Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyPsychické příčiny nemocí

=========

Mnoho psychologů, ale i lékařů jsou toho názoru, že 95% nemocí je psychosomatických. To znamená, že když máme nějaký dlouhodobý problém, projeví se tento problém na některém oslabeném orgánu našeho těla a onemocníme.

Ezoteričtí psychologové jdou v tomto výzkumu do hloubky a zveřejňují mnohem zajímavější poznatky. Lidské tělo je stále zahaleno rouškou tajemství. Proč přichází určitá nemoc? Proč onemocní právě žaludek, nebo např. ledviny? Vznik určitých zdravotních potíží ovlivňuje právě naše myšlení. Podle toho, jakým problémem se dlouhodobě trápíme, onemocní s tímto problémem spjatá část těla či orgán.

Když odstraníme ze života veškeré myšlenky a emoce, jež nemoc způsobily či spustily, a problém setrvává, je třeba hledat dále - a to i v několika vrstvách podvědomí - tedy ve věčnosti času a prostoru.

Viz práce s Akašou.

=========

Zde jsou příklady:


AFTY - určitě v sobě dusíte nevyřčená jedovatá slova

DĚTSKÉ ASTMA - má dítě, které má strach ze života; strach svobodně se vyjadřovat

BRADAVICE - vyjádření nenávisti; přesvědčení, že jsem ošklivý

BRONCHITIDA / KAŠEL - rozjitřené rodinné prostředí; hádky a klid nebo dusné ticho; člověku není dovoleno svobodně se vyjadřovat (např. v rodině).

ČELIST - zloba, zášť, touha po pomstě

DÁSNĚ - neschopnost stát si za svým rozhodnutím, rozbředlost

DUŠEVNÍ CHOROBA - útěk od rodiny; únik před skutečností; stažení se do sebe; násilné odtržení od života. Zde máme výborné výsledky při práci s Akašou.

DUTINY - alergie na jednu konkrétní osobu, na někoho blízkého

DÝCHACÍ POTÍŽE - strach či odmítání naplno přijímat život; pocit, že nemáte právo zabírat prostor či dokonce vůbec existovat.

FRIGIDITA - strach; popírání rozkoše; přesvědčení, že sex je něco špatného; necitliví partneři.

IMPOTENCE - sexuální tlak, napětí, vina; společenské předsudky

INFARKT - vypuzení veškeré radosti z těla kvůli penězům, postavení, funkci atd...

INFEKCE - podrážděnost, hněv, rozladěnost

KLOUBY - představují změny životního směru a lehkost, s jakou probíhají

KREVNÍ TLAK:
VYSOKÝ - dlouhodobě nevyřešený citový problém
NÍZKÝ - málo lásky v dětství; poraženectví; pocit, že nic nemá cenu.

KŘEČOVÉ ŽÍLY - setrvávání v nepříjemné situaci; sklíčenost; pocit přepracovanosti, přetíženosti

LARYNGITIDA - máte takový vztek, že ani nemůžete mluvit; strach promluvit nahlas.

MIGRÉNA - znechucení z manipulace a nátlaku ze strany druhých; sexuální obavy.

MOČOVÝ MĚCHÝŘ, GYNEKOLOGICKÉ POTÍŽE - většinou ukazují na vztek na partnera.

NEPLODNOST - strach a odpor vůči životu nebo člověk, který nemá potřebu prožít rodičovství.

NOSNÍ MANDLE - rodinné neshody, hádky; dítě se cítí nevítané.

OČNÍ POTÍŽE:
ASTIGMATISMUS - strach doopravdy vidět sebe sama
DALEKOZRAKOST - strach z přítomnosti
KRÁTKOZRAKOST - strach z budoucnosti
ŠEDÝ ZÁKAL - temná budoucnost, neschopnost vidět s radostí do budoucna.

OPAR - všeobecné přesvědčení o sexuální vině a potřebě trestu; zavrhování sexu; veřejná hanba.

PÁCHNOUCÍ DECH - zloba a pomstychtivé myšlenky, špinavé pomluvy; zkažené myšlení.

PÁCHNOUCÍ POT - strach z ostatních; štítivost vůči sobě samému

PARADENTÓZA - zloba na vlastní nerozhodnost; od slov daleko k činům

PÁTEŘ:
BEDERNÍ - ustrnutí v problémech minulosti, touha mít od všeho pokoj
HRUDNÍ - nedostatek citové opory; pocit, že mě nikdo nemá rád; potlačování lásky
KŘÍŽOVÁ A KOSTRČ - strach z peněz; nedostatek finanční podpory
KRČNÍ - odmítání vidět druhou stránku problému; tvrdošíjnost a nepružnost
ZAKŘIVENÍ - strach a snaha lpět na starých myšlenkách; nedůvěra v život; člověk bez nadšení a zapálených přesvědčení; nedostatek mravní čistoty.

