Shamballa, Kronika Akaša

Vzestup do 5D, Energetické implantátyVýznam snů

=========

Naše sny jsou plné symbolů, které v zašifrované podobě zprostředkovávají vzkazy a poznatky o naší minulosti, přítomnosti a budoucnosti; nebo jsou prostě jen reakcí na naše denní problémy, které právě řešíme, případně nám dávají návod, jak tyto problémy řešit. Někdy mohou mít sny i věštecký význam. Ve snu se ovšem můžeme setkat v astrální úrovni i se svými drahými zemřelými, když nám chtějí něco říct, nebo když je nám po nich smutno. Ale i s našimi blízkými a přáteli, které toužíme potkat či si s nimi popovídat - i s nimi se na astrální úrovni ve snu setkáváme.

Sny nám dávají odpovědi na naše otázky stejně tak, jako tarotové karty, jen je potřeba všechny snové symboly správně vyložit a pochopit.

Jiné však jsou sny "očistné", kdy vychází z podvědomí nějaké skutečné vzpomínky, a to i z minulých životů. Takový sen je chaotický. Při probouzení z takového snu se cítíme spíše doma v tom snu, než v naší realitě.
Očistné sny je naprosto zbytečné vykládat.

=========

Zde je pár příkladů:

Anděl - Andělé nás, jak víme z dětství, ochraňují. Navíc mají schopnost zprostředkovávat spojení mezi "nebeským" a "pozemským", jsou jistým druhem poslů. Považujeme-li myšlenky a ideje za "nebeské" a jednáme naproti tomu za "pozemské", potom andělé jsou bytosti, které nás mají přimět k tomu, abychom správně užívali svého rozumu.
Potřebujeme možná poslední popud, abychom konečně uskutečnili nějaký svůj plán.
(Též létání)

Automobil - Automobil je individuální dopravní prostředek. Můžeme řídit jeho směr, můžeme jet tzv. podle vlastní vůle. Řídíte-li sami, svědčí to o energii a činorodosti, hledáte nové možnosti. Sedíte-li za volantem pěkného bouráku, jste pravděpodobně někdo, kdo hledá volnost a dobrodružství. To se může týkat i sexuální oblasti. Možná se cítíte svým partnerem opomíjeni, nebo hledáte dobrodružství. Jedete-li v autě jako spolujezdec, má otěže vlády nad vámi někdo jiný. Probíhá-li jízda v klidu, nijak vám to nevadí. Pokud se bojíte, nejste se svým dosavadním stavem tak docela spokojeni. Kupujete-li si ve snu vůz, znamená to nějaký obchodní záměr. Vystupujete-li, utrpěli jste nějakou porážku. Jestliže se vám auto porouchalo, vaše vážnost je pošramocena. Nehoda může znamenat špatný obchod. Srážka svědčí o konkurenci.
(Též cestování, stroj)

Bahno, bažina - Běda tomu, kdo nezná cestu bažinou. Je beznadějně ztracen. Měli byste brát cestu bažinou jako varovný sen. Zapletli jste se s nějakými nedůvěryhodnými lidmi? Či došlo k hádce v zaměstnání nebo ve vašich vztazích? Váš sen může tedy představovat i tvořivost, která ve váš vězí a o níž sami ještě ani nevíte. Nutno posoudit dle přítomné životní situace.
(Též krajina, mlha)

Balík - Dostat ve snu balík ukazuje na nějakou budoucí zprávu. Kdo balík balí, nechce odkrýt své karty, skrývá před druhými své plány. Odeslání balíku může značit, že se chcete něčeho zbavit. Otevření balíku může znamenat, že jste konečně pochopili něco, nad čím jste se dlouho napřemýšleli.
(Též dar, dopis, krabice, taška)

Bohatství - Hmotné bohatství ve snu míří často ve skutečnosti k energii a duchovním hodnotám. Zdá-li se vám tedy o nějakém zisku, hovoří to o vaší fyzické síle a vašich myšlenkách. Ztrácíte-li bohatství, nedostává se vám ani žádného záblesku ducha. Budete muset o své úspěchy tvrdě bojovat.
(Též peníze, poklad)

