Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyČtení z Akaši

(nahlížení do Akašického záznamu)

=> energetického záznamu duše, budov, pamětihodností, atd... probíhá mým "napojením" na tyto energetické informace.

V současné době má mnoho lidí, jež ke mne přicházejí, svým duchovním vývojem navýšené energetické vibrace svého fyzického těla. Tyto navýšené energetické vibrace vytlačují z vašich těl "energetické implantáty". Některé z těchto energetických implantátů mi znemožňují napojení se na akašický záznam vaší duše.

Proto mne nejdříve kontaktujte, zjistím výši vašich energetických vibrací těla a stav "vytlačovaných energetických implantátů". Nazývám toto prvotní zjištění "vstupní kontrolou", a je třeba nejprve "zpracovat / vyčistit" energetické implantáty, než spolu začneme práci v Akaše. Očištění těchto implantátů je základem pro úspěšnou práci v Akaše. Váš "energetický otisk" v Akaše má též v sobě tyto "bloky", a je třeba je nejprve odstranit.
Poté můžeme začít práci v Akaše.

Například před čtyřmi lety tohoto nebylo třeba, jelikož většina ke mne nově příchozích klientů ještě neměla navýšené energetické vibrace těla. Tudíž se tyto implantáty nemohly z těla vytlačovat = připravit k odebrání. V současnu začínám s novým klientem práci touto "vstupní kontrolou", a poté spolu domluvíme postup naší spolupráce. Jakmile toto zpracujeme, je možné začít pracovat v Akaše.

Napojím se přes vyšší čakry na akašickou energii. Hlavní, co ještě potřebuji, je souhlas člověka, na jehož informační záznam se "vyladím". Při napojování se začne spouštět silná akašická energie, která sloupem světla prostoupí mně a klienta (i v případě práce on-line přes internet či telefon na dálku). Energie od samého počátku již léčí v podvědomí i v těle prvotní příčinu problému, kterou já Vám podrobně sepíši na papír a zašlu e-mailem. Zároveň akašická energie při samotném sezení již "uzdravuje" případné energetické bloky v těle, které jsou s problémem spojeny.

Po otevření záznamů mi klient popíše svůj problém - jak začal, jak probíhal, kam až to došlo, kdo je s problémem ještě spojen. Poté se pomocí otázek dostávám v rozšířeném vědomí k potřebným informacím prvotní příčiny problému. Získám veškeré podrobnosti o příčině, vše si v průběhu zapisuji. Poté všechny získané informace sdělím klientovi a vyzvu ho k dalším otázkám, pokud nějaké má. Snažíme se společně najít v příčině problému souvislosti se samotným problémem; a návaznosti na současný život. Jakmile k tomuto dojde, automaticky dochází k uzdravování problému, ať je jakýkoliv - finance, vztahy, ne-moci...

Když zjistíme všechny potřebné informace a dojde k pochopení souvislostí prvotní příčiny a současnosti, akašické záznamy uzavřu a tím se uzavře i proud léčivé akašické energie.

Každý problém má málokdy jednu jedinou příčinu. Jednu příčinu stihneme podrobně zpracovat během jedno sezení. Přibližně po měsíci až měsíci a půl po práci na prvotní příčině se ukáže, zda je potřeba pokračovat v práci dále, či jedno sezení postačilo. Pokud jde o vztahy či finance, je potřeba vícero sezení, dle toho, jak se problém a jeho uzdravování vyvíjí. Jedno sezení = 120 minut práce. Klient se získanými informacemi po sezení dále sám pracuje dle návodu, který ode mne obdrží k prostudování.

Pokud zůstane zčásti nepochopen současný problém, v souvislostech s minulým životem - nebude karma, či podvědomé vzorce a bloky, pročištěny kompletně a problém v současném životě zčásti zůstane - problém se neuzdraví celý. Já nemohu pomoci s pochopením souvislostí životů, protože každý sám zná všechny podrobnosti svého života (či problému), zde již musí pracovat každý sám. Mohu napovědět pouze ze znalostí z mé praxe, ale pouze v širším měřítku. Informace, kterých se mi pro klienta z Akaši dostane - jsou pouze pro něho, pro nikoho jiného, takže jej v plném rozsahu může pochopit jen on sám. Já jsem pouze "kanálem", či "tlumočníkem" energetických informací do slov.

Při čištění či uzdravování veškeré karmy se s klientem dohodneme na termínech a klient si dále doma vypisuje veškeré problémy, abychom poté mohli najít příčiny a vše pročistit a natrvalo zpracovat a uzdravit.

Trvalé odstranění energetických karmických či podvědomých bloků skrze akašické záznamy je nenásilná forma uzdravení, tedy není zasahováno do energetických center, bez pochopení problému. Jakmile nedojde k pochopení souvislostí problému a k nalezení jeho prvotní příčiny při jiných odblokovacích metodách, problém se po čase vrátí. Díky Kronice Akaša a čerpání informací z ní dochází k trvalému vyléčení nežádoucích bloků, či vyřešení karmických pout. Jde tedy o trvalé uzdravení energie a tím i energetických bloků - souvisejících s problémem - v těle a podvědomí.

