Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyČakry a aura

=========

Čakry - přehled center energie

Lidské tělo má sedm hlavních center energie a několik dalších vedlejších. Každé z nich se projevuje vlastním základním vlněním v odpovídající barvě spektra. Na tato jednotlivá centra působí kameny obdobných tónů, které mají podle svého charakteru a zaměření, i rozdílné schopnosti a intenzitu.

Tradičně se uvádí SEDM HLAVNÍCH ČAKER, umístěných nad sebou ve středu trupu.
Zobrazují se jako lotosové květy, z nichž každý rezonuje o jiných frekvencích a odpovídá určité barvě duhy. Jednotlivé čakry se otáčejí buď doleva nebo doprava.

Čakry jsou v neustálém otáčivém pohybu, který způsobuje, že energie je vtahována do nitra čaker.
Když se změní směr otáčení, energie proudí z čaker ven. Jednotlivé čakry se otáčejí buď doleva nebo doprava.

Pozoruhodné je, že čakry, které se u muže otáčejí doprava (ve směru hodinových ručiček), se u ženy točí doleva a naopak. Směr otáčení se také mění od čakry k čakře.

První - základní čakra muže se otáčí doprava (ženy doleva), druhá čakra muže doleva (ženy doprava), a tak dále.
Pravotočivost a levotočivost čaker se střídají a tvarují muže a ženu rozdílným způsobem, což vede k doplňování energií v každé životní oblasti a k vyvážení jin a jang.

Blokace
Někdy mohou být některé, většina, vyjímečně všechny, čakry blokovány, což způsobuje, že životní energie nemůže volně proudit (u blokovaných čaker je jejich frekvence vibrací nízká a někdy až neznatelná).
Tyto blokace mohou být nejčastěji způsobeny strachem, zklamáním, napětím, šokem, negativními vlivy na člověka z okolí a podobně.

=========

1. čakra "kořenová" - klíčová energie: "Mám", barva červená:
tato čakra je umístěna na spodní části páteře (kostrči). Je vždycky otevřená, spojuje nás se zemí a na ní závisí tělesné přežití. Dodání energie vyvolává zdravou touhu po základech života - jídla, teple a útočišti.

* Tato čakra nás spojuje s fyzickým světem. Dává sílu prosadit se a vytrvat. Převádí kosmické energie na těleno-pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie země do celého našeho systému. Působí na na budování existence, materiální zabezpečení a uchování si vlastního druhu rodiny. První čakra je životně důležitý základ a pramenvitální síly pro vyšší čakry. Poskytuje nám pevnou půdu pod nohama, na které si můžeme stavět náš život. První čakra by měla být v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní rovnováhu. Pokud čakra je otevřená a harmonicky funguje, zažíváme hluboké spojení se Zemí a jejími tvory, vitalitu, spokojenost,stabilitu a vnitřní sílu. Naopak při zablokování nebo uzavření čakry je tělesná konstrukce slabá a máme málo duševní síly.

Blokace
Při jednostranné dominaci nebo chybné funkci této čakry krouží vaše myšlení jen kolem materiálního vlastnictví a jistoty, stejně jako kolem smyslových požitků ... jídla, alkoholu, sexu. To co se vám líbí chcete také vlastnit, aniž by jste přemýšleli o následcích. Zároveň vám může být velmi zatěžko otevřeně brát i dávat. Máte tendenci se pojistit. Neschopnost něčeho se vzdát je nezřídka vyjádřena ve formě zácpy a tloušťky. V extrémních případech jednáte předrážděně a hněvivě, zuřivě či agresivně. Nesmírné prosazování vlastních přání.
Při zablokované nebo uzavřené základní čakře je vaše tělesná konzistence slabá a máte málo duševní i fyzické síly na překonání čehokoliv. Mnoho věcí vám v životě děla starosti. Možná máte také pocit, že ztrácíte půdu pod nohama nebo se cítíte zcela nepřítomni. Proto vám život připadá jako břímě ne jako život.

Nemoci
Zácpa, hemeroidy, zánět tlustého střeva, průjem, chladné neprokrvené prsty u nohou a rukou, frekvence močení, zánět močového měchýře, osteartóza kyčelního kloubu, ledvinové kameny, hypertenze, hypotenze, impotence, vrozené deformace chodidel.

Kameny
Achát, jaspis, hematit, kalcit, záhněda, býčí oko, tygří oko, rubín, granát český, granát čínský, červený korál.

=========

2. čakra "sakrální" - klíčová energie: "Cítím/chci", barva oranžová: raketová energie tohoto bodu se generuje z jeho místa v podbřišku mezi pupkem a genitáliemi. Jeho otevření uvolní vrozenou tvořivost a plodnost. Postrčí vás k činnosti a vyživuje vaše emoce a sexualitu.

* Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena elementu vody, ze kterého postává vše živé. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiiím, které pronikají přírodou. Zažíváme sebe jako část tvořivého procesu, který projevujeme skrze pocity a tvořivého jednání. Tato čakra je považována za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, ve formě tvořivé rodící síly. U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls k tvoření nového života, avšak voda také odplavuje a očištuje to se projeví v oblasti detoxikační a vyměšující. Na úrovni duševní po prožíváme jako uvolnění a odplavení pocitů.