Břeh - Dosáhnout břehu znamená dosáhnout po dlouhé cestě cíle. Tento symbol předpovídá dobrý start pro vaše podnikání. Dosáhnete-li břehu suchou nohou, nebo se při tom namočíte, vám může říci, o jak těžký úkol šlo. I vzhled břehu poukazuje na obtížnost práce, kterou před sebou máte. Jde o příkré skály, nebo mírně se svažující písečnou pláž? Byla tam bujná vegetace, nebo spíš suché houští? Dostane se vám lidského přijetí, nebo přistanete sám a sám?
(Též voda)

Břemeno - Kdo se vláčí ve snu s nějakým břemenem, má ho zřejmě na svých bedrech i ve skutečnosti. Tento sen může vyjadřovat fakt, že se právě potýkáte s nějakým důležitým problémem.

Budova - Ve středověku býval zobrazován člověk jako dům. Jednotlivé místnosti představovaly různé stupně naší duše. Ve sklepě je naše podvědomí, na střeše naše vědomí. Každá místnost má jistý význam. Ten, komu se takový sen zdá, sám představuje tak říkajíc celou budovu. Zdá-li se vám tedy o budovách a jednotlivých místnostech, osvětlují se tak ty části vaší osobnosti, které hrají právě ve vašem životě roli. Často se nám objeví ve snu v celkem známé budově docela nová, prázdná místnost. To se může vysvětlovat tím, že ten, komu se takový sen zdá, začíná něco nového, ještě nepoznaného a že se jeho obzor rozšiřuje. Nepodaří-li se vám naopak ve snu do určité místnosti proniknout, máte možná v jisté oblasti zábrany a komplexy. Kdo prohledává ve snu nějakou budovu, zabývá se ve většině případů sám sebou, pokouší se prozkoumat sám sebe. Zároveň si však také přeje odkrýt něco nového a zmocnit se života. Je-li budova ve vašem snu obzvláště nádherná, jde-li například o nějaký hrad či katedrálu, možná si o sobě příliš myslíte. Nebo se snažíte svému okolí o sobě vštípit představu, jež nesouhlasí tak docela se skutečností. Jestliže se budova ve vašem snu právě staví, začínátemožná i ve skutečném životě s novou kariérou či novou láskou.
(Též dům, hrad, kuchyně, stan, střecha, věž)

Cestování - Jste ve snu na cestách, na cestě za dobrodružstvím? Potom stojíte možná na počátku nového úseku svého života, aniž to sami třeba víte. Jestliže svou cestu ve snu jen plánujete, patříte možná k lidem, kteří mají vždycky více předsevzetí, než mohou uskutečnit a zvládnout. Radí-li vám někdo, abyste nějakou cestu podnikli, může to být signál k tomu, abyste byli v životě trochu aktivnější.

Černoch - Pro nás "bílé" hrají vzhledem k naší výchově černoši často tajemnou a zhusta i erotickou úlohu. Představují horko, vášeň, rytmus. Černoch ve snu bývá proto často narážka na utajená přání v oblasti pudů.

Čistotnost - Nutkavý sklon k čistotě může znamenat, že byste se chtěli zbavit pocitu viny. Gesty uklízení chcete možná utišit špatné svědomí. V čistotnosti se však může odrážet i naivita.

Člun - Napovídá změnu. Podle vašeho současného tělesného i duševního stavu popluje člun buď nevlídnými vodami, nebo zamíří na tiché moře. To už vám může povědět ledacos o vztahu k vaší reálné situaci. Jste snad ve stresu nebo se necháváte něčím vláčet? Spadnete-li přes palubu, můžete se obávat, že v nějakém nadcházejícím úkolu ztroskotáte.
(Též plachta, voda)

Ďábel - Sny o ďáblech souvisejí často s morálně obzvlášť přísnou výchovou. Takovým snem můžeme vysvětlit všechno, v čem se dostává náš obraz světa do úzkých. Vaše svědomí bývá často varováno před úklady nemorálnosti. Výklad podobných snů je třeba posuzovat podle intenzity vašich morálních představ. Ten, jehož morální nároky jsou velmi vysoké, si bude některé útoky na svůj způsob myšlení a života uvědomovat silněji než ten, kdo žije lehkomyslněji. Pokoušení ďáblem se může vztahovat jak na tělesné, tak i na duchovní a etické záležitosti. Ďábel bývá často ztělesněním vašeho špatného svědomí - zvláště pak, jste-li silně nábožensky založeni.

