Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyEnergetické implantáty

=========

= CHYBNÉ GENY V DNA
= NEMOC A SMRT NAPROGRAMOVANÁ V DNA

Dlouho jsem přemýšlela, zda toto téma na mém webu zveřejnit, a pokud ano, tak jakým způsobem, aby pochopili všichni...

... kdysi dávno, ještě v dobách bytí v 5D - v ráji, kde nebyla smrt, had obelstil Evu, namluvil ji, aby snědla jablko: To jablko však had záměrně předem svým jedem otrávil. Otrávil všechna jablka na tom stromě. Otrávil všechny stromy v ráji. Eva otrávené jablko snědla, a když Adam viděl Evu, snědl otrávená jablka také. Eva ho nenutila, sám chtěl ochutnat.

Had i jeho jed byl velice nízkých energetických vibrací, Adam s Evou žili v ráji, tedy na velice vysokých energetických vibracích svých těl, na vysokých vibracích úrovně bytí - "ráje".

Jed se rozptýlil do celého těla Evina i Adamova. Energetické vibrace obou bytostí snížily se na minimální úroveň, a tím se Eva s Adamem propadli do 3D - do koloběhu zrození a smrti; do koloběhu inkarnací ve hmotě. Jejich potomci, a jejich další potomci, a postupem času až k nám, dostali .jsme jed při našem každém zrození, jako dědictví, do našich těl. Vlastně jsme si ho z naší první inkarnace donesli až do současnosti.

Had byl nemilosrdný, hleděl pouze na svůj zisk. Způsobil tak "celoplošný" problém lidstva pro své plány, pro ovládnutí lidstva "iluzí". A my to nyní víme, a známe předem cestu k cíli, která se nám sama otevírá, jak se k cíli vědomě přibližujeme.

A tento jed, udržuje lidstvo "v iluzi, omámené", a člověk kvůli působení jedu v jeho těle není schopen vidět pravdu. Tento jed nízkých energetických vibrací sebou nenese pouze nízké vibrace, ale i nízké pudy, zvířecí pudy, a ovládl a změnil tak lidské geny.

Člověk se rodí z inkarnace do inkarnace, a na tuto záležitost dávno zapomněl. Nyní se probouzíme z tohoto "bludu", který nám jed působí, a náš duchovní vývoj je z důležité části založen též na zvyšování energetických vibrací těla.

A tak hledáme pravdu, následujeme volání našich srdcí, a naše energetické vibrace jsou čím dál vyšší, naše vědomí je čím dál více rozšířenější, z našeho nitra odchází navždy nahromaděné negace...

Jdeme ve svém vývoji dál, a znenadání nás cosi "zastaví", a nelze to překonat, nelze vystupovat výše na energetických vibracích těla. Naše energetické vibrace jsou tak vysoké, že můžeme komunikovat telepaticky s bytostmi vyšších úrovní bytí. Ale objevila se překážka, a nelze pokračovat ve "výstupu" do 5D - do ráje.

Had počítal s tím, že jednou se někdo "upamatuje" na svůj původ, a srdce ho bude volat zpět "domů". Ale ono to nejde, protože jed v těle stále působí; a čím vyššími energiemi na něj působíme, tím větší problémy nám způsobuje. Táhne nás zpět nízké energetické vibrace, přináší strach z budoucnosti a zdravotně se cítíme hůř a hůř.
Když si uvědomíme, že had podstrčil Evě a Adamovi několik odrůd otráveného ovoce, tak vlastně vůbec netušíme, kolik druhů jedů na nás z minulosti působí. Nacházíme stále nové druhy takových překážek v různých částech těla, jak se ve svých výkladech z Akaši vyjádřil Edgar Cayce - tělesně duchovní spojení pomocí tělesných kanálů - těmi jsou: šišinka mozková, slinivka břišní, nadledvinky, tymus, štítná žláza a příštítná tělíska, pohlavní žlázy - je ucpáno.

A toto je nyní práce pro nás. Jakmile narazíme na překážku - je potřeba si uvědomit, že had viděl dopředu, a svůj jed důmyslně skryl v našich tělech, karmickém, astrálním, energetickém... Každá taková překážka je pro nás výzvou k hledání, k uvědomění si, co nás brzdí, a jed z těla "nenásilně" - pouhým poznáním a pochopením - odstranit. Bojovat s ním nelze. Jakmile najdeme a pochopíme - sami odejde; a tím se nám otevře další cesta do vyšších vibrací. Zároveň jsme o hodně moudřejší z postupného překonávání a posléze překonání těchto překážek.