Blokace
Chybná funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v období puberty. Probouzí se sexuální síly vyvolávající nejistotu. Někdy je to, ale také nedostatek něžnosti a tělesné blízkosti v dětství. Jiný možný následek tohoto přístupu je, že používáte sex jako drogu. To znamená, že jste správně nepoznali tvořivý potenciál těchto sil a použil je nesprávným směrem.
Nedostatečná funkce vzniká ve většině případů již v dětství. Možná vám chyběli dotyky, mazlení a něžnosti. V pubertě jste deroucí se sexualitu zablokovali, potlačili. Možná to zapříčinila malá sebedůvěra. Toto potlačení má za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost.

Nemoci
Dráždivý tračník, menstruační cyklus, premenstruační syndrom, menstr. krvácení, cysty na vaječníkách, endometrióza, nemoci varlat, nemoci prostaty.

Kameny
Oranžový avanturín, karneol, ohnivý opál, medový opál, medový kalcit, sluneční kámen

=========

3. čakra "Solar plexus" - klíčová energie: "Mohu", barva žlutá: čakra uložená v oblasti žaludku představuje vitalitu a vůli. Její otevření probudí vaši vlastní sílu a transformuje vaše naděje a aspirace na reálné možnosti.

* Třetí čakra je sídlem emocí - hněvu, strachu, viny, žárlivosti, sobectví, nezdravých tužeb. Je přiřazena elementu ohně, což znamená teplo, energie, aktivita. Čakra přestavuje naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě toho vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke třetím lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud, jsou řízeny sympatie a antipatie, schopnost trvalých vazeb a mezilidské vztahy. Když je otevřená a funguje harmonicky, máte v sobě pocit míru, vnitřní harmonie, jste spokojeni s postavením v životě. Můžete být sami se sebou vyrovnáni a zárověň respektujete přání a pocity druhých. Máte v sobě jas, který obklopuje i vaše tělo, chrání váš před negativními vibracemi a vyzařuje do vašeho okolí. Máte-li navíc otevřenu šestou a sedmou čakru, poznáváte, že vše viditelné je složeno z různých vibrací světla. Plní se tím vaše přání, protože jste úzce spjati se silou světla, co si přejete přitahujete jako magnet.

Blokace
Při jednostranném vlivu nebo chybné funkci třetí čakry. Všechno má být podle vašeho názoru, chcete ovládat svůj svět, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíte, že jste k tomu hnáni vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jste zažili málo uznání a potvrzení sebe sama, proto jste si nemohli vyvinout skutečnou sebeúctu, která se vám nedostávala a kterou teď hledáte ve vnějším světě. Chybí tu vnitřní uvolněnost, připadá vám těžké vypřahnout a uvolnit se. Také lehce vybuchnete, ve vaší podrážděnosti se projevuje mnoho hněvu, které jste během času spolykali bez dalšího zpracování.
S nedostatečnou funkcí třetí čakry se cítíte často bez odvahy a poraženi. Všude vidíte překážky, které se vám stavějí do cesty. V dětství ze strachu, abyste neztratili uznání vychovatelů, rodičů, učitelů,... jste potlačili své pocity a spolkli jich víc, než jste dokázali zvládnout. V obtížných situacích máte houpavý strach v žaludku nebo jste nervózní, máte těkavé jednání.
Neobvyklé zážitky vám přinášejí strach a neklid.

Nemoci
Cukrovka, slinivka břišní, zánět slinivky břišní, nemoci jater, žlučové kameny, dvanácterníkový vřed, kýla, celiakie (tenké střevo), slezina.

Kameny
tygří oko, jantar, topas, citrín, růženín, aventurín, malachit, záhněda, sluneční kámen, žlutý jadeit, fluorit, zlato

=========

4. čakra "Srdce" - klíčová energie: "Miluji", barva zelená:
Tato čakra umístěná do středu těla slouží jako most mezi fyzikálním a spirituálním světem. Její aktivace zvýší sílu vaší lásky, soucitu, a empatie k ostatním lidem.

* Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko-emoční centra se třemi horními duchovními. Jejím symbolem je šestiúhelník. Elementem je vzduch a smyslem hmat, což naznačuje nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání dotyků. Nacházíme zde schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat. Úloha čakry je sjednocení skrze lásku. Každá touha po kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce. Ve své očištěné formě je srdce centrem opravdové lásky, které není možmo mít či ztratit. Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Potitivní "ano" naproti tomu vytváří vibrace, ve kterých se negativní pocity nemohou udržet a mizí

Blokace
Chybná funkce čakry se může projevovat různým způsobem. např. rádi byste dávali a byli byste tu vždycky pro druhé, nejste však spokojeni se zdrojem lásky. Nebo se cítíte mocní a silní a dáváte tuto sílu jiným, ale nejste schopni přijímat lásku, otevřít se, abyste ji mohli pojmout. Říkáte si možná, že lásku druhých nepotřebujete.
Nedostatečná funkce srdce vás dělá lehce zranitelnými a závislými na lásce a náklonnosti ostatních. Když jste odmítnuti, cítíte se hluboce zasaženi obzvláště pokud jste se jednou otevřeli.
Pak se uzavřete do ulity a jste smutní.

