Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyPodvědomí, afirmace

=========

Podvědomí nemá žádný prostorový rozměr, není časově omezeno, nemá materiální povahu a přece je spojeno s naším tělem. Nikdy nezačalo existovat a nikdy také nepřestane.

Poslání podvědomí: má tak říkajíc za úkol zbavovat vaše vědomí informací. Obrovské množství informací, které v každé vteřině života přijímají naše smysly by vědomí nezvládlo. A právě zde vykonává podvědomí životně důležitou službu, protože „pro všechny případy“ ukládá vše, co se na nás hrne...

Je to, jako kdyby člověk byl zaměstnaný obchodník, v jehož kanceláři zazvoní denně stokrát telefon. Vše, co vnímá, tedy každý „volající“ má nějakou informaci: vzduch nám hlásí, jaká je momentální teplota. Partner sděluje, co bude dělat zítra večer. Břicho oznamuje, že ho vpravo nahoře něco tlačí. Rostlina na psacím stole by ráda ukázala nové květy, ale zmírá žízní. Obchodní partner nabízí nový obchod….

Takových informací by člověk nedokázal udržet ve svém vědomí ani 24 hodin. Představte se, že jako onen velmi zaměstnaný obchodník si nahrajete všech sto telefonátů na záznamník. Může si vybrat pokaždé onen telefonát, jehož poselství ho zajímá, a všechny ostatní si pouze zaznamenáte. Pokud budete mít chuť, můžete si některé záznamy později přehrát.

Podvědomí tedy lze přirovnat ke kazetovému magnetofonu či CD, kde je více stop. Jedinou jeho úlohou je zaznamenávat informace, ukládat je a v případě potřeby je dostatečně hlasitě přehrát a znovu vybírat či zamítat nabídky.

Možná je srovnání s kazetovým magnetofonem či CD příliš mechanické, lze na něm však ozřejmit další důležitou vlastnost podvědomí. Stejně jako magnetofon, i podvědomí se chová ke všem záznamům naprosto neutrálně. Nerozlišuje, netřídí, nehodnotí. Je mu naprosto lhostejné, co mu „nabízíte“. Není vůbec schopno určovat, je-li váš program dobrý či špatný. Tedy nezná dualitu. To je výlučný úkol VĚDOMÍ. Podvědomí pracuje pro vědomí jako služebný duch, který dovede stoprocentně splnit přání svého pána právě proto, že sám nemá žádné vlastní přání.

Podvědomí tedy nejenže do sebe ukládá všechny vjemy, jež do sebe vstřebáváme, ale také zaznamenává – a to je rozhodující – naše myšlenky. Myslíme téměř nepřetržitě po celou dobu, kdy bdíme. Naším duchem táhnou myšlenky všeho druhu, jako nekonečné ptačí hejno. Již celá staletí se mystikové všech vyznání a duchovních směrů pokoušejí dostat toto „ptačí hejno“ pod kontrolu a pomocí různých meditativních technik se jim to někdy
i daří.

Zkusili jste někdy nemyslet, zatímco např. vaříte, uklízíte, opravujete auto, nebo pouze jdete po ulici? Rozhodně tomu odpovídal i výsledek. Chci tím říci, že je velice těžké přestat při nějaké činnosti myslet.

Sice nemáme žádný vliv na to, zda naše podvědomí něco uloží, zato podstatnou měrou dokážeme ovlivnit, co uloží.
To je velice důležité.

Představte si, že vaše podvědomí je zahrada a myšlenky jsou semínka, která zaséváte do půdy. Ze semene něco vyroste – a to je rozdíl od magnetofonu / CD – něco, co tu předtím nebylo. Materializuje se zde květina, plod a stává se pomalu, ale jistě skutečností.
Ty svým duchem jsi zahradník a musíš svou zahradu vzdělávat, je však na tobě, jaký druh semen zasiješ.

=========

Překážky v záměrném tvoření myšlenkou využitím podvědomí mohou tvořit
podvědomé bloky, a podvědomé negativní vzorce, které si objasníme v dalším textu.

Pokud tvoření myšlenkou s dodržením všech "zákonů úspěchu" nefunguje lehce a volně, je třeba zpracovat právě podvědomé bloky a negativní podvědomé vzorce, případně karmu.

