Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyPozitivní myšlení

=========

Je to překvapivé zjištění, když sledujeme, jaký vliv mají naše myšlenky a představy i na ty nejmenší detaily našeho života a našeho vztahu ke světu. Bez ohledu na to, nač právě myslíme, náš duch či naše podvědomí vše přetváří a má snahu převést naše myšlenky do reality, do běžného života. Pozitivní představy mají skutečnou sílu měnit věci. Stejně tak negativními myšlenkami si do života převádíme problémy, chudobu, nemoci, atd…

Žít podle svých představ skutečně znamená
mít určitý obraz o životě v mysli!!!

Naše Vyšší Já čeká jen na to, aby mohlo uskutečnit osvobozující krok z omezujících představ. Pak okamžitě ucítíme jeho nekonečnou sílu. To je důvod náhlých proměn od negativního
k pozitivnímu. Ale i naopak!

Když se budeme řídit pouze rozumem
a budeme vnímat celý svět jenom rozumem,
budeme si klást pod nohy samé překážky, protože dnešní svět se bez kontroly mysli nedá vnímat pozitivní.

Nahromaděním negativní energie v těle vznikají různé zábrany, stavy napětí, psychické problémy a všemožné,
i „nevyléčitelné“ nemoci.

I nevyléčitelná nemoc se dá touto cestou vyléčit!

Nenechávejte se ovládat vnějším světem!

Každý, kdo uchopí prostřednictvím pozitivního myšlení život
do svých rukou, bude o to silněji pociťovat úmysly svého okolí něco mu vsugerovat.

Taková televize - sbírka negativních zpráv a sugescí, kterou na svoje podvědomí necháváme působit => ta potom řídí záměrně náš život.

Další davová sugesce je - chřipková epidemie. Podlehnou ji pouze ti, kteří tuto sugesci přijmou a čekají se strachem, že chřipce také podlehnou. Když se rozvíjí chřipková epidemie, vždycky si říkám: „Tato epidemie se mi vyhýbá velikým obloukem, já zůstávám zdravá, tuto negativní sugesci odmítám!“

Nebo když byla celosvětová finanční krize = celosvětová
=> tudíž velice silná davová sugesce. Sugesce kolektivního nevědomí, která ovládne všechny, kteří se bojí, že také podlehnou; čekají, že přijdou o práci, že budou mít méně peněz, atd...

Vnitřní láska, harmonie z pozitivního, vás uvedou do souladu s vaším Vyšším Já. Budete se tak věnovat tomu největšímu úkolu, který nám, pozemským smrtelníkům, připadl: znovu splynout s nekonečnou božskou životní energií.

Dosáhnete přitom takového lidského úspěchu, po kterém jste nikdy ani nesnili. Žít v harmonii s kosmickými silami znamená být zdravý na těle, na duchu i na duši a být v reálném světě svobodný.

Když budete nyní ze svého nově nabytého klidu a převahy pozorovat dění v okolním světě, poznáte, jak silně vás ovlivňoval propletenec negativních myšlenek, událostí, manipulace a zastrašování, které odtamtud záměrně proudí.

* Kdo říká, že by něco chtěl udělat, ale není to možné - nebude mít úspěch, ač se bude snažit sebevíc.

* Kdo říká, že něco udělá a výsledkem bude úspěch, bez sebevětšího pachtění úspěchu dosáhne.


Je však postupně třeba:

=> poznat a rozpustit karmu
=> odstranit podvědomé vzorce a energetické bloky
=> žít v souladu se zákony karmy, dharmy, úspěchu

=========


zdroj: Všemocné podvědomí - Erhard F. Freitag

mandalka
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2024