Nemoci
Srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže

Kameny
růženín, kunzit, rodochrozit, rodonit, manganokalcit, růžový korál, perly, růžový turmalín, smaragd, nefrit, jadeit

=========

5. čakra "Krční" - klíčová energie: "Mluvím", barva modrá: Toto komunikační centrum umístěné v hrdle spojuje sluch a řeč. Aktivace inspiruje k řeči i naslouchání v duchu pravdy. Také podporuje spirituální komunikaci a zlepšuje schopnost parapsychického naslouchání čili jasnoslyšení.

* V čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a ispirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týl. Tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Svojí funkcí je čakra týlu tak úzce spjata s krční čakrou, že ji lze opravdu spojit s pátou čakrou. Pátá čakra vytváří spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje obsahy všech čaker s naším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme vše - smích, pláč, pocity, radosti strachu, vzteku, lásky, přání, myšlení, myšlenky, názory a vnímání našeho světa. Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem je prostřednictvím mluveného slova, gesty, mimikou, uměleckými projevy (tanec, kreslení, hudba,...)

Blokace
Když jsou blokovány energie krční čakry, je rušeno porozumění mezi hlavou a tělem. Bude vám zatěžko reflektovat své vlastní pocity a projevujete své zadržované emoce často v nepromyšleném chování, anebo se uzavřete ve své intelektualitě. Místo toho se pokoušíte vše zakrýt gesty a mnohými slovy, za kterými skutečně skrýváte svou skutečnou podstatu. Vaše řeč je buď neuhlazená a hrubá, nebo spíše věcná a studená.
Možná i koktáte.
Váš hlas je poměrně silný, vaše slova, ale nemají hlubší význam. Nesnesete, abyste působili dojmem slabocha a pokoušíte se stát za každou cenu silnými. Tak se dostáváte pod velký tlak. Výsledek je ten, že se schováváte do krunýře, vystrčíte ramena a schováte hlavu mezi ně, aby jste se tak ochránili před další možnou zátěží nebo novým útokem. Disharmonická čakra je také u lidí, kteří zneužívají svá slova k manipulaci druhých lidí.
Tvé vnitřní poznání se neodvažuješ nikomu ukázat a projevovat ho. Toto poznání se, ale někdy domáhá projevu, můžou tak vzniknout básně, obrazy, písně.
Při nedostatečné funkci páté čakry upadáte do těžkostí, jak se projevit, vyjádřit, představit. Držíte se zpátky, jste spíše plašší, tichouncí, uzavření, nebo mluvíte jen o nedůležitých věcech. Když se musíte projevit máte jakoby knedlík v krku a váš hlas je stísněný. Ještě častěji než v disharmonické funkci zde častěji nacházíme koktání. Jste vůči ostatním lidem nejistí a obáváte se jejich soudu. Proto se orientujete na jejich mínění a často nevíte co chcete. Nemáte přístup k vaší duši a jejím poselstvím a ani důvěru ve své intuitivní síly. Když se pátá čakra nerozvíjí během života, nastátá celkové ztuhnutí. Tebou vymezený rámec bytí, uvnitř kterého trávíte život a vyjadřujete svůj potencionál, je velmi úzký, jedinou realitu považujete vnější svět.
Přes krční čakru se "čistí" minulé životy.

Nemoci
Astma, zvýšená činnost štítné žlázy, bolesti v krku, záněty krční mandlí, sluchové potíže, ušní šelesti, horní cesty trávicí soustavy, afty, zuby, mentální anorexie, roztoušená skleroźa.

Kameny
chalcedon, modrý akvamarín, avanturín, achát, modrý fluorit, lapis lazuli

=========

6. čakra "Čelo - třetí oko" - klíčová energie: "Vidím", barva indigová modř: Tato čakra leží uprostřed čela a funguje jako okno "třetího oka". Otevřením tohoto centra získáte schopnost vidění, které sahá dál, než obyčejný zrak. Zesílí vaši jasnovidnost, umožní podívat se do minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

* Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti, vůle. Na tělesné rovině nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému. Vlastní barva je indigově modrá, žlutá, fialová, tyto barvy poukazují na rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Šestá čakra je v našem životě sídlem uvědomovacích procesů, můžeme tak vytvářet nové reality a staré rušit. Obvykle však probíhá proces automaticky, většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch, sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás mohou částečně ovládat. Vývojem a postupným otevíráním našeho vědomí můžeme tento proces stále více ovládat.

Blokace
Nejčastejší projev této čakry je zatížení hlavy. Jste člověk, který žije výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokoušíte řídit rozumem, platí pro vás jen takové pravdy, které zprostředkovává vaše racionální myšlení. Vaše intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a máte dar bystře analyzovat, avšak chybí vám celkový pohled a schopnost integrace do kosmické sounáležitosti.
Je-li tok energie šestou čakrou výrazně omezen, je pro vás jedinou opravdovou skutečností vnější viditelný svět. Váš život zaručují materiální přání, tělesné potřeby a neovladatelné emoce. Duchovní diskuze jsou pro tebe namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítáte pouze jako doměnky anebo nesmysly bez praktického významu. Vaše myšlení se orientuje podle předvládajícího mínění ve společnosti. V náročných situacích pak lehce ztrácíte hlavu. Možná býváte také zapomětlivý.
Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí čakry spojeny, jsou upozorněním, aby ses dívali více dovnitř a poznali i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem.