=========

Podvědomé bloky

Brání uskutečnění našeho cíle. Pokud si budeme vytvářet podvědomé bloky, můžeme pak dělat maximum a úspěchu stejně nedosáhneme!!!

* To nezvládnu
* Je finanční krize, budu se mít špatně
* Je těžké sehnat práci
* Já nejsem dost dobrý, abych tento cíl zvládl
* Tu zkoušku stejně nikdy neudělám
* Nezasloužím si štěstí
* Nezasloužím si ideálního partnera
* Nezvládnu vyřešit tuto situaci
* Nemám štěstí toho dosáhnout

=========

Negativní podvědomé vzorce

Naše podvědomí se formuje již od našeho narození. Když si naše rodiče nerozumí, zakoduje se to do našeho podvědomí a pak v dospělosti přitahujeme takové vztahy, které se podobají tomu, na co nás „naučili“ naši rodiče v dětství. Najdeme si partnera, se kterým si rozumět taktéž nebudeme.

* Je otec alkoholik? Pak je tu veliká naděje, že i váš přítel bude alkoholikem.
* Nedostatek financí
* Sprosté nadávky
* Děláte v dětství „služku“?
* Jste odstrčení kvůli mladšímu sourozenci?
* Ve škole jste jiní, osamělí?

Samozřejmě – pokud uznáváte možnost minulých životů – právě podvědomých vzorců je v podvědomí „zaryto“ nejvíce, hlavně z minulých životů, a ty je třeba poznat, pojmenovat, pochopit... a tím i „uzdravit“.

V tomto případě je třeba pročistit podvědomí a naprogramovat si afirmací či vizualizací pozitivní podvědomé vzorce. Pokud použijeme afirmaci bez pročištění podvědomí, je to jako záplata. Jednou se stejně protrhne a vše bude opět při starém.

Nevzpomínejte na špatné události z minula – přitahujete si je zpět do budoucího života. Vzpomínejte na to hezké… Vytvářejte si hezké, pozitivní.

POZOR – CO ZATRACUJEME, TO ZTRÁCÍME !!!

=========

Afirmace

* Já jsem zdravý
* Věřím si
* Žiji v harmonii a lásce
* Já jsem úspěšný
* Miluji sebe a svůj život
* Cítím se být spojený láskou se všemi svými bližními
* Zvládnu to
* Zasloužím si štěstí a finanční dostatek

Cílené afirmace opakujeme 3 – 5x denně každý den po dobu nejméně 3 měsíců. Nejlépe si je napíšeme na kartičky 3 x 6 cm z tvrdého papíru. Při čtení každé afirmace použijeme i představu s nadšením a radostí, jakoby to, co čtete již vstoupilo do našeho života.
Kdyby se situace obrátila nejprve k horšímu (občas se to stává), je to přechodné, přejděte to bez emocí a v afirmaci pokračujte i nadále. Je to jen reakce podvědomí na přicházející změnu. Nesmíte myslet negativně, myslete na to, že situace bude už jen a jen lepší. Nedělej si v hlavě žádné předsudky (třeba že je složité najít práci – touto cestou je to jednoduché, atd)… Jen co máte v myšlenkách, se plní. Máte-li tam nedostatek, přitahujete nedostatek. A naopak. Náhodně Vám přijde do cesty nabídka nějakého zaměstnání. Pokud se Vám nabídka nebude líbit – pokračujte dál v afirmaci, přijde nabídka další. Neberte práci za provizní odměnu, tam je to složitější.
Neupínejte se příliš výsledek či váš sen – lpění blokuje výsledek. Prostě lehce očekávejte.

Nepište si afirmace, které vám budou „proti srsti“,

Opisování afirmace 1x denně 20x pod sebe má také
ohromnou sílu.

Pamatujte, že vesmír podporuje každou myšlenku, které jsme se rozhodli věřit, či do ní dát sílu.

=========

Tvorba afirmací

Afirmace musí být laděna v pozitivním tónu. Při tvorbě některých afirmací je lepší použít slovní spojení „čím dál víc zlepšuje“, aby nedošlo ke trvalému zhoršení „jsem milionář“, ale naopak ve skutečnosti mám samé dluhy a nevím, jak je řešit = „moje finanční situace se čím dál více zlepšuje“, atd.
V žádném případě nesmíme použít slova záporná „není to škodlivé, nejsem nemocná, není alkoholik“ – podvědomí nerozezná zápor !!!
Taktéž pozor na slovesa s předponou ne-. „nemám problémy, neublíží mi“.
Nejvíc účinná jsou slovesa dynamická: zlepšuje se (je lepší – NE), rozumíme si, atd.
Nepoužívat slovesa mám, je, atd.
Pouze "Já jsem, bydlím, vydělávám..."

