Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyVyšší Já

=========

Čím více je člověk spojený se svým Vyšším Já, např. galaktickým, které sídlí v galaktickém centrálním slunci => čili v jádru neboli
v srdci galaxie => tím snáze získává všechno to, na co upne svou pozornost; neboť Vyšší Já je v nehmotných, duchovních úrovních existence a "vidí" do naprosto všech kulovitých holografických sfér nižších úrovní existencí, ve kterých se zobrazuje tzv. hmota, čili prostor a čas.
Z tohoto důvodu je Vyšší Já vševědoucí => neboť vidí do naprosto všech nižších světů a jejich existencí => a my můžeme být také, neboť jej stačí pouze zdvořile požádat a bude nám dáno.

Je ale třeba se spojit alespoň s galaktickým Vyšším Já => neboť tam disharmonický matrix už nesahá => nebo rovnou
s vesmírným Vyšším Já a to jednoduše tak, že si představíte své osobní duchovní, vyšší srdce (to znamená svůj osobní nulový bod) zarovnané (vystředěné) s centrálním sluncem (čili Vyšším Já)
té úrovně existencí Univerza, která odpovídá tomu Vyššímu Já,
se kterým se chcete propojit a pak začnete do sebe tyto energie jednoduše vdechovat.

=========

Spojení s Vyšším Já

* Srdce je sídlo Nebeského Vědomí. Zde se mísí duchovní energie proudící dolů a vystupující energie hmoty.

Při dosažení určité čistoty tří nižších těl (tedy fyzického, astrálního a karmického), je možné prohloubit komunikační kanál mezi Vyšším Já a osobností. Jinak existuje mentální clona neboli závoj, který brání komunikaci a osobnost se přirozeně obrací ven do světa jevů. Tělo je jako vodič energie. Čistým tělem protéká energie snadno a vyživuje vyšší centra (vzrůstá nervová energie).
Nečisté tělo blokuje průtok energie a shromažďuje zásoby energie v nohách (spodní části těla), vládnou animální pudy a tělesná horkost. Proces osvícení můžeme definovat jako mohutnou stimulaci vyšších center stoupající energií ze spodní části těla.

Díky čistotě je "bílý mág", tedy jedinec spojený se svým "solárním andělem", schopen přenášet vyšší typy energií.
Když protéká energie po páteři Šušumnou čistým (očištěným) tělem, prostupuje jemnější těla (astrální = mentální a emoční), prohlubuje se komunikační kanál mezi Vyšším Já a osobností, dostavuje se blaženost (přirozený stav) a lze vnímat Jemné Vyšší Já.
Pokud proudí energie přes srdce a třetí oko, lze vnímat jemné energetické vztahy mezi věcmi a událostmi, studovat a chápat karmu jako kauzální spojitosti.

* Duchovní život začíná, když se otevírá srdeční čakra přívalem energie zespodu přes solar

* Jinak vládne nižší touha (sex), světské ambice (solar) a Duše (srdce) mlčí

* Pokud se oživuje srdeční čakra, energie začíná proudit přes krční čakru do třetího oka

* Krční čakra je brána ke třetímu oku. Bývá velmi zablokovaná potlačenými pocity

* Pokud není uvolněná oblast krku, člověk nedokáže duševně relaxovat, žije v neustálém napětí

=========

Energie nulového bodu

Energie, která vyplňuje vesmír, se nazývá "energie nulového bodu".
Energie nulového bodu nemá formu, je všudypřítomná a je rychlejší než světlo.
Je nekonečně inteligentní a obsahuje všechno, co je potřeba pro vytváření dokonalé formy.
Nemá žádný kmitočet, nerotuje, ani nevibruje.
Nepodléhá gravitaci.
Čeká na své vyjádření.

cakry
jiří machala | ivett ivankiva | © 2010 - 2024