Nemoci
Tlakové bolesti hlavy, migréna, problémy s viděním, krátkozrakost, dalekozrakost, zelený zákal, skvrny v zorném poli oka, zánět horních cest dýchacích a potíže s dutinami, výtok z nosu, zánět vedlejších nosních dutin

Kameny
indigově modrý safír, sodalit, ametyst

=========

7. čakra "Korunní" - klíčová energie: "Vím", barva fialová: Tato čakra je posazená na temeni hlavy a představuje čisté myšlení. Spojuje nás s nekonečným vědomím, s nejvyšší vesmírnou energií. Expanzí "Koruny" můžete čerpat z nejhlubších zdrojů spirituální moudrosti (v rozšířeném stavu vědomí touto čakrou vnímáme informace z ákášických záznamů duší).

* Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Podobně jako jsou obsaženy v bílé barvě všechny barvy, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Je to místo odkud začala naše cesta životem, sem se vrátíme na konci našeho vývoje. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Rozvíjením sedmé čakry se také uvolńují poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích.

Blokace
Bez otevření sedmé čakry budete mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudete zcela zbaveni pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád ve vašich čakrách. Nemohou se rozvinout do celé své šíři svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu a tím ani v harmonii se sebou navzájem.

Nemoci
Deprese, parkinsonova nemoc, schizofrenie, epilepsie, senilní demence

Kameny
Ametyst, křišťál, celestín, jadeit, diamant, zlatý kalcit

=========

Další čakry a vedlejší čakry

Osmá čakra
Čakry a energetické pole jsou základem lidského vědomí a jeho spirituálního vývoje. Zatímco prvních sedm čaker je spojeno s tělem, představuje osmá čakra spojení k duševním úrovním, k absolutnu: je součástí našeho JÁ, v níž jsou ukládány individuální zkušenosti, všechny mentální a citové vzory a veškerý spirituální vývoj z inkarnací minulých i budoucích. Osmá čakra nám pomáhá rozpoznat, kým jsme - se všemi našimi možnostmi i omezeními, staví most od našeho každodenního života k našim duševním úrovním po naše božské jádro.

Osmá čakra je aurou, elektromagnetickým polem člověka, není spojena s konkrétním místem na fyzickém těle. Osmá čakra pokračuje z našeho fyzického těla ve všech směrech a tvoří jeho ochranné pole. Síla a rovnováha všech čaker se projevuje v auře.
Při slabé auře člověk trpí nedostatečnou ochranou proti vnější negativitě, lehce jí přijímá a také dál šíří. Silná a vyrovnaná aura způsobuje to, že člověk přeměňuje vnější negativitu v pozitivno.
Když je aura silná a vyrovnaná, člověk vyzařuje energii a přitahuje, inspiruje a povznáší druhé jen svou prostou přítomností.

Leží tedy mimo fyzické tělo (a všechny čakry nad ní také). Je v oblasti naší aktivity. Vznáší se asi 30-50 cm nad naší hlavou. Tato čakra sbírá energii čchi ze slunce a světla a přetváří ji do nezbytných vibrací, které udržují systém bytosti v chodu na tom stupni vývoje, kde se momentálně nachází.

* Je dobré každý den se zavřeným očima 10-15 minut snažit se absorbovat sluneční energii a použít ji k otvírání této čakry a z ní pak převést zásoby do čakry čtvrté, která je použije k vyživování tělesné formy. K nasycení otevřené osmé čakry energií čchi postačí dvacetiminutová expozice na denním slunci. Již v dávných časech nemuseli naši předci jíst tolik, kolik jíme my. Získávali energii prostřednictvím podobných praktik ve slunečních chrámech.

Osmá čakra je energetické centrum božské lásky, spirituální pokory a spirituální nezištnosti. Je to také čakra, která obsahuje vaši zbytkovou karmu - ty energetické vzory, kterých jsme se více než po jeden život drželi. Když se osmé centrum začíná otevírat a expandovat, začíná se formovat nové spirituální podvědomí. Jedinec se začíná cítit jako součást širší komunity lidí.

Tato čakra je vstupní branou k novým myšlenkám, konceptům a schopnostem. Toto centrum umožňuje vzestupujícímu dosáhnout například spirituálního vnímání, mimotělní projekce, či spirituální moudrosti. V tomto smyslu spirituální znamená to, že se dotýká věcí nad osobní úroveň jednotlivce i nad úroveň jeho planety a formuluje vztah k vesmíru a všemu, co je.

Osmá čakra je posledním energetickým centrem, které v sobě drží cokoliv lidského. Proto se stává chrámem lidského čistění a uvolňování vzorů, které jsou několik životů staré a obnošené. Tyto vzory jsou to poslední, co nás drží v neustálém znovuzrozování a naší lidskosti a brání nám ve sjednocení s vyššími silami, bytostmi a myšlenkami. Když se toto centrum otevře, nejen že začneme nabývat povědomí o této širší komunitě energií, ale začnete se zbavovat těch vzorů, které nás udržovali zakořeněné na planetě. Toto zbavování se je přirozený proces, a jakmile je toto centrum probuzeno, jedinec je připraven nechat odejít svou lidskost a chopit se něčeho většího, mnohem nádhernějšího a nekonečně božského.