Dar - Záleží na tom, jestli ve snu dárek dáváte, nebo dostáváte. Normálně znamená dar výměnu citů - jak v kladném, tak záporném smyslu. Čím kladnější symbol dar představuje, tím příznivější je i sen. Může to přirozeně také znamenat, že po něčem toužíte, například po něze a porozumění.
(Též balík, krabice)

Déšť - O dešti se mluví téměř vždy v souvislosti s úrodou. Teplý finanční déšť přijde jistě každému k duhu a bez deště pole usychají. Sen o dešti vás může tedy, pokud jde o vaše duchovní vlohy, naladit optimisticky.
(Též počasí, voda)

Deštník, slunečník - Deštník a slunečník nás chrání proti dešti a slunci. Poskytují nám však i kus anonymity, mohou nás zakrýt. Čím větší deštník nebo slunečník, tím více si můžete užít pocitu, že vás nebude nikdo obtěžovat.

Díra - Prázdná díra vyjadřuje váš současný pocit nudy. Pokud jste sami pomáhali díru kopat, šlo o tělesnou práci, která by mohla zčásti vysvětlovat vaše budoucí plány. Nestavíte dům? Díra ve vašem oblečení nebo na nějakém jiném předmětu vás může upozornit na nějaký nedostatek ve vašem citovém životě. Často mohou takové sny vysvětlovat i neplnění některých povinností, například manželských.

Dluhy - Symbol špatného svědomí. Komu dlužíte a kolik? Nebo jste snad slíbili ve snu víc, než můžete splnit, a nyní to musíte přiznat? V každém případě jde o varovný sen. Vymáháte-li naproti tomu dluhy vy, zeptejte se sami sebe, je-li výše těchto dluhů spravedlivá. Ze snu, v němž vám dluží něco někdo jiný, lze usuzovat na nějaký nevyrovnaný účet, ale i na samozvaný výkon spravedlnosti.

Dopis - Ve většině snů dostáváme různé zprávy. Jejich nejčastějším symbolem je dopis. Jaká vysvětlení se pro psychický rozvoj toho, komu se takový sen zdá, nabízejí? Je-li schopen dopis otevřít a přečíst si ho, bude se svým problémem brzy hotov. Neví-li, co si s dopisem počít, není si hloubky svého problému většinou ani vědom. Na jeho existenci ukáže často až dopis, telefonní hovor, posel atd. Posíláme-li sami ve snu dopis, chcete se něčeho zbavit. Ve skutečném životě se to možná zdráháte udělat, třeba se zlobíte na svého šéfa či partnera, ponecháváte si to však pro sebe, protože se obáváte důsledků. Psaní dopisu představuje nezřídka i jistý druh sebeanalýzy. Ve snu se možná odvažujete udělat i to, co jste měli udělat ve skutečnosti už dávno: kontaktovat se s někým, kdo na to už dlouho čeká.
(Též balík, listonoš, telefon)

Dveře - Byly dveře ve vašem snu otevřené či zavřené? Otevřené dveře naznačují, že se naše současné problémy brzy vyřeší a že dojdete bez velké námahy k cíli. Čím jsou dveře ve vašem snu těžší a silnější, tím závažnější je i vaše záležitost. Zavřená železná brána odkazuje na psychické komplikace, s nimiž si v danou chvíli naprosto nedokážete poradit.

Hodiny - Tímto snem se patrně myslí hodiny vašeho života. Pokud šly příliš rychle, trpíte obavou, že život běží mimo vás. Jestliže šly moc pomalu, čeká na vás něco nepříjemného, o čem si přejete, aby brzy pominulo. Hodiny ve snu můžou symbolizovat i nějaký reálný termín, na který čekáte s nadějí, nebo jehož se obáváte. Nejste pod nějakým časovým tlakem?