PLICNÍ POTÍŽE - deprese, smutek, strach přijímat život; pocit, že nejsem hoden žít naplno.

PLOTÉNKY - nerozhodnost; pocit, že v životě nemám žádnou oporu

POTRAT - strach; strach z budoucnosti; nesprávná volba času.
Mnoho samovolných potratů je následkem nesprávného myšlení, kde přání rodičů je otěhotnění. Žena otěhotní - tím podvědomí splnilo přání, a následuje potrat.
Je třeba umět si správně přát, zde tedy: otěhotnění, narození zdravého miminka a jeho radostná výchova.
Podvědomí nám dá to, co si přejeme.

PRSTY:
MALÍČEK - představuje rodinu a předstírání
PALEC - představuje intelekt a obavy
PROSTŘEDNÍČEK - představuje vztek a sexualitu
PRSTENÍČEK - představuje svazky a smutek
UKAZOVÁČEK - představuje ego a strach

RAKOVINA - velká křivda; dlouhodobý odpor a zášť; skryté tajemství či zármutek, který člověka vnitřně stravuje; tajená nenávist; pocit, že nic nemá smysl.

RÝMA, CHŘIPKA - příliš mnoho událostí najednou, mentální zmatek, drobné křivdy, přesvědčení typu: "každý rok chytnu 3x za zimu rýmu".

SPÁLENINY, ŘÍZNUTÍ - zloba, vztek, vznětlivost

SRDEČNÍ POTÍŽE - dlouhotrvající citové problémy, málo radosti, zatvrzelost v srdci; přesvědčení, že je nutné žít v napětí a stresu.

STÁRNUTÍ - POTÍŽE - společenské předsudky, staré myšlení, strach být sám sebou, zavrhování přítomnosti.

STŘEVA - strach zbavit se všeho starého a nepotřebného

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA - ponížení; pocit nebo zklamání, že se nikdy nedostanu k tomu, co chci dělat; uspokojování druhých - ne sebe.

TUK - představuje ochranu, přecitlivělost

UCPANÉ PÓRY - pocit, že jsem nečistý a že mě nikdo nemá rád

ÚNAVA - odpor, nuda; málo lásky k tomu, co dělám

UŠNÍ BOLESTI - zloba, odmítání slyšet; přílišný rozruch a zmatek; hádky rodičů.

VYPADÁVÁNÍ VLASŮ - strach, napětí, snaha vše ovládat, nedůvěra v běh života

ZÁCPA - odmítání zbavit se starých myšlenek, uvíznutí v minulosti, někdy i lakomost

ZÁNĚT JATER - odpor vůči změně, strach, zloba a nenávist

ZÁNĚT LEDVIN - přecitlivělá reakce na zklamání ve vztazích a neúspěch

ZÁNĚT SLEPÉHO STŘEVA - strach ze života, zablokování proudu dobra

ZÁNĚT SLINIVKY - odmítání; zloba a frustrace z pocitu, že život pozbyl veškeré sladkosti.
Výčitky typu: kdybych to tehdy udělal jinak, bylo by mi nyní dobře...
Kdyby... kdyby... kdyby...

ZÁNĚT SPOJIVEK - zloba a frustrace z toho, na co se v životě dívám

ZÁNĚT TLUSTÉHO STŘEVA - přehnané nároky ze strany rodičů; pocit útlaku a porážky; silná potřeba lásky a náklonnosti

ZÁNĚT - všeobecně znamená zlobu a frustraci

ZÁPAL PLIC - zoufalství, únava ze života; citové rány, kterým není dovoleno, aby se zhojily.

ZUBNÍ POTÍŽE - dlouhotrvající nerozhodnost, neschopnost analyzovat myšlenky a činit příslušná rozhodnutí

ŽALUDEČNÍ POTÍŽE - hrůza; strach z nového; neschopnost vstřebat nové

=========

Další seznam nemocí a jejich příčin najdete např. v knihách
"Miluj svůj život" - Louise L. Hay,
nebo
"Co nám tělo říká aneb po stopách nemocí" - 2. rozšířené vydání - Miroslav Hrabica

=========


Zdroj: Miluj svůj život - Louise L. Hay

obr001
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2024