Budeme tomuto jedu říkat energetický implantát, protože zabraňuje duchovnímu růstu na energetické úrovni. Překáží, avšak není viditelný v našem těle, jen někteří jedinci jsou schopní díky svým jemnohmotným smyslům ho svým vnitřním zrakem "zachytit". Můj kolega je vidí od počátku naší práce, já je cítila. Když jsem dosáhla vibrace 300 milionů Bj, vidím je také. Jsou však vidět, až když jsou vysokými energetickými vibracemi vytlačovány z našich těl. Lékařské přístroje tyto implantáty nejsou schopné zachytit, protože jsou energetického původu.

Ale věřte, že každá překonaná překážka nás vynese na vysoké energie, a budeme se rozpomínat na svůj původ; budete cítit, že jste k domovu své duše stále blíž. Po poslední překonané překážce a na určité výši vibrací, ocitnete se naplno v 5D - v ráji, kde tvoření myšlenkou funguje naprosto bez jakýchkoliv bloků a zádrhelů.

Přiznejme si, že v poslední době se mnohým stává, že uprostřed věty zapomenou, o čem vlastně hovoří. Něco někam položíme, a už to nenajdeme. A právě toto je úkolem energetických implantátů. Vyřadit náš "mozek" ze hry, ze života. Způsobit "nevyléčitelnou nemoc". Tento "jed" zanesl a znefunkčnil v mozku centra pro tvoření myšlenkou, pro telepatický kontakt s vyššími úrovněmi bytí - s domovem našich duší - s původním rájem. Tyto jemnohmotné "smysly vnímání" budou se vám postupně navracet zpět. Dále implantáty zkracují délku života, omezují výkonnost mozku, způsobují nemoci, stárnutí, blokují aktivaci DNA, atd... Zjistíte, že s překonanými překážkami - odstraněnými implantáty - se vám navrátí paměť; pocítíte, jak jste naplněni vysokou energií, jak z vás pozitivní energie přímo srší... Mnozí rozpoznají vědomý "přesun na 5D vnímání".

ENERGETICKÝ IMPLANTÁT JE "PROSTŘEDKEM" PRO TRVALÉ NEGATIVNÍ VLIVY ZVENČÍ = MANIPULACE, ZOTROČENÍ, NEÚSPĚCH, ROZVRÁCENÉ VZTAHY, CHUDOBA
a další negativa, kterých se nemůžeme zbavit.

JSOU V NĚM ZAPSÁNY VŠECHNY VZORCE OVLÁDÁNÍ A MANIPULACE Z OKOLÍ,
KTERÉ SE POTÉ VRSTVÍ DO PODVĚDOMÍ, avšak nelze se těchto vzorců trvale zbavit, dokud bude v našem těle tento "implantát".

ENERGETICKÝ IMPLANTÁT JE "PROSTŘEDKEM" PRO VZNIK A UDRŽENÍ NEMOCI, V PŘÍPADĚ VÁŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ JEJICH ZHORŠOVÁNÍ, S NÁSLEDKEM SMRTI.

ENERGETICKÝ IMPLANTÁT JE "PROSTŘEDKEM" PRO UDRŽENÍ LIDSKÉ BYTOSTI VE VĚZENÍ 3D A 4D.

ODSTRANĚNÍ IMPLANTÁTŮ JE CESTOU DO 5D ÚROVNĚ.

ODHOĎME VŠECHNY TYTO OKOVY!!!

Bude z vás vyzařovat čím dál více vnitřní klid, protože skrze překonávání těchto překážek začnete se zbavovat nemocí, strachů a dalších negativních emocí, které vás předtím drželi ve hmotě - ve 3D - ve smrti. Vy totiž budete naprosto jasně vnímat, jak s vámi vesmír spolupracuje, dodává vám vše, oč myšlenkou požádáte, vesmír se stane vaší oporou v životě. Naším úkolem je spojit posmrtnou dimenzi s naší - tedy s 3D úrovní, a naučit se žít v 5D úrovni i s fyzickým tělem, které se průběžně zcela uzdraví a můžeme si ho nechat, jak dlouho budeme chtít. Tak vytvoříme "ráj na Zemi", a o tom je současná transformace.