=========

Práce s Akašou je zábavná metoda, kdy se dozvíte např. podrobnosti z nějakého vašeho bývalého života, nebo podrobnosti o svém rodu, po kterém jste mohli svůj problém zdědit. Toto všechno akašické záznamy vydají, pokud je klient schopný tyto informace přijmout. Toto opět musím zjistit před začátkem práce, ne s každým mohu pracovat.

Když dochází k pročištění karmického vlivu, půjde nalezená příčína, tedy minulost - potlačené skryté vzpomínky na minulost - z podvědomí skrze vědomí ven. Pokud se toto bude dít ve spánku, mnoho lidí (i já) se s tím setkávají - budou se vám zdát podivné sny; budete v nich někteří cítit, že jste doma tam, situace projevená skrze sen vám bude nějakým způsobem blízká, známá... Avšak po úplném probuzení sen většinou zapomeneme, protože tato vzpomínka - právě natrvalo odešla pryč i z vědomí.

=========

Jakmile pročistíme u problému všechny jeho příčiny, je třeba nalézt v souvislostech a symbolikách "opakující se negativní podvědomé vzorce". Jde o negativní emoční vzorce, ovládací vzorce pro vliv manipulace z okolí, podvědomé vzorce chování, obranné podvědomé vzorce. Jakmile je objevíme, tyto vzorce naším poznáním a pochopením "shoří".

Tímto způsobem se současně "likvidují" nechtěné chybné geny v DNA. Chudoba, problémové vztahy - toto všechno je skryto v DNA, a my toto musíme nevědomě žít, dokud nepochopíme", že nechtěně žijeme "nevědomý negativní program"...

Jednou, po mém pochopení určitého mého vztahového vzorce - kolega nade mnou viděl vír kouře či dýmu, ve tvaru šroubovice DNA. To "shořel chybný naprogramovaný gen".

=========

Některé naše příčiny problémů, které nám v současném životě zasahují do života, vznikly v minulých životech, které jsme žili na vyšších energetických vibracích těla, než na kterých žijeme v současném životě. Tyto vysoké energetické vibrace jsme měli například v životě v Atlantidě, coby vyspělé duchovní bytosti. Pokud na takových energetických vibracích příčina problému vznikla, je třeba zároveň se zjištěním příčiny současného problému navýšit své energetické vibrace těla na úroveň vzniku příčiny problému, aby mohl problém navždy odejít z našeho života!!!

Tuto problematiku vám vysvětlím podrobně.

=========

Akašické záznamy střeží bytosti, které rozhodují o tom, jaké informace můžeme vědět a jaké ne. K vyřešení svého problému se nám dostane informací, kterých je třeba k uzdravení. Další bytosti, které jsou našimi duchovními mistry, učiteli či zemřelými rodinnými příslušníky, mi tyto informace pomohou zprostředkovat. Zároveň nás ochraňují, aby vše probíhalo bezpečně a za účasti pouze bytostí Světla..

Při zjišťování původu určitých vlastností, talentů, přitažlivostí s určitými osobami či místy je postup práce zcela stejný. Totéž platí i o získávání informací o zvířátkách, domech, bytech, pamětihodnostech, států, tragédií, atd... vše se děje v našem světě, v našem životě z nějakého důvodu, nic se zde neděje bezdůvodně. Vše má svůj skrytý smysl.

=========

Od doby, kdy pracuji s akašickými záznamy nepoužívám výklady karet a jiné věštění, ale jdu přímo na řešení problému prostřednictvím akašických záznamů. Vše máme ve svých rukou. Při odstranění energetických bloků a karmických pout není třeba věštění, ale vše si tvoříme sami silou myšlenky, která v současné době funguje velice rychle - pokud nám ovšem nebrání energetické podvědomé bloky či karmická pouta minulosti. A pokud půjdeme životem dál cestou své dharmy, naše přání a sny se budou uskutečňovat velice rychle.

=========

Při zasvěcení do energetického systému Shamballa (1024) a následné získávání dalších vyšších a vyšších frekvencí a mistrovských symbolů Shambally dle návodu, dochází k odebrání hrubých bloků, odseknutí pout minulosti, pročištění potlačených negativních emocí, karmy. Problémy, které máme nedořešené před zasvěcením je potřeba dořešit, či úplně dočistit nejlépe skrze akašické záznamy, pokud je řešení složité. Jemné zbylé bloky je dobré taktéž urychlit uzdravením - poznáním a pochopením pomocí Akaši, nebo "srovnáním pokřivených genů" ve vhodnou dobu.

duha
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2023