určitými pozemskými vývojovými fázemi. Taktéž bylo přemístěno do 3D úrovně.

Možná již tyto informace znáte, například ze spisu "Tajemství Amenti".

Dlouhou dobu se lidstvo připravovalo na vzestup zpět "domů" do 5D, v dobách Atlantidy. Zde vzestoupilo pár jedinců. I dosud zhroucený dimenzionální portál "byl opraven" vyspělými atlantskými bytostmi.
Avšak historie se opakuje, a v Atlantidě při duchovním vzestupu moudrých bytostí opět nastaly boje s temnou rasou. Opět stejný scénář. Oheň, výbuchy, a nakonec Atlantida klesla pod vodu. Tyto výbuchy nezpůsobily nic jiného, než opět zhroucení dimenzionálního portálu. Lidstvo se propadlo do nízkých vibrací, a opět zapomnělo na svůj původ.

Od té doby bylo možno procházet pouze směr 3D => 4D => 3D =>4D => 3D => narození => smrt => narození => smrt => narození => a až nyní je možno vědomě prostoupit do 5D, jako nikdy předtím => tedy vzestoupení, či chcete-li, zmrtvýchvstání.
Pro mnoho lidských bytostí je jejich úkolem znát tyto "osobní informace" o sobě sama v atlanské inkarnaci, i v životě pádu na jiné planetě; aby bytost mohla vědomě vystupovat úroveň od úrovně výš a výš, zpět "domů", do 5D úrovně bytí, odkud jsme byli svrženi.
Tyto informace lze lehce získat skrze práci s Akašou.

Chápejte z pohledu lidské bytosti ve třídimenzionální realitě dimenzionální portál jako cestu energetickými vibracemi vzhůru do vyšších a výšších, jemnějších a jemnějších sfér bytí.
Představte si, že "nasedáte" cestu vibracemi duchovním vývojem na energetické vibraci 8.000 Bovisových jednotek. Na vibraci 12.000 Bj až 18.000 Bj začíná vaše "přeměna". Začnou se z těla vytlačovat "energetické implantáty", které vás mají dovést do pasti. Pokud je poznáte a pochopíte, projdete energetickou vibrací 666.666 Bj, a poté se budete "vibračně pohybovat" přes vibrace "astrálu 4D", až tuto sféru celou překročíte.
Na tuto uvedenou energetickou vibraci se musíte dostat vlastní pílí, duchovní prací na sobě. Očištěním se od energetických implantátů. Na očištění se od energetických implantátů kladu velkou důležitost.

Na energetickou vibraci 666.666 Bj se musí "povznést" každý vlastní pílí, to proto, že na této vibraci byl multidimenzionální portál "odseknut / ulomen", aby na něj lidská bytost "nedosáhla", a byl ji znemožněn "návrat domů" v kombinaci působení energetických implantátů. Aby byla navždy uvězněna pod touto vibrací, tedy ve 3D úrovni - úrovni manipulace, zotročení a smrti.

Jakmile tuto vibraci "překročíte", energetické vibrace si vás výše a výše již "potáhnou" sami. Budou tlačit na vaše tělo, a to se bude automaticky uzdravovat, a navyšovat energetické vibrace. Někdy zpomalíte, protože budete muset pochopit, co se vám v těle právě "čistí", nebo se vám bude mět dostat určitého poznání. Zde není problém pomoci si vhledem do Akaši.
Po celou cestu vibracemi vzhůru zpracujete vše, co je třeba "očistit". Vše se vám bude průběžně ukazovat. Je třeba být pozorným.

Čím vyšší energetické vibrace bude mít vaše tělo, tím si budete více a více uvědomovat, že odchází z vašeho života negativní,
a přichází více a více pozitivního. Trvale.
I tvoření myšlenkou bude čím dál rychlejší, sem tam občas narazíte na "nepročištěný blok", který se uvědoměním uvolní.

Zprvu budete počítat Vaše energetické vibrace po tisících bovisech. Půjde to čím dál rychleji. Najednou budete zjišťovat, že navyšujete po milionech bovisů. Dojdete k miliardě. Ke druhé... Budete mít skoro vyhráno...

Co uvnitř vás - to navenek. Čím více Světla ve vašem "pročištěném nitru a v DNA" tím více se budete stávat
"úrodnou oázou v poušti Gobi".

Budete průběžně vyzařovat silné energetické vibrace, a vaše okolí se bude vedle vás nevědomky čistit a též navyšovat energetické vibrace svého těla. Nevědomky se budou "povznášet" s vámi do vyšších a jemnějších úrovní bytí. Bude dobré, když na ně budete čas od času dohlížet.
Není zakázáno vzít sebou, za určitých podmínek, své bližní i v tom případě, že ještě vůbec duchovně neprocitli.
Pozorujte jejich počínání, v případě nutnosti se s námi poraďte a pomozte jim.

Toto je "cesta dimenzionálním portálem do 5D" z pohledu člověka ze Země. Z pohledu vašeho. Touto cestou je třeba jít, energetickými vibracemi výš a výš.
Čím vyšší energetickou vibraci má vaše tělo, tím více jste pročištěni. Vše se čistí zpětně. Tedy minulé životy, události v nich, v čase zpět. Když budete znát své minulé a paralelní životy (složené reality), budete vnímat tuto "zpětnou očistnou cestu". Můžete tak číst různé současné události ze symbolických událostí kolem sebe, jelikož vše se v symbolice odehrává v čase zpět. Každá maličkost.
Když jste kdysi dávno "padali" z vysokých energetických vibrací 5D úrovně, nyní se tento "pád" musí u každého v podvědomí
i v DNA "pročistit". Toto pročištění se děje v průběhu vaší cesty vibracemi zpětně vzhůru.

Když budete navyšovat energetické vibrace bez ohledu na "působení energetických implantátů" ve vašem těle, uvíznete na vibracích 800.000 Bj až 1.000.000 Bj. Implantáty vás budou stahovat zpět dolů, výše jak na uvedené vibrace vás nepustí.

Energetická vibrace 666.666.666 Bj sice "spálí" energetické implantáty v těle, avšak k nim se bez očištění implantátů nedostanete. Navíc je třeba vyšplhat na energetickou vibraci 999.999.999 Bj, aby vibrace na implantát vyvinuly vyzařování 666.666.666 Bj.
Ani o bovis méně.

Je tu určitá možnost, že vaše energetické implantáty "spálí" vysoké energetické vibrace jiné osoby, ale toto je v současné době teprve "v bádání a hledání pravdy".

Až bude třeba, bude vám ukázán další váš směr.
Čtěte dále Úrodná oáza v poušti Gobi.

portal
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2023