Každému, kdo se mnou začne pracovat, nejprve změřím energetické vibrace a stav těchto "implantátů".
Každý se setkáváme na své cestě s něčím jiným, avšak věřte, že vše lze lehce "uzdravit", "rozpustit", protože víme jak. Tedy zbavte se strachu - živíte jím negativní entity - zástupce a "kolegy" toho původního hada, Snižujete si tak energetické vibrace - čímž si omezujete tvoření myšlenkou a vědomou cestu do páté úrovně bytí.

Odstranit je lze vždy na určité výšce energetických vibrací - vysoké vibrace, které stále navyšujeme, svoji energetickou silou, vytlačují je z těla. Každý jednotlivý implantát vychází tedy, když "vystoupáme" na určitou výšku energetických vibrací. Určitě je dobré při vaší duchovní cestě, nenechat se zastrašit, když "jed", kterého se právě zbavujete, způsobí něco, z čeho dostaneme strach. Ten strach je vyvolán úmyslně, abychom sešli z cesty našeho vývoje... nenechte se zastrašit. Není to působení temných sil, ale zbavování se "hadího uštknutí"..

* Každý implantát nese sebou všemi inkarnacemi různé nemoci.
* Mnoho implantátů blokuje naší zakódovanou DNA, aby se nemohla plně rozvinout.
* Určité implantáty nesou v sobě "partnerské a vztahové vzorce", které určují naše vztahy.
* Určité implantáty nesou v sobě naše "obranné vzorce".
* Každý implantát nese v sobě "manipulační a ovládací vzorce", skrze které jsme ovládáni svým okolím.
* Dokud "nevyčistíme" z našeho těla všechny implantáty, vše,
co čistíme, opět se vrátí zpět => např. různé problémy, které jsou vepsány v několika implantátech zároveň.
* Není to naše podvědomí, které nese určité vzorce a základy naší osobnosti. Jsou to "energetické implantáty", jež nám byly "uměle" dány do lidské DNA, a skrze ně jsme ovládáni.
* V podvědomí se hromadí situace z minulých životů, jsou na sobě navrstveny, avšak jejich prvotní příčinou je vždy "energetický implantát".
* Jednotlivé druhy energetických implantátů lze "čistit" až na určité vibrační úrovni fyzického těla. Bez navýšení energetických vibrací by znalost jednotlivých energetických implantátů byla pro člověka pouze zátěží, problémem, nemocí, atd...
* Důkladným "vyčištěním" všech implantátů napomůžeme aktivaci "světelného těla".
* V současnu známe jednotlivých implantátů cca 30 druhů + plazmatické implantáty, které blokují skrze DNA průchod energetickou branou do 5D úrovně.

Přímou úměrou - jak se čistí implantáty - aktivuje a rozvíjí se DNA, zrychluje se tvoření myšlenkou, mizí problémy se zapomínáním, zlepšuje se zdravotní stav, paměť, zrak, jemnohmotné smysly, mládneme. Nabýváme vnitřního klidu - a tím si samozřejmě udržíme své energetické vibrace, spojíme se s dalšími úrovněmi bytí a mnoho dalšího.

Jakmile odejdou postupně z těla všechna "hadí uštknutí", zrychlí se aktivace a plné rozvinutí naší DNA. Plná její aktivace a rozvinutí - pokud si chceme ponechat naše fyzické tělo pro postup dalšími úrovněmi - nám to umožní, protože se naše fyzické tělo stane zdravým a nesmrtelným.

Energetické implantáty v těle člověka násilně drží ve vězení 3D a 4D.
Postupné odstranění energetických implantátů je zaručenou cestou do 5D úrovně.

Máme úžasné ochránce ve vyšších úrovních - když dokážeme naslouchat - dokážeme všechno, co si každý umíme představit.

Rozumíte tomuto tématu?

Čtěte dále na: Astrální paraziti v DNA

had
=========

U nás - v Chotěboři, konaly se ezo festivaly. Zde je odkaz na jednu z přednášek, kde se dozvíte mnoho nového (pokud ještě neznáte). Poslechněte si, je to velice zajímavé:

Chemtrails, MMS, Cloudbuster, atd...

jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2024