Hřbitov - zkuste se zeptat sami sebe, jestli jste ve skutečnosti nepohřbili nějakou naději, plán či vztah. Sen, v němž vystupuje hrobař, znamená často, že jste smutní. Otevře-li se hrob a někdo z něj vystoupí, může to znamenat, že jste se ve svém nitru s něčím ještě úplně nevyrovnali.
(Též mrtvola, pohřbívání, smrt)

Hvězda - Hvězdy chápeme většinou jako ukazatele cesty - vzpomeňte si na hvězdu betlémskou. Hvězda ve vašem snu chtěla být možná znamením, které by vás povzbudilo, abyste pokračovali v započaté cestě. Čím byla jasnější, tím lépe.

Chudoba - Kdo se cítí ve snu chudým, vystavuje se nebezpečí, že zažije zklamání. Jestliže ovšem máte přes chudobu pocit, že jste šťastní, máte klidné svědomí a jste se svým životem spokojeni.

Injekce - Ve většině případů souvisejí injekce se zdravotnictvím. Injekce nedostáváme rádi, většinou totiž nebývají tak docela bezbolestné. Mnoho lidí se jich bojí. Mají možná strach za něco pořádně vzít, protože se lekají obtíží - i když vědí, že je to pro očištění krve nutné. Neměli byste opomíjet ani sexuální symboliku injekce.

Jed - Varovný symbol, který vás upozorňuje, že někomu možná závidíte. Chce-li vás někdo ve snu otrávit, může se to vztahovat k vašemu špatnému svědomí a k strachu, že vám někdo na něco přijde.

Jízda - Jakým dopravním prostředkem jste jeli? Nechali jste se dovézt vlakem nebo autobusem, či jste si zvolili individuální dopravní prostředek jako auto, případně jízdní kolo? Určili jste si sami směr své jízdy, nebo jste se nechali vést? Z toho lze usuzovat, jak aktivně, nebo pasívně jste se poslední dobou chovali. Jste-li sami řidiči, svědčí to o energii a aktivitě, toužíte po změně. Jestliže jste neřídili, necháváte se možná rádi sami řídit.
(Též automobil, cestování, člun, jízdenka, nádraží, rychlost, železnice)

Jízda na koni - Pro mnoho lidí znamená jízda na koni největší rozkoš. Představuje svobodu a dobrodružství. Symbolizuje však i ovládání přírody a může vyjadřovat ve snu krocení jistých myšlenek a přání, především pak - jste-li lidé ukáznění - vaše vítězství nad vlastním "horším já". Jestliže však koně ve snu dobře neovládáte a on si s vámi jde, kam sám chce, znamená to varování. Takový sen vám chce pravděpodobně říci, že se v něčem sami neovládáte.
(Též kůň)

kvet

Jízdní kolo - patří k staromódním dopravním prostředkům, i když nabývá opět na oblibě. Komu se zdá o veselé cestě na kole, je zpravidla sportovně založený, přírodu milující člověk, který je docela spokojen s během věcí. Je-li cesta spojena s námahou, máte podobné problémy i ve skutečném životě.
(Též cestování)

Klec - je symbol uvěznění. I když trochu jinak než ve vězeňské cele s tlustými zdmi, přece jen tu odděluje zajatce mříž od svobody. Může svobodný svět vidět a i on sám může být viděn. Sen o kleci může znamenat, že jste se stáhli dobrovolně do ústraní a že sledujete okolní svět s jistým odstupem, aniž jste se vzdali kontaktu s ním. Možná se cítíte uvězněni, ačkoliv vše nasvědčuje tomu, že jste ve skutečnosti svobodní lidé, tak jako se pták může cítit v kleci dobře, aniž je ovšem ve skutečnosti svobodný. Souvislost, v níž se klec ve vašem snu objevuje, vám poskytuje jistě další podněty k jeho vysvětlení.
(Též pouto, vězení)

Kniha - dokážete číst sami v sobě? Podle toho, je-li vaše kniha napínavá, nebo nudná, představuje tento sen víceméně intenzívní sebepoznání. Navštívíte-li ve snu knihovnu, znamená to často, že se potřebujete zdokonalit, pokud jde o vzdělání. Neprocházíte ve svém povolání právě školením, nebo nemáte před zkouškami? V takovém případě by byl podobný sen zcela pochopitelný.