Příklad afirmace na zlepšení finanční situace
* Moje finanční situace se nyní konečně bleskově zlepšuje!!!
* Zasloužím si dostatek peněz
* Mám rád peníze
* Čím dál víc se pro mě otevírá zdroj bohatství a nyní již ke mně peníze proudí ze všech možných zdrojů!!!
* Jsou to moje peníze a já si konečně dostatečně je užívám!!!
* Zbývá mi dostatek peněz pro moji osobní potřebu!!!
* Získávám peníze snadno, protože si je zasloužím!!!
* Stává se ze mě čím dál bohatší žena!!!
* Co nejdříve si koupím.......

* Afirmace ve spojení s "JÁ JSEM" jsou velice účinné.

* TOTO VŠECHNO SE DĚJE V ZÁJMU ZACHOVÁNÍ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, HARMONIE A SPOKOJENOSTI CELÉ MOJÍ RODINY A VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH!!!
(to proto,aby peníze nepřišly z nějaké pojistky či dědictví)

* JÁ ZA TOTO VESMÍRNÉ ENERGII VŘELE DĚKUJI!!!
(Poděkovat je samozřejmé – s pokorou)

=========

VĚDOMÍ, PODVĚDOMÍ, NEVĚDOMÍ, KOLEKTIVNÍ NEVĚDOMÍ

1. úroveň - Vědomí sestává z toho, co v daném okamžiku zaměstnává naši mysl, ať jsou to myšlenky, představy, nebo city. Vědomí je v podstatě část mysli, jejímž prostřednictvím cítíme, že žijeme.

2. úroveň - Podvědomí je pojem užívaný pro všechny informace, které máme v paměti a které, ačkoli právě nezaměstnávají naši vědomou pozornost, si dokážeme libovolně vybavit. Vzpomeňte si například na svůj domov. Pravděpodobně jste na něj nepomysleli, ale v okamžiku mého vyslovení se ve vašem vědomí okamžitě vybavily různé myšlenky a vizuální představy s domovem spojené. Vynořily se z vašeho podvědomí.

3. úroveň - Nevědomí sestává ze záhadných hlubin, které jsou pro vědomí zpravidla nedostupné bez použití vhodných technik (hypnózy, snů a především meditace). Jung rozděluje nevědomí na osobní nevědomí, které se skládá z toho, co souvisí s naším vlastním životem, a na kolektivní nevědomí, což jsou (zjednodušeně řečeno) zděděné predispozice společné nám všem - způsob myšlení a vnímání, společný celému lidskému rodu. Kolektivní nevědomí je zřejmě pramenem našeho společného snažení, našich citových i duchovních tužeb a také vzorů - archetypů - jak je Jung nazývá.

Archetypy jsou vzorem mocných univerzálních obsahů jako "matky", "otce", "hrdiny", "mudrce", "dobra" a tak dále - jinými slovy, prapůvodních symbolů, které měly význam vždy a pro všechny, jak dokládá jejich častý výskyt v pohádkách, mýtech, legendách a uměleckých výtvorech různých kultur. Jsou to symboly, které ovlivňují náš způsob chápání světa a náš vztah k němu.

Při meditaci se nám otevírá nejprve podvědomí - vír myšlenek a vzpomínek, které se okamžitě nahrnou do mysli, když se pokusíme nahlédnout do nitra. Pak, s prohlubující se meditací, se nám otevírá nevědomí. Nejprve se vynoří například dávno zapomenuté vzpomínky z osobního nevědomí a teprve později přijdou obecné symboly a archetypy z kolektivního nevědomí.

Kolektivní nevědomí je úroveň, na níž jako by se rozšířila naše mysl a připojila se ke sjednocujícím psychickým a duševním silám, které jsou vlastní lidskému rodu. Je možné, že mimosmyslové schopnosti, z nichž některé můžeme meditací posílit, vycházejí z naší schopnosti přímého kontaktu s myšlenkami a cítěním ostatních mužů a žen prostřednictvím kolektivního nevědomí.


zeme
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2023