V důsledku tohoto silného karmického spojení, když se toto centrum otevře, není to bez stresu. Kolik třenic to vyvolá, záleží na tom, co musí daný jedinec nechat odejít. Říká se, že jakmile otevřete cestu k duchu, jste navždy změněn a nemůžete se vrátit zpět. Naše nové duševní či spirituální schopnosti a povědomí mohou způsobit, že se budeme po nějaký čas cítit odcizeni a neuzemněni na planetě, dokud se přirozené uzemnění ve spodní čakře neotevře a znovu jedince neukotví. Z tohoto důvodu je doporučeno pokračovat v intenzivním čistění spodních, zejména první a druhé čakry.

I osmá čakra má barvu s ní spojenou a je to barva, kterou bychom mohli považovat za ultrafialové světlo. Bohužel lidé nejsou schopni vidět, jak ultrafialové světlo vypadá (přinejmenším ne našimi obvyklými smysly). Nicméně pro představu, jak ultrafialové světlo vnímat v pozemském smyslu, si to můžeme představit jako velmi syté fialové světlo, které je propleteno spirálovitě se točícími svazky.

Dvojčetem osmé čakry s lichým číslem je sedmá. Je to sedmá čakra, kde sídlí programy používané osmou. Sedmé centrum je tradičně čakra, která nás spojuje s Vyšším Já a s božskostí. V jistém smyslu slova je pravda, že sedmá čakra obsahuje průvodce tím, co potřebujeme udělat, abychom se spojili s těmito vyššími energiemi a vyvíjeli se. K tomu ale nedojde, dokud se osmá čakra nezačne otevírat a nestane se aktivní, kdy se jedinec může nechat vést těmito programy a schopností vzestoupit. Do té doby zůstávají programy latentní a jedinec bude cítit určitý druh spojení s božským prostřednictvím sedmé čakry, ale jeho realitu bude v nejlepším případě vnímat jako vágní. Toto vágní vnímání božskosti je důvod, proč si osoba konečně otevře božské centrum, přichází skutečný vjem božskosti. Realita toho, co bylo kdysi vágní představou, se nyní stává plně rozvinutou - často stejně skutečnou, jako ona fyzická.
Často následuje zmatení, protože realita jedince je nyní mnohem širší. Co bylo výmyslem je nyní skutečné, a fyzický svět se zdá trochu menší.

*(vágní = nejasné, neurčité, nepřesné)

Nebyl by dobrý nápad pro osobu se zavřenou osmou čakrou, aby se pokoušela otevřít tuto čakru u jiného jedince.
Pokud by se to i povedlo, došlo by k nepříznivým důsledkům. Dá se však předpokládat, že kdokoliv, kdo má léčitelské schopnosti, jasnovidnost aj., má s největší pravděpodobností otevřenou osmou čakru a bude schopen práci na této čakře provádět.

Když se osmá čakra otevře, stejně tak se otevřou spirituální schopnosti. Kolik těchto schopností a v jakém rozsahu, se bude lišit jedinec od jedince. Jasnovidectví, mimotělesné cestování, pokročilé schopnosti vybavování si snů, dar léčitelství, telepatie, dokonce i empatie, jsou všechno schopnosti, u kterých je toto centrum zodpovědné za aktivaci.
Přirozeně programy těchto věcí sedí v sedmém centru, takže pokud je tu problém s jakoukoliv z těchto schopností, ale ne s jinými, pak se po příčině můžete podívat do sedmé čakry. Nicméně si pamatujte, že když se osmá čakra člověka začíná otvírat, může vidět pouze záblesky těchto schopností. Nemusí se plně rozvinout, dokud není otevřená devátá, desátá, jedenáctá, dokonce i dvanáctá čakra. Jinými slovy, když se probouzí osmá čakra jedince, tyto schopnosti pouze zažije, ale nebude nad nimi mít větší kontrolu a jejich objevování může být při nejlepším sporadické.
Například když se otevře osmá čakra, může osoba zažít mimotělesné cestování a být schopna to dokonce řídit. Nicméně pokročilé schopnosti mimotělesného cestování, jako cestování mimo sluneční soustavu, cestování zpět či dopředu v čase o 200 let, se neprojeví, dokud se nezačne otevírat 12 čakra.

Důležité je zde jedinci sdělit, že se nezbláznil, ale že se jednoduše začínají otevírat latentní schopnosti. Poraďte jim, aby se na tyto nové nové dary dívali jako na svého druhu skvělou hru a aby si s nimi jednoduše hráli.
Vyčistění strachu z osmé čakry jedince může této osobě výborně pomoci, pokud tyto schopnosti způsobují nějaký větší stres.

=========

Devátá čakra
Devátá čakra je rovněž blízko, několik desítek centimetrů od těla. Je to spojovací článek. Řídí malé čakry, které existují po celé mřížce éterického těla. Jakmile člověk vzestupuje, má na starosti otevírání nových meridiánů a čaker; a jejich re-energetizování ve fyzickém těle jsou klíčovým orgánem této čakry nadledvinky, které jsou v neustálém kontaktu s mozkem a brzlíkem ve snaze ujistit se, zda je v těle zastoupena ta správná chemie, aby šlo bez problémů pokračovat v procesu tělesného vzestupu.