Knoflík - má za úkol držet něco pohromadě. Někdy se jim daří člověka úplně spoutat, jindy se zdá, že se na nich chce moc, protože obsah, který mají udržet, hrozí rozpadnutím. Knoflík ve snu by mohl mít co dělat s vaším chováním. Chováte se k lidem spíš upjatě, nebo k nim přistupujete s otevřeným srdcem?

Kočka - je zvíře vyvolávající stejně jako pes protichůdné city. Kočky jsou stejně zbožňovány jako vášnivě nenáviděny. Ztělesňují něco tajemného, jsou považovány za ne zcela vychovatelné a za navýsost svéhlavé, ale i za erotické - jak pro své předení, tak i prskání. Nemáte snad právě tyto vlastnosti buď vy sami, nebo někdo z vašich blízkých? V mužských snech může kočka symbolizovat animální stránku ženy. I předsudek, že kočky nejsou věrné, tu může sehrát svou roli. Výklad snu závisí přirozeně značně na chování kočky. Sny, ve kterých se objevují velké nebo divoké kočky, popřípadě rys, tygr nebo leopard, mají stejný, i když zesílený význam. Většinou signalizují nebezpečí, jež je s těmito šelmami spojeno. Měli byste v takových případech věnovat více pozornosti své duši.
(Též lev, zvířata)

Kolo - je symbolem celistvosti. Symbolizuje věčnost a může ve snu znamenat, že váš život je nyní ve vyvážené fázi. Rozbité kolo by mohlo vypovídat o trhlině v kariéře nebo o vztahu, který ztroskotal. Máte-li v ruce volant, záleží na tom, s jakou jistotou svůj vůz řídíte. Držíte-li ho křečovitě, cítíte se možná nejistí; jinak máte svůj život pevně v rukou.

Kostra - je extrémní druh nahoty. Zdá-li se vám o ní, může to znamenat, že jste se drželi nějaké věci do všech důsledků. Sotva se vám to však vyplatilo, protože jinak by se tu neobjevil symbol vyjadřující zklamání. Sen může být poučením, že někdy je lepší nechtít přijít všemu na kloub.
(Též nahota)

Květiny - symbolizují zpravidla všechno krásné, přirozené, estetické. Pro sen je rozhodující druh a barva květiny, i je-li květina v květu či už odkvétá. Čerstvá kytice znamená štěstí. Trhání květin je symbolem splnění. Odkazujete-li květiny, chcete jít něčemu z cesty.

Lékař - objeví-li se ve vašem snu lékař, je to v mnoha případech výkřik vašeho podvědomí: toužíte po radě. Možná je porušena vaše duševní rovnováha, třeba se ovšem o vás pokouší nějaká nemoc. Často nepochopíte, co vám lékař předepisuje nebo radí. Přesto byste měli sny tohoto druhu chápat jako výstrahu a rozhodně je nebrat na lehkou váhu. Jste-li sami ve snu lékařem, musíte opravdu někoho "léčit" - což znamená buď mu pomoci nebo ho napomínat. V každém případě máte před sebou nějakou náročnou výměnu názorů.
(Též nemocnice)

Louka - tento kladný přírodní symbol vyjadřuje růst, tvořivost a energii. Po snu o louce se budete cítit v každém případě dobře. Ztělesňuje svobodu a štěstí.

Město - pro význam vašeho snu je důležité, cítíte-li se ve městě dobře, nebo prožíváte-li tu spíše úzkost. V mnoha případech ztělesňuje město váš psychický stav. Nepřehlédnutelný úzkostný obraz města ve snu by mohl vypovídat o vašem bouřlivém životě, který byste rádi změnili. Cítíte-li se ve městské atmosféře dobře, potom to značí, že potřebujete mít i ve skutečnosti kolem sebe rušnější život a cítíte se v něm bezpečni.