Devátá čakra je zajímavá tím, že je to čakra, kde leží latentně Kristovy schopnosti a čekají na uvolnění a použití ve vnějším i vnitřním světě. Ve středu pozornosti je v této době Kristova energie a její schopnosti, které s ní souvisejí. Z tohoto důvodu je nyní do fyzické reality posílána pořádná porce práce a energie, aby se jedinci mohli otevřít a rozšířit toto energetické centrum.

Devátá čakra sedí nad hlavou ve vzdálenosti až 120 cm. Jejím fluidním dvojčetem je čakra desátá.
Když se čakra začíná otevírat, emituje zářivou energii, která vypadá jako rotující duha. V závislosti na tom, jaké schopnosti daná osoba aktuálně z tohoto skladiště dovedností pro použití ve vnějším světě stahuje, bude určena převládající barva, která z této čakry vychází. Takže přiřazení konkrétní barvy k této čakře se zdá být bezpředmětné.

Tato čakra obsahuje karmický inkarnační plán jedince. Jsou zde uloženy dovednosti a schopnosti, které se naučil v průběhu všech životů. Tato čakra také obsahuje klíč k osudu duše. Vyvíjející se lidská duše může být rozložena do tří hlavních typů či plánů: stvořitel, léčitel a učitel. Jakýkoliv člověk může být zařazen do jedné nebo více z těchto kategorií duše. Převládající kategorie určí, kam duše směřuje poté, co jsou ukončeny lidské podmínky. Určí to také směr životů žitých daným jedincem a druh dovedností, které jsou uloženy v deváté čakře.
Například plán léčitele se bude lišit od plánů stvořitele. U plánu léčitele stráví jedinec mnohem více životů v rámci nějakého druhu léčitelství a dovednosti tam uložené budou odrážet tuto oblast kvalifikace. Zatímco u plánu stvořitele stráví mnohem více životů při vytváření věcí, jako uměleckých děl, truhlářství, organizace, rodina atd., a v tomto případě zde bude uložen tento typ informací.

Zjištěním, že tato čakra může být jedním z těchto typů, je vhodné, protože se můžeme vyhnout pasti, když si myslíme, že tato čakra nefunguje, protože její energetický výstup se zdá být proměnný. V každém plánu existují jemné energetické odlišnosti. A až provedeme u této čakry více léčení, budeme si vědomi energií každého typu. Například zjistíte, že plán učitele je nejintenzivnější, když jsou tito jedinci určeni pro přímou práci s lidskou komunitou. Proto tam mají tito jedinci mít uložený obrovský počet životů a dovedností. Pokaždé, když cítíte velmi silnou a plnou devátou čakru, můžete spekulovat, že tento jedinec má plán učitele.

Plány stvořitele a léčitele jsou mnohem méně intenzivnější a důsledku nízkého počtu životů, které je potřeba prožít pro rozvoj tohoto plánu. Podstatou není, aby vás intenzita této čakry svedla k domněnce, že je něco špatně, obzvláště pokud několik prvních lidí, se kterými pracujete, má plán učitele.

Devátá čakra je základnou znalostí duše. Obsahuje veškeré životní dovednosti a zkušenosti, které jsou součástí daného jedince. Jedinec do této čakry vstupuje, když se u něj objevují minulé dovednosti, které jsou nyní potřeba. Tyto minulé dovednosti se stávají velmi důležitými, když jedinec začíná probouzet spiritualitu a otvírají se vyšší čakry. Mnoho z minulých lekcí a dovedností musí být sloučeno v rámci určité syntézy, která pevně spojí všechny lekce (lidské a spirituální), kterými duše prošla. Duše se pak naučí skutečnému významu toho, čeho bylo dosaženo za celou dobu lidské existence a pak nakonec nastupuje spirituální moudrost.

Vše je s touto čakrou v pořádku a dobře, dokud tyto lekce zde uložené, jsou řádně dokončeny. Nicméně k čemu příležitostně dochází je, že jedna nebo dvě tyto lekce nejsou řádně naučeny nebo dány do perspektivy, a pak není odpovídající zapojení této čakry kompletní. Když se osoba chystá získat přístup k této konkrétní potřebné znalosti, buď ji získá neúplně nebo vůbec. Tato osoba se pak nemůže propojit s lekcemi z těchto zkušeností. Bez řádné vazby mezi všemi vlivy bude jedinci zabráněno vzestoupit. Může být potřebné uzdravení této čakry, aby řádně propojila různé aspekty jedince, osvobodila daného jedince od omezení způsobených nesprávným propojením. Jakmile je toto vlákno propojeno řádně, bude mít osoba k těmto znalostem přístup a může postoupit výše volně a jednoduše.

Například osoba s plánem učitele bude v nějakém okamžiku potřebovat nabýt znalosti léčení, aby mohla vyučovat další léčitele. Pokud je toto vlákno propojeno nesprávně, v důsledku nějakého traumatu v rámci některého z léčitelských životů, nebude tato osoba schopna získat přístup k těmto dovednostem, a proto nebude schopna naučit se hodnotě léčení pro sebe a ostatní. Tato neschopnost léčit může této osobě zabránit dostat se kamkoliv dál.br>Jednoduché vyléčení deváté čakry je vše, co je potřeba, aby se daná osoba od těchto omezení osvobodila.