Míč - nebo koule jsou symboly celistvosti. Není nad ně dokonalejších těles. V nich se spojují protiklady, představují nejvyšší dosažitelnou dokonalost. Míčová hra může znamenat blížící se obrat. Protože však je míč záludný a nikdy ho není možné uchopit celý, dá se těžko předvídat, na kterou stranu se štěstí obrátí. Zasáhne-li vás míč, nebývá to většinou dobré znamení. Mnoho vykladačů snů považuje míč za symbol sexuality. Kdo má rád míčové hry, mívá rád i sex. Komu padá míč stále z rukou, nebývá většinou spokojen se svými vztahy.

Mlha - ze snu, který se vám zdál jako v mlhách, se dá soudit na silnou pochybovačnost. Něco vás silně znejistilo a vy nedokážete vysvětlit, jak mohlo k takovému stavu dojít. Ve srovnání s kouřem je mlha spíš chladná a vlhká. To znamená, že dáváte víc na rozum, méně na city.

Most - přejít most znamená ve skutečném životě dostat se z jedné strany na druhou. V přeneseném významu to značí překlenout nějakou potíž, nebo spojit navzájem dvě věci. Podaří-li se vám ve snu most přejít, nebude ani váš problém vyžadovat velkou námahu; bude-li ovšem most v dokonalém stavu. Občas může chybět nějaká část: pilíř nebo zábradlí, případně se most úplně zřítí. To signalizuje potíže - ať už skutečné, nebo ty, jichž se obáváte. Podrobujete v takovém případě zkoušce svou sebedůvěru a odvahu.

Mrtvola - existence mrtvoly ve snu znamená většinou víc, než když se vám zdá jen o pohřbívání. Mrtvola představuje totiž mrtvou schránku člověka bez vlastností, které ho dříve v životě provázely. Z tohoto symbolu je možno dojít k závěru, že ve vás něco významného odumřelo, nebo že jste schopni svou osobnost změnit. Jestli vás tento sen příliš sebral, je třeba provést vážnou analýzu jeho obsahu.
(Též pohřbívání, rakev, smrt)

Mrzák - jste-li ve snu zmrzačeni, je si to možno vysvětlovat jako nedostatek sebevědomí. V absenci některých částí těl se odrážejí často duševní, mnohdy i psychické nedostatky
(Též ambutace, tělo)

Nádoba - O jaký druh nádoby ve vašem snu šlo? Často může stát v pozadí sexuální význam. Velice často tu rozhoduje otázka, byla-li nádoba plná nebo prázdná, či jestli jste ji snad ve snu nerozbili. To všechno vyplývá z toho, dosáhlo-li vaše sexuální přání naplnění, nebo ne.
(Též konev, láhev, sud)

Narození - zdá-li se vám o narození, může to být sen o změně, který poukazuje na nějaký zlom ve vašem životě, na změnu něčeho novému. Stojíte asi před nějakou novou situací, nebo vás snad napadla nějaká nová dobrá myšlenka. U žen, jimž se zdá o narození, může mít jejich sen reálné pozadí - patrně touží po dítěti.

Nebe - čisté modré nebe představuje svobodu a bezstarostnost. Je-li nebe šedé a deštivé, prochází pravděpodobně tento smutek i vaším životem. Nebojíte se nadcházejícího počasí?

Nitě - nitě sice hlavně spojují, ale ten, kdo visí na hedvábné niti, je v nebezpečí. Necítíte se snad závislí na někom, kdo vás vede na neviditelné niti? Zdá-li se vám, že potřebujete navléci nic do ouška jehly, záleží na výsledku: podaří-li se vám ji provléknout, budou mít vaše plány úspěch. V opačném případě se budete marně snažit dosáhnout cíle.

Noc - ztělesňuje ve snu podvědomí. Něco vám zatím není jasné. Až se rozední, budete si vědět rady.

Objetí - je především symbolem sympatie. Tento sen může vyjadřovat vaši současnou pohodu a harmonii v níž žijete. Objetí však může být i formou pevného sevření, málem až udušení. Necítili jste někdy objetí, které vám bylo nepříjemné? Neobjímal vás někdo tak, že vás málem zadusil? To potom může znamenat spíš problémy.