Vyčistění traumatu v deváté čakře nemusí nezbytně propojit konkrétní dovednost. K propojení dovedností v deváté čakře dochází přirozeně, pokud osoba dosáhne okamžiku, kdy se znalost konkrétní dovednosti promění na moudrost. Nicméně pokud z nějakého důvodu je daná osoba neschopná dokončit transformaci znalosti na moudrost, v důsledku nějakého traumatu v daném životě, vlákno se nepropojí. Toto trauma pak lze vyléčit v následném životě, ale v daném životě se daná osoba touto konkrétní dovedností zabývat nemusí. Zde v tomto příkladu, je trauma očištěno, ale vlákno zůstává nesprávně propojeno, v důsledku toho, že daná dovednost není uplatněna, když dojde ke zmoudření. Uzdravení této čakry s největší pravděpodobností tento problém opraví, protože vše, k čemu se musí dojít, je umístit toto vlákno na jeho správné místo. (Vlákna jsou vlastně závity čakry).

=========

Desátá čakra
V desáté čakře lze nalézt mistrovskou knihovnu spirituálního vědění, někdy také „mylně“ označovanou jako Akáša. V těchto časech je mozek někdy tak výrazně limitován formou, že má více znalostí uložených v nefyzickém mozku než ve fyzické formě. A přesto má skrze channeling přístup a může s ním promlouvat.
Desátá čakra je komplexní energetický tok, který zahrnuje až 1000 čaker, které spojují vzestupujícího se zdrojem a udržují spojení prostřednictvím probíhajícího posunu energií. Zasvěcenci se často cítí odpojeni a není neobvyklé, pokud jsou čakry nad hlavou zničeny během karmické výměny.
Systém se obnovuje v noci během nového obsazování vzhledem ke karmickým setkáním, aby byl umožněn další vzestup.

=========

Jedenáctá čakra
Nachází se v zadní polovině vrcholu naší hlavy, je to tam, kde se energie úplného Já z univerzálního zdroje a ony dvě nové éterické čakry v hlavě spojují.

=========

Dvanáctá čakra (univerzální žena)
Nachází se ihned nad hlavou. Řídí levou stranu vašeho těla a reguluje mnoho kreativních darů a nadání. Je rovněž místo, kde má zdroj touha po vnitřní sebelásce a po vnější lásce nebo soucitu.

=========

Třináctá čakra (univerzální muž)
Nachází se nad hlavou a reguluje pravou stranu těla. Má také řídící funkci pro naše vnímání reality a naši schopnost provést účelově určený plán. Tato čakra je zdrojem našeho přání vnitřní a vnější harmonie.

=========

Zde buďte velice obezřetní, osmá až třináctá čakra se otevírají samotným vývojem, a je třeba dbát opatrnosti při případném umělém zásahu do nich.
Nejideálnější je, požádat si o pomoc přímo v Shamballe.

=========

Vedlejší čakry

Vedlejší čakry hrají v našem systému energií podpůrnou a vyvažovací roli. Existuje jich celá řada, ale pro informaci postačí několik nejdůležitějších.
Vedlejší čakry jsou menší, než čakry hlavní, je jich minimálně čtyřicet a tisíce dalších, ještě menších:

* po jedné před každým uchem a nad každým prsem
* na každé dlani a chodidle
* přesně za každým okem
* u každé gonády (gonáda = pohlavní žláza)
* jedna je v místě mezi klíčními kostmi
* jedna blízko jater
* jedna patří k žaludku
* další dvě souvisejí se slezinou
* každé koleno má také přidruženou čakru
* jedna je blízko brzlíku
* jedna poblíž solárního plexu
* v obou podpažích po jedné čakře
* atd...

Příklad:

Dvě vedlejší čakry v dlaních
* řídí kontakt s vedlejším (okolním) světem
* umožňuje přenos vitální (životní) energie
* energeticky jsou spojeny s ledvinami a s 2., 3. a 4. hlavní čakrou

Ovlivňuje duševně
Barva: průzračná, bílá, šedá a černá (křišťál, diamant, záhněda, achát, magnezit)

Čakry umístěné v dlaních jsou velmi důležité pro léčení.

Dvě vedlejší čakry v klenbách chodidel
* řídí kontakt se zemí
* umožňuje příjem energie od země
* umožňuje odvádění energetického odpadu do země
* energeticky jsou spojeny s 1. a 3. čakrou a s aurou (působte na klenby chodidel při sebemenším podezření narušení aury)

Ovlivňuje fyzicky
Barva: černá a bílá (obsidián, skoryl, onyx, magnetit)

Dvě vedlejší čakry - dva prsty pod středy klíčních kostí
* ukazují nám cestu, jak se máme stavět ke své zodpovědnosti a ke správné výživě
* energeticky jsou spojeny s 3. a 5. hlavní čakrou

Dvě vedlejší čakry v kolenech
* ovládají schopnost učit se a vyučovat
* určují naši pružnost (pružně reagovat)
* jsou schopny podpořit a zvýšit proudění energie a tím nám vlastně umožní učení a vyučování
* dobrá funkce těchto čaker nám umožní se lépe vypořádat s pýchou a s pocity méněcennosti
* energeticky jsou spojeny s 5. a 6. hlavní čakrou

Dvě vedlejší čakry v loktech
* ovládají schopnost přijímat a dávat a schopnost prosadit se
* energeticky jsou spojeny s plícemi, slinivkou břišní a s 2. a 3.čakrou

Zjistíme-li, že některé z vedlejších čaker nejsou funkční, můžeme na ně cíleně působit. Ovšem na to raději hledejme odborníky, nebo asistenci ze Shambally.
Není zcela bezpečné nechat si zasahovat od někoho do vedlejších čaker

Vedlejší čakry mají průměr pouze 7,5 cm a jejich vzdálenost od povrchu těla je 2,5 cm.

cakry
=========

AURA

Zrakové vnímání aury
K tomu potřebujete asistenci druhé osoby. Uveďte se do uvolněného meditativního stavu v mírně potemnělém pokoji, nejlépe abyste za asistující osobou měli světlé (bílé) pozadí. Dívejte se na toho druhého do místa kousek vedle jeho těla. Trpělivě vyčkejte, dokud se vaše vize nezmění. Po nějaké době možná uvidíte kolem těla svého přítele slabé zabarvení. To je jeho aura. Můžete zkusit i předávání aury mezi sebou nebo předávání aury s květinami. Květiny mají barvu aury fialovou (je to barva dokonalosti). Když jsem bývala dlouhodobě nemocná a zkoušela si předat auru s květinou fíkusem - květina mi zežloutla a uvadla :(.
Nebo si dejte k sobě palec a ukazováček na ruce tak, abyste za rukou měli opět světlé pozadí. Dívejte se na spoj, kde se dotýkají tyto dva prsty. Potom prsty dávejte pomalu od sebe, ale zrakem i nadále pozorujte bod, kde se prsty dotýkaly. Po chvíli byste měli vidět bílý nebo barevný opar kolem prstů. To je aura. Zprvu možná uvidíte pouze bílý opar, ale častým tréninkem začnete vidět auru barevně.

Barvy aury
Červená příliš červená barva může znamenat přehnanou námahu. Když z těla prýští červená barva, je to známka hněvu. Karmínová naznačuje vyvinutý sexuální pud a šarlatová silné ego.
Růžová často ukazuje na nesobeckost a citlivost. Člověk s růžovou barvou je léčitel, nebo prodělává proces duchovního léčení.
Oranžová je znakem tvůrčí osobnosti s vysokou motivací. Když obsahuje tmavé nebo černé skvrnky, mohlo by to indikovat požitkářství a osobu uvězněnou ve vlastních emocích. Červenooranžová označuje vychytralého člověka. Jestliže z těla prýští oranžová, indikuje orgiastické sexuální touhy, sexuální nemoci nebo zvrhlost.
Žlutá je známkou vyrovnaných emocí, jasného myšlení a také soucitu. Špinavá nebo tmavožlutá ukazuje na bázlivého člověka, který by mohl být nesnášenlivý, také líný a přesvědčivý, že svět mu leccos dluží.
Zlatá označuje mystickou a duchovně pokročilou osobnost. Pravděpodobně vysoce rozvinuté intuice.
Zelená- trávově zelená vyjadřuje vyrovnanost a léčitelské schopnosti, nesobeckého a přizpůsobivého člověka. Pastelová zeleň by měla označovat léčitele spojeného se zemí. Ale každý temný odstín znamená sobectví a závist, zejména když prýští z těla. Špinavě olivově zelená ukazuje na chtivost a podvod a také může být známkou člověka v depresi.
Modrá obvykle patří člověku nezávislého ducha, který objevil způsob komunikace s božskými energiemi. Často označuje oddanou a zbožnou povahu. Je to léčivá barva. Lidi s modrou barvou nelze zkorumpovat, protože mají sílu charakteru, pocházející z vnitřního poznání. Tmavé odstíny indikují dogmatickou a tvrdohlavou povahu. Indigová je barvou dosažení duchovních sfér, hledače božské pravdy. Není neobvyklé, že tato barva je místy temná, to znamená, že člověk se příliš zabývá vlastní dokonalostí.
Purpurová / fialová vysoká duchovní úroveň.
Šedá / černá nad hlavou označuje negativní myšlení. Kolem centra solaru plexus nebo níže jsou to negativní pocity. Jestliže tmavošedá nebo černá zahaluje tělo, znamená to, že člověk je připraven k provedení černých záměrů pomsty a zrady.
Hnědá se spojuje s materiálně zaměřenou osobností. Špinavě hnědá by mohla označovat člověka nadmíru zaujatého hromaděním majetku, který musí okamžitě dostat všechno co chce.
Stříbrná kolísavá energie. Člověk se spoustou duševní činnosti; pokrývá-li tělo, může naznačovat duševní nemoc. Také indikuje osobnost se sklonem k utkvělým představám.
Bílá zřídka pokrývá celé tělo, ale v tom případě by to byla vysoce osvícená bytost.


lotos

Zdroj: Objevte svůj šestý smysl - Julie Soskinová

jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2023