Oblékání - kdo obléká sám sebe, odkrývá tajemství. A kdo se dívá, jak se obléká někdo jiný, bude požádán v blízké budoucnosti o pomoc, kterou rád poskytne.

Odchod - záleží na souvislostech, v nichž se toto téma ve vašem snu objevilo. Odešel-li někdo od vás, je možné, že jste se někomu odcizili, nebo že se cítíte osamoceni. Přerůstá-li takový odchod v problém, může to být i tím, že se nějaké vaše přání ocitá v nedohlednu - nebo že si alespoň ve skutečném životě myslíte, že tomu tak je.

Okno - Důležitá otázka: nahlížíte dovnitř, nebo se díváte ven? Byl výhled dobrý nebo nejasný? Takový sen má v každém případě určitý konkrétní význam. Možná se před vámi objeví - v dobrém či zlém - neočekávané věci a zanechají ve vás trvalý dojem. Vaše podvědomí do toho v každém případě silně zasáhne.

Oko - je do duše okno, proto mají i sny, ve kterých se vyskytují oči, co činit s vaším duševním stavem. Máte-li například pocit, že dobře nevidíte, je zcela možné, že se ve skutečném životě potýkáte již delší dobu s nějakým problémem. Zdá-li se vám, že jste slepí, něco se ve vás zlomilo. Je-li oko z vašeho snu světlé a jasné, jste nejspíš zamilovaní.

Operace - operovat je třeba to, co je nemocné. Operace ve snu se týká často problémů z psychické oblasti. Dobře totiž víte, jak na tom jste, jinak byste si nezahrávali s myšlenkou dát se operovat, což značí chtít něco změnit. O co vlastně jde, to byste měli vyčíst z dalších podrobností svého snu.
(Též amputace, lékař, nemocnice)

Ovoce - může mít ve snu nejrůznější významy. Hodně záleží na celkovém průběhu snu. Je důležité, jestli jste ovoce jen viděli, nebo jste ho také jedli, jestli vám chutnalo, nebo nechutnalo; bylo-li zralé, nebo zkažené; nedostupné vysoko na stromě apod. Negativní zkušenosti ve vašem snu vypovídají často o zklamaných nadějích, z pozitivních zážitků se dá usuzovat na dobrý výsledek nějaké záležitosti.

Padání - sny, ve kterých máte pocit, že padáte, patří nejčastěji do kategorie snů varovných. Často se pak ten, komu se takový sen zdá, probouzí někdy potem uprostřed střemhlavého letu, většinou z úzkosti před drsným přistáním. V mnoha případech je příčinou porucha krevního oběhu, která způsobuje ve spánku náš "pád". Může to být i předzvěst nějaké nemoci nebo psychické trauma, jako třeba úzkost ze selhání.
(Též klopýtání, létání, skok)

Past - tento sen vás chce zřejmě před něčím varovat. Roli přitom hraje, chystáte-li past na někoho jiného, nebo se chystá past na vás. V prvním případě to znamená, že vám chce někdo překazit vaše plány, v druhém to vyjadřuje vaši nedůvěru k nějaké osobě či akci.
(Též pavouk)

Pes - člověk a pes, to je kapitola sama pro sebe. Význam snu je v tomto případě do značné míry závislý na vašem skutečném vztahu ke psům. Mnoho lidí k nim má velice vřelý, takřka "lidský" vztah. Patříte-li k nim, může pes ve vašem snu ztělesňovat veskrze lidské lidské vlastnosti jako věrnost, čestnost, příchylnost a další. Máte-li naopak před psy strach, znamená pes ve snu většinou varovný symbol. Může představovat agresivitu, kterou vůči někomu chováte, nebo jež je naopak namířena proti vám.
(Též pronásledování, zvířata)

Pilulka - jde patrně o narážku na váš zdravotní stav. Musíte-li brát často léky, nejspíš jste na to asi jednou zapomněli a sen vás na to upozorňuje.Zdroj: Symbolika snů od A až do Z - Gerald Drews

galaxie
jiří machala | ivett iv. | © 